Forfatter

Foto

Call for papers

Neste års FFU-seminar arrangeres tradisjonen tro siste torsdag i januar, den 30.01.2020, på Clarion Hotel Air i Stavanger. Programkomiteen ønsker forslag til presentasjoner fra våre medlemmer.  Årets tema er «BLUE ENERGY».

Forfatter

Foto

Vi ønsker presentasjoner knyttet til fjernstyrt undervannsteknologi, med fokus på ny teknologi og anvendelse av dette. Det blir satt av 25 minutter til hver foredragsholder, 20 minutter presentasjon og deretter 5 minutter til spørsmål og kommentarer.
Vi forventer ca. 250 deltagere til seminaret.

RELEVANTE EMNER KAN VÆRE:

 • Presentasjon av ny teknologi.
 • Teknologioverføring fra undervannsteknologi til andre områder – og omvendt.
 • Innovasjon/nye innovative produkter fra leverandørindustrien.
 • Anvendelse av ny teknologi eller nye produkter innenfor undervannsoperasjoner.
 • Nye prosjekter.
 • Nye markeder og muligheter for fjernstyrt undervannsteknologi.
   

VI ØNSKER FORSLAG TIL PRESENTASJONER MED FØLGENDE FORM OG INNHOLD:

 • Navn på foredraget.
 • Kort beskrivelse av foredraget (100 – 200 ord).
 • Navn på foredragsholder.
 • Firmanavn.
   

FORSLAG SENDES TIL:
Anne Mørch
post@ffu.no
Innleveringsfrist 31.10.2019

EVENTUELLE SPØRSMÅL KAN RETTES TIL:
Anne Mørch
post@ffu.no
913 89 714

Bernt Ståle Hollund
berntstale.hollund@subsea7.com
412 90 170

TOPP