Forfatter

Foto

Call for papers

Neste års FFU-seminar arrangeres tradisjonen tro siste torsdag i januar, den 31.01.2019, på Clarion Hotel Air i Stavanger. Programkomiteen ønsker forslag til presentasjoner fra våre medlemmer. Årets tema er “Havrommet”. 

Forfatter

Foto

Vi ønsker presentasjoner knyttet til fjernstyrt undervannsteknologi, med fokus på ny teknologi og anvendelse av dette. Det blir satt av 25 minutter til hver foredragsholder, 20 minutter presentasjon og deretter 5 minutter til spørsmål og kommentarer.

Vi forventer ca. 250 deltagere til seminaret.

RELEVANTE EMNER KAN VÆRE:

- Presentasjon av ny teknologi.
- Teknologioverføring fra undervannsteknologi til andre områder – og omvendt.
- Innovasjon/nye innovative produkter fra leverandørindustrien.
- Anvendelse av ny teknologi eller nye produkter innenfor undervannsoperasjoner.
- Nye prosjekter.
- Nye markeder og muligheter for fjernstyrt undervannsteknologi.

VI ØNSKER FORSLAG TIL PRESENTASJONER MED FØLGENDE FORM OG INNHOLD:

- Navn på foredraget.
- Kort beskrivelse av foredraget (100 – 200 ord).
- Navn på foredragsholder.
- Firmanavn.

FORSLAG SENDES TIL:
Anne Mørch
post@ffu.no

Innleveringsfrist 01.11.2018

EVENTUELLE SPØRSMÅL KAN RETTES TIL:
Anne Mørch
post@ffu.no
913 89 714

Knut A. Nilsen
Knut.nilsen@innova.no
908 44 468

Regina Hermelin
regina.hermelin@technipfmc.com
945 04 579

TOPP