Forfatter
Daniela Elvebakk Mala

Foto
Equinor

Bygger verdens største flytende vindpark

Utenfor kysten av Skottland går verdens første flytende vindpark enda bedre enn forventet. Nå skal Equinor bygge den største flytende vindparken i verden. Den nye parken skal redusere CO2-utslippet fra oljeplattformene Snorre og Gullfaks med 200 000 tonn i året. 

Forfatter
Daniela Elvebakk Mala

Foto
Equinor

Hywind Scotland

Denne reduksjonen tilsvarer utslippet fra 100 000 biler. Målet med prosjektet er å levere 35 prosent av det årlige strømforbruket til plattformene. 

Gode driftstall gav nytt prosjekt
Ideen til Hywind-turbinen ble unnfanget i 2001. Ved å bruke konvensjonell olje- og gassteknologi, utviklet og bygde Equinor en fullskala demovindturbin, som sto ferdig i 2009 utenfor Karmøy. 

­­– Vindturbinen ble brukt til å teste og måle teknologien, og leverte så gode driftstall de første årene at vi ønsket å starte et nytt prosjekt med flere og større turbiner, forklarer Halvor Hoen Hersleth, prosjektleder for Hywind Tampen. 

Hersleth jobbet med demovindturbinen, og ble også med på det neste prosjektet som driftssjef.  
 


Halvor Hoen Hersleth
 

Bevis for at teknologien fungerer
Høsten 2017 åpnet Hywind Scotland, en flytende vindturbinpark med fem turbiner på seks megawatt utenfor byen Peterhead i Skottland. Parken er en videreutvikling av demoturbinen utenfor Karmøy, og forsyner 22 000 hjem med strøm. For Equinor er dette prosjektet en test for å verifisere at teknologien fungerer med både flere og større turbiner. Og etter to år med drift har de fått svar. 

– Hywind Scotland har vært en braksuksess! Prosjektet har levert fantastiske produksjonstall, og har en kapasitetsfaktor på 56 prosent, forteller Hersleth ivrig. 

Ifølge han er en så høy kapasitetsfaktor unikt i bransjen, og Equinor anser det derfor som bevist at teknologien fungerer i en mindre vindpark. 

– Resultatene vi har fått i Skottland sier mye om potensialet i vind på sjø. Og nå har Equinor bevist at vi har teknologi som har potensial til å utnytte dette potensialet, sier Hersleth. 
 


 

Hywind Tampen blir verdens største 
Dermed begynte planleggingen av det neste prosjektet. Hywind Tampen, som skal forsyne to oljeplattformer med strøm, skal bestå av 11 flytende vindturbiner på 8MW hver, og skal være ferdig i 2022. Men Equinor er ikke alene om å teste flytende vindturbiner. De senere årene har flere bygget testprosjekter og fullskalaturbiner til havs, med forskjellig flyteteknologi. Noe Hersleth ser på med spenning. 

– Det fins ulike teknologier som er godt egnet i ulike områder, avhengig av dybde, vær og den kystnære infrastrukturen vindturbinene har tilgang på. I tiden framover vil det bli installert flere parker, men ingen så store som Hywind Tampen, forteller Hersleth. 

Videreutvikling av Hywind Scotland 
Gjennom to år har Equinor samlet inn data fra den flytende vindturbinparken i Skottland. Det de har lært skal nå brukes for å gjøre Hywind-turbinene enda bedre til Tampen-prosjektet. Denne gangen skal flyteelementene bygges i betong, ikke stål, og vindturbinene vil dele sugeanker. Det betyr at den nye parken bare trenger 19 anker, ikke 33 som først planlagt.  

– Vi ønsker dessuten å teste et integrert kraftsystem, så vi kommer til å bruke gassturbiner til å regulere og sørge for pålitelig
kraftleveranse til plattformene, forklarer Hersleth. 
 


 

Jobber med å senke kostnadene 
En viktig del av Hywind Tampen-prosjektet er å senke kostnadene knyttet til å bygge flytende vindturbiner.  

– Bunnfast vind har hatt en fantastisk kostnadsreduksjon de siste 10 årene, det håper vi å få til med flytende vind også, sier Hersleth. 

Han har vært med på å senke kostnadene i planleggingen av Hywind Tampen. Målet er at Tampen-prosjektet skal koste 40 prosent mindre enn Hywind Scotland. 

– Vårt mål er at strømmen skal være konkurransedyktig med andre grønne energikilder. Flere store prosjekter skaper stabile ordre som gjør at markedet tør å satse på produksjon. Innen flytende vind ser vi et stort potensial for standardisering av design, slik at vi kan masseprodusere turbinene og få ned prisen, avslutter Hersleth. 
 


En grafisk framstilling av størrelsen på turbinene. Illustrasjon: Equinor

TOPP