Forfatter

Foto

Programmet klart for FFU-seminaret 2021

Velkommen til et spennende seminar om Fjernstyrt og autonom teknologi, Marin robotikk og fornybar energi og hvordan kunnskap gir nye løsninger.

Forfatter

Foto

Seminaret blir i år arrangert torsdag 28. januar fra kl 9-13.15 på en digital plattform med foredragsholdere fra våre medlemsbedrifter og noen eksterne ressurser. Det vil bli lagt inn pauser underveis, og mulighet for å stille spørsmål til foredragsholderne og diskutere med andre deltakere. Konferansier for seminaret er Ove Sjøstrøm fra Apriil. 

I forkant av seminaret blir det sendt ut informasjon om gjennomføring til deltakerne, og man vil få mulighet til å teste ut plattformen før seminaret. 

 

Les mer og meld deg på seminaret
 

Program 


Del 1: Fjernstyrt og autonom teknologi
 

9.00: Remotely Operations using Underwater Intervention Drones (UID)
Jan Christian Torvestad
Equinor
 

9.30: Subsea testing and validation facility for remotely operated and autonomous technologies
Antonio Vasilijevic og Martin Ludvigsen
Applied Underwater Robotics Laboratory, NTNU
 

9.55: Ny NORSOK U-102 ROV Services
Arnfinn Anfindsen, Nils Helge Sætre og Trond Eriksen
Aker BP, Oceaneering, Equinor, Standard Norge

10.20: Diskusjon/pause
 

Del 2: Marin robotikk og fornybar energi
 

10.35: Armada - The Future of Marine Robotics
Michael King
Ocean Infinity
 

11.00: The Future of Renewable Energy
Bernt Erik Westre
Minesto

11.25: Diskusjon/pause
 

Del 3: Kunnskap er løsningen
 

11.45: Karlsruhe: Hvorfor er ikke et skip på 170 meter identifisert før i 2020?
Ole Petter Hobberstad
Statnett
 

12.10: Kunnskap gir nye løsninger: Innovativt brønnavlastningssystem for økt levetid på brønner
Christopher Gjeitrem
Subsea Design
 

12.35: Vortex - Utvikling av studenter på et dypere nivå
Vegard Haraldstad
Vortex NTNU

13.00: Diskusjon/avslutning
 

Seminaravgift

Medlem av FFU: Kr. 1000,- eks. mva, per person
Ikke medlem: Kr. 1500,- eks. mva, per person
Gratis for studenter

Les mer og meld deg på seminaret

TOPP