Forfatter
Dagfinn Hauge

Foto

Depro og Videoray introduserer Blueroc - En kompakt og fleksibel inspeksjons-ROV

Depro AS fra Bryne har over flere år etablert seg som en viktig global leverandør av ROVverktøy og er kjent for å løse uforutsette problemstillinger på en kostnadseffektiv måte med å bygge fjernstyrte verktøy som brukes i undervannsoperasjoner

Forfatter
Dagfinn Hauge

Foto

På Jæren, der Depro er lokalisert, er det et historisk godt industrimiljø. Mange bedrifter her produserer deler og løsninger som blir brukt i oljevirksomheten i Nordsjøen. De senere årene har flere også rettet oppmerksomheten mot det internasjonale markedet. Nå er jær-bedriften klar med en ny ROV-løsning for markedet, kalt BLUEROC. Dette er en løsning de har utviklet i samarbeid med amerikanske VideoRay LLC som er ledende innen undervannsdroner brukt til inspeksjon og observasjon. BLUEROC er en mobil 20 fot stor container som kan plasseres på mange ulike fartøyer. Den inneholder alt som trengs for å sjøsette og operere ROV-systemet: vinsj, LARS, TMS og ROV. Løsningen er designet for å kunne operere helt ned til 2000 meter under havflaten.

– Dette produktet er en del av en langsiktig Depro strategi, der vi ønsker å tilby nye innovative konsepter som enkelt kan fjernstyres fra land og gir høy verdiskapning for våre kunder, sier Kenneth Olsen, markedsdirektør i Depro AS og fortsetter:

– Vi ser det som viktig at vi som leverandør tar ansvar med å utvikle bedre, rimeligere og mer miljøvennlige løsninger. Vi har luftet våre ideer med noen kunder og responsen er enormt god.

BLUEROC - Nytt ROV-konsept

Den største fordelen med BLUEROC er at alt er ferdig sammensatt og klart til operasjon når den blir sendt fra fabrikken på Bryne. Det er bare å laste systemet på båt og en kan starte operasjonen uten noe videre forberedelse og arbeid. ROV-systemet som leveres med BLUEROC er toppmodellen fra den amerikanske ROV-produsenten VideoRay LLC. Det er en modifisert modell av Defender, som er kvalifisert for operasjoner ned til 2000 meter vanndyp og har vært i operasjon fra 2017. Det er en mellomstor observasjons-ROV som er under 20 kilo og har et kompakt modulbasert design. Den er 75 centimeter lang, 40 cm bred og 27 cm høy. Over flere år har VideoRay brukt og solgt denne ROV-typen til mange forskjellige oppdrag, som; rengjøring med børster eller Cavi Blaster, NDT spot-målinger, sonde for målinger av vannkvalitet, forskjellige sonarer og 3D-skannere. Det er også forskjellige manipulatorarmer som kan installeres for utførelse av mindre arbeidsoppgaver, disse har maks kapasitet på 10 kilo. Standardversjonen er utstyrt med HD-kamera og dobbeltvirkende lyskastere, samt navigasjonsprogram med DVL.

VideoRay har utviklet og standardisert et «plug and play»-sammenkoblings-prinsipp så det er enkelt å legge til ekstrautstyr som flere kamera, lyskastere eller flere trøstere for mer løftekapasitet.

Depro har levert avanserte fullelektriske TMS-løsninger for Work Class ROV-systemer over flere år, og samarbeidet med VideoRay er en naturlig utvikling av dette programmet. Designet av dette kompakte systemet er basert på at det skal være enkelt å flytte, installeres og starte opp, samtidig med at brukergrensesnittet skal være så enkelt at en ikke trenger lang opplæringstid for å betjene det.

Bruken av moderne teknologi og kontrollsystem gir store muligheter og kostnadsbesparelse for kunder. Nøkkelen er virtuell tilstedeværelse og enkelt brukergrensesnitt der mesteparten av oppgavene blir utført semi-automatisk. Systemet er klargjort for fjernstyring fra kontrollrom på fartøyet eller fra land. Fjernstyrings-metodikk brukt på BLUEROC er basert på standard- og kjent fjernstyringsteknologi, og fjernstyring fra land baserer seg på en etablert kommunikasjonslinje til land. Siden kontrollsystemet er oppbygget med semi-automatiske prosesser er systemet mindre følsom for forsinkelser som eventuelt finnes i nettverket.

– Bruken av mindre og billigere fartøy, lav anskaffelseskostnad (eller dagrater), samt lavere ressursbruk for installasjon og operasjon, gir stor økonomisk besparelse. Den første kunden som kjøpte utstyret, uttalte at de vil ha over 75 % besparelse fra dagens måte å utføre inspeksjon på og investeringskostnadene ble fullt ut dekket med besparelsen i første kampanje, sier Olsen.

Depro og VideoRay har store planer for dette konseptet, og en videreutvikling av konseptet er allerede under planlegging.

TOPP