Forfatter
Janne Rosenberg
Cox Kommunikasjonsbyrå

Foto

Fikk sitt gjennombrudd på
FFU-seminaret

Det lille, engelske firmaet C-Kore Systems Ltd ble oppdaget av Statoil da de hadde stand på fjorårets FFU-seminar. I ettertid ble deres undervanns testenhet, C-Kore stab, brukt i Statoil sitt Troll-prosjekt.

Forfatter
Janne Rosenberg
Cox Kommunikasjonsbyrå

Foto

C-Kore stab er en undervanns testenhet som kan benyttes for å måle tilstanden på elektriske deler av et undervannssystem. Foto: C-Kore Systems Ltd

– Vår deltakelse på FFU-seminaret førte til et gjennombrudd på det norske markedet. Her fikk vi mulighet til å vise produktet vårt til et nisjepublikum – de menneskene i bransjen som kan ha mest utnytte av vår teknologi, sier Cynthia Pikaar, salgssjef i C-Kore Systems Ltd. Hun ble tipset om å delta på seminaret av det norske selskapet Jupa.

Resultatene vises på et display på C-Kore staben.  Foto: C-Kore Systems Ltd 

Tids- og kostnadsbesparende
C-Kore stab har kun vært på markedet i 1 ½ år, og er et relativt nytt produkt i olje- og gassindustrien. Det har blitt mye brukt på Storbritannia-siden av Nordsjøen. Produktet er en undervanns testenhet som kan benyttes for å måle tilstanden på elektriske deler av et undervannssystem. På FFU-seminaret møtte Pikaar flere entusiastiske Statoil-ansatte som ville vite mer om C-Kore sitt produkt og kompetanse. Karl Atle Stenevik, spesialist for undervanns kontrollkabler i Statoil, ser følgende fordeler med produktet.
– Med C-Kore stab kan man kan isolere ut og måle elektriske deler av et undervannssystem kun ved å bruke ROV, i stedet for å benytte en kabel på trommel som må opereres fra fartøy. I tillegg kan det være fordeler under installasjon og våtlagring av umbilicals, samt under oppkobling av et undervannssystem, sier han.

I følge Cynthia Pikaar i C-Kore Systems Ltd er produktet deres både tids- og kostnadsbesparende.
– C-Kore stab reduserer tiden man trenger for å gjennomføre testing av elektriske subsea-deler, ved at man raskere finner feil uten behov for gjentatte feilsøkingsoperasjoner.  Enkelte av våre kunder har redusert fartøytiden under en operasjon med opptil fem dager, noe som betyr betydelige kostnadsbesparelser for firmaet, understreker Pikaar.

 

Klar for installasjon av kabel. C-Kore stab er installert  på slutten av kabelen. Foto: Vidar Kvalevåg


Gir umiddelbart informasjon om kabelens tilstand
Etter FFU-seminaret fikk C-Kore Systems Ltd mulighet til å presentere produktet for Statoil, noe som resulterte til at C-Kore stab ble brukt i Statoil sitt Troll2 pigtracking -prosjekt.
– Vår bruk av C-Kore stab i denne sammenheng har vært å verifisere integritet og kontinuitet i en 19 km kabel som vi har installert  fra et forgreiningspunkt mellom oljerørledningene fra Troll C, Kvitebjørn og Gjøa til Mongstad. Kabelen har som funksjon å forsyne sensorene med strøm, samt sende detekterte signal tilbake til Troll C platformen sier Sverre Hostad, prosjektleder for Troll-prosjektet. 
Ettersom kabelen etter legging blir nedgravd, er det viktig å ha et system som umiddelbart gir informasjon om kabelens tilstand, påpeker Hostad.
– Systemets brukervennlighet, gjorde at vi kunne teste kabelen før ombordløfting, under legging og før nedgraving. Metoden er lite tids- og ressurskrevende samt at den gir tidlig varsel og mulighet for korreksjon hvis det oppstår problemer underveis, sier han.

ROV klar for å koble fra C-kore stab. Foto: Statoil

Mange bruksområder
Karl Atle Stenevik ser ikke bort i fra at Statoil vil bruke C-Kore stab på også andre prosjekter.
 – Bruksområder for C-Kore stab kan være felt i drift eller nye prosjekter. Det kan være alt fra feilsøking på eldre felt, overvåkning og testing under installasjon og våtlagring av nye umbilicals eller testing ved oppkobling av et undervanns-system. Mulighetene er mange, sier Stenevik.

Cynthia Pikaar er ikke i tvil om at hun anbefaler andre firma å ha stand på FFU-seminaret.
– Jeg definitivt anbefale andre å delta på seminaret. Størrelsen på seminaret oppfordrer til en intim atmosfære mellom seminardeltakere og utstillere. Vi opprettet gode kontakter og fikk presentert vår C-Kore teknologi til mange potensielle kunder, sier hun.

 

 

Mer informasjon om C-Kore teknologien finner du på www.c-kore.com

Ønsker din bedrift å være ustiller på årets FFU-seminar som arrangeres torsdag 2. februar 2017 på Clarion Hotel Air på Sola? Ta kontakt med: Marius Milch marius.milch@subsea7.com

 

TOPP