Annonsering

DIGITAL & PRINT

DIGITALT

www.ffu.no

På nettsiden du kan kjøpe reklameplass i form av knapper/banner med link til egen hjemmeside. Det er satt av plass til fire annonsører,
og det er mulig å tegne seg for 1, 3, 6 og 12 måneders avtale. Ved å annonsere på ffu.no vil man treffe subseanæringen på sin hjemmearena.

FORMAT
225 x 73 px

Cox kommunikasjonsbyrå kan evt. bistå dere med produksjon av annonsen. Pris avtales.

PRISER
12 mndr. kr. 47.000,-
6 mndr. kr. 24.900,-
3 mndr. kr. 13.230,-
1 mnd. kr. 4.900,-

Alle priser er eks. mva.


PRINT

DYP Magasinet

DYP er medlemsbladet til Forening for Fjernstyrt Undervannsteknologi og distribueres til alle medlemmer, utdanningsinstitusjoner og andre interesserte som beslutningstakere i oljeselskaper og selskaper innen offshoreindustrien.
Bladet kommer ut 3-4 ganger pr år og omhandler aktuelt stoff om undervannsteknologi.

INFORMASJON
Format: 210×297 mm (A4)
Satsflate: 185×267 mm
Opplag: 1200 – 1600
Utgiver: FFU
Produktsjon: Cox kommunikasjonsbyrå

UTGIVELSER 2016:
Nr. 1 Medio januar
Nr. 2 Medio mai
Nr. 3 Primo august (ONS-utgave)
Nr. 3 Primo november

Ta kontakt for materiellfrist

Ferdig materiell ønskes fortrinnsvis som PDF. InDesign er vår produksjonsstandard.
Husk fonter og elementer! Oppløsning på bilder / pdf 250 dpi.

FORMAT
1/1 Side: 185x267 mm
1/2 Side: Bredde: 185x131 mm eller høyde: 90x267 mm
1/4 side: Bredde: 185x63 mm eller høyde: 90x131 mm

PRISER
1/1 Side: kr. 12.700,-
1/2 Side: kr. 8.600,-
1/4 Side: kr. 6.400,-

Alle priser er eks. mva.


MEDIEKONSULENT

Geir Karstensen
Mob +47 930 20 461
Email: geir.karstensen@cox.no