Forfatter
Stina Kildedal-Johannessen

Foto
Aker Solutions

En elektrisk subsea-fremtid

Aker Solutions gjør det mulig å elektrifisere flere deler av undervannssystemet med et nytt produkt.

Forfatter
Stina Kildedal-Johannessen

Foto
Aker Solutions

Aker Solutions sin elektriske aktuator er testet ned til 4400 meter (440 bar) i trykkammer.

Roterende elektriske subsea aktuatorer kan elektrifisere blant annet manifolder, og i realiteten brukes som en byggekloss. Produktet utfyller selskapets portefølje og gjør det mulig å redusere utbyggingskostnadene ved fremtidige subsea-felt.  
Det siste tiåret har det vært en jevn økning i bruk av elektrisk kontrollerte undervannsventiler i produksjonssystemer og i avanserte prosess-systemer under vann. Elektriske aktuatorer blir brukt til å betjene undervannsventiler for å kontrollere prosessvæske i både prosess-systemer og i produksjonssystemer. Elektrisk drift av subsea-anlegg vil være en viktig teknologi i innsatsen for å fremskaffe kostnadseffektive modulære løsninger i fremtiden.
– Subsea-industrien har sett på elektriske systemer og elektrisk aktuering i mange år, men teknologien er ikke vurdert som moden nok til å bli anvendt på totale feltutbygginger under vann, sier Einar Winther-Larssen, Product Manager All Electric hos Aker Solutions.
– De siste fem årene har vi hatt flere positive erfaringer med elektrisk aktuering, blant annet på Ormen Lange-piloten og på Åsgard Subsea Compression. På disse systemene måtte vi kjøpe teknologien. Ved at vi nå har valgt å legge teknologien til vår egen portefølje, vil vi være i stand til selv å kunne tilby et større spekter av tjenester.


Einar Winther-Larssen, Product Manager All Electric hos Aker Solutions.

To ulike aktuatorer
I 2013 startet Aker Solutions sitt utviklingsprogram, ELDRIVE™, som besto av å øke selskapets kompetanse og videreutvikle produkter og teknologi med elektrisk aktuering for fremtidige systemleveranser.

Prosjektet hadde to hovedmål:

  • Å utvikle et rammeverk med modulære byggesteiner (plattform) som kan benyttes til å bygge spesifikke produkter til elektrisk betjening av undervannsventiler.
  • Å fremstille undersjøisk elektrisk aktuatorteknologi som kan benyttes i subsea produksjonssystemer og prosess-systemløsninger.

Den første fasen av ELDRIVE™ programmet er nå fullført, med lanseringen av selskapets to første roterende elektriske aktuatorer til permanent installasjon.

  1. En aktuator som kan kjøres med kontinuerlig kontroll av ventiloperasjoner, med strømforsyning fra et distribusjonssystem
  2. En aktuator som er bygget for å håndteres som et instrument, med strømforsyning fra en undervannskontrollmodul og en innebygget batteripakke.

Begge typer er utviklet for permanent installasjon. De er bygget med et standardisert mekanisk grensesnitt, ISO13628-8/API17H ROV klasse 4, for enkelt å kunne installeres and ROV-er på ventilene. De er også oppført med et modulært kontrollsystem som gir mulighet for redundans. Kontrollsystemet er bygget rundt standardiserte kommunikasjonsgrensesnitt.  


Potensielle områder for kostnadsbesparelser ved bruk av helelektriske systemer offshore.
 

Kostnadsbesparelser ved å elektrifisere undervannssystemer
Et helelektrisk system vil gi kostnadsbesparelser både i investeringsfasen og i driftsfasen. I investeringsfasen er besparelsene knyttet til forenkling av og mengden av utstyr som er installert på plattform, forenkling av umbilical-en som forsyner undervannssystemet og installasjon av selve utstyret ved at det er mindre og mer modulært. I driftsfasen vil besparelsene være knyttet til redusert bruk av hydraulikk.
Elektriske systemer gir også mulighet til å identifisere potensielle problemer i et system på et tidlig stadium, før de blir kritiske. Dette gjør det lettere for oljeselskapene å løse problemer som en del av planlagte vedlikeholdstiltak, noe som resulterer i lavere driftskostnader. En annen fordel med helelektriske systemer er muligheten for økt fleksibilitet både i systemdesign fasen og i senere faser der man ønsker å utvide et felt. En av grunnene til dette er at man enklere kan trekke en undervannskabel og legge til rette for flere tilkoblingspunkter enn å montere faste rør.
– Nå som olje- og gassbransjen er inne i en utfordrende periode, opplever vi at kundene har stor interesse for å studere muligheten for å bevege undervannssystemene til å bli helelektriske. Nå jobber vi mye med å finne den beste måten å implementere et helelektrisk system på, og også sikre at det er fleksibelt nok til å dekke behovet, men samtidig sikkert og kostnadsmessig konkurransedyktig, sier Einar Winther-Larssen. Einar Winther-Larssen, Product Manager All Electric hos Aker Solutions. 

TOPP