Forfatter
Ann Karene Rasmussen, Apriil

Foto
Ålgård Fotostudio/EnergyX

Drar erfaringer fra nedihull til subsea og luftfart

Bred kompetanse og smart erfaringsoverføring gjør at EnergyX kan se til nye bransjer for å møte det grønne skiftet.

Forfatter
Ann Karene Rasmussen, Apriil

Foto
Ålgård Fotostudio/EnergyX

I disse dager monteres ti guideposter på Equinors felt som en del av et system for levetidsforlengelse av brønnhoder. Guidepostene er utstyrt med en nyutviklet låsemekansime som skal kunne ta opp store belastninger. Prototypene ble testet subsea med gode resultat, og det ble gjort minimale endringer før serieproduksjon.

– I dette prosjektet har vi dratt nytte av våre erfaringer fra nedihull. Jeg er stolt av det vi har levert av engineering og design i tett samarbeid med Equinor, forteller Jan Kåre Bredal, daglig leder i EnergyX. Han befinner seg på kontoret i Ålgård Teknologipark.

– Det er så mye som skjer så jeg kan ikke være på hjemmekontor.
 

 

Alle disipliner under samme tak
Det som den gang het Ålgård CNC, ble startet i 2009, med røtter tilbake til 1994 og Bakke Oil Tools. Selskapet var da en  serviceleverandør innen oljebransjen med spesialisering på nedihullsverktøy til brønner. I 2015 endret selskapet navn til EnergyX og rekrutterte nøkkelpersonell fra subseabransjen. Rekrutteringen er en del av en langsiktig satsing mot å bli totalleverandør av engineering, fabrikasjon, sammenstilling og testing.

– Vi skiller oss ut ved å ha alle disipliner under samme tak. Det er kort avstand fra engineering til testing. Vi kan gjøre endringer fortløpende og levere raskt. Bredal forteller om et relativt lite selskap med 30 ansatte. Mange av eierne jobber selv i selskapet, og er tett på den daglige driften. Den flate strukturen i selskapet gjør at EnergyX er raske med å omstille seg og kreative i leveransene.

Likevel ble koronapandemien en utfordring, som for de fleste andre i bransjen. Sommeren 2020 merket de nedgang i ordrer og det påfølgende året gav dårlige tall. Men det siste halvåret har etterspørselen tatt seg opp igjen, og de er nå på utkikk etter flere ansatte.

– Vi ser en veldig positiv trend på oppdragsmengden siden i sommer. Utfordringen er å få tak i flinke folk. 

 

 

Utvider horisonten
EnergyX jobber hovedsakelig med større prosjekter inn mot subsea, som guidepostene for Equinor. Selskapet jobber i tillegg med produktutvikling.

– Vi har fortsatt tro på subsea-bransjen, og det er ingen grunn til at vi ikke skal fortsette å være flinke på det. Samtidig ser EnergyX til helt andre bransjer. På nyåret skal de levere en prototype på et håndteringssystem som skal få en ny type smittekuvøser inn i luftambulansefly. EnergyX jobber med hele prosessen for Babcock, selskapet som opererer ambulansefly på oppdrag for Luftambulasetjenesten HF. Luftambulansetjenesten HF har det overordnede operative driftsansvaret for all luftambulanse i Norge og eies av de fire regionale helseforetakene. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Motorteknikk, en av hovedaksjonærene i EnergyX.

– Dette er et helt nytt område for oss, men vi drar erfaringer fra olje og gass. Hele prosessen er veldig overførbar, med tett oppfølging på design og grundig dokumentasjon. Engineering og mekanikk er det samme enten vi jobber med subseaverktøy eller en heis til en smittekuvøse. 
 

 

Teknologipark gir synergier
Heisen til kuvøsene er elektrisk operert, og styringssystemet er utviklet i tett samarbeid med et av de andre selskapene i Ålgård Teknologipark, Advanced Electronics. Dette er bare et av prosjektene hvor EnergyX drar nytte av å være en del av Ålgård Teknologipark. Til sammen er det rundt 60 ansatte som har sin arbeidsplass i teknologiparken. 

Selskapene står på egne bein og har sine kunder. Men det er korte avstander i kontorlandskapet, og det deles på ressurser som verksted og utstyr. Da blir det også lett å be om hjelp og kjøpe tjenester hos de andre i teknologiparken.

– Dette går begge veier. Vi får for eksempel levert tjenester fra Advanced Electronics, og leverer CNC-maskinering og engineering til andre selskaper. 


Ambisiøse mål for olje og gass
Evnen til å overføre erfaringer og kunnskap fra nedihull til subsea og andre bransjer, tror Bredal blir avgjørende for å gå en mer bærekraftig fremtid i møte.

– Det grønne skiftet kommer uansett om vi vil eller ikke. Vi har tatt en strategisk avgjørelse på at 50 prosent av våre inntekter skal komme fra andre områder enn olje og gass innen tre år, sier han og slår fast: 

– Det er et ambisiøst mål.

EnergyX jobber mot blant annet luftfart og havbruk for å få dette til, og har mange prosjekter under arbeid.

– Jeg er positiv til fremtiden. En del av skiftet vil komme naturlig. Store selskaper som Equinor og Aker vil over på vindkraft til havs, og det vil være en naturlig del av vårt skifte. Vi vil ikke streve mot målet alene.

 

 

TOPP