Forfatter
Bjørn Tore Lien, Envirent

Foto
Thomas Aunvik

Fjernstyring av subsea intervensjonsutstyr er fremtiden

Under COVID-19 og strenge reiserestriksjoner har det jærske teknologi- og serviceselskapet Envirent AS gjennomført sine første fjernstyrte operasjoner av subsea intervensjonsutstyr, såkalt RWOCS (ROV Workover Control System), i Ghana. 

Forfatter
Bjørn Tore Lien, Envirent

Foto
Thomas Aunvik

RWOCS er tilleggsutstyr som monteres under ROV for å utføre installasjon og vedlikehold på permanent installert utstyr på havbunnen. I løpet av de siste årene har RWOCS gradvis etablert seg som et foretrukket valg når det skal utføres subsea intervensjon på havbunnen. Operasjoner som blant annet innbefatter installasjon av subsea ventiltrær, ventiloperasjoner og P&A (Plug & Abandonment) kan med denne teknologien redusere både Capex og Opex kostnader i form av redusert offshore personell, rimeligere utstyrspakker, effektivisert mobilisering og logistikk med påfølgende lavere skaderisiko på personell og utstyr.


RWOCS Skid som ble brukt på prosjektet. 

Viktig med fleksible løsninger

Høsten 2019 ble Envirent AS, som er en del av Envirex Group, tildelt en langvarig kontrakt for utleie av RWOCS og offshore-personell i Ghana på OCTPfeltet. Utstyr ble sendt og personellet skulle følge etter noen måneder senere. Så kom koronaviruset og påfølgende restriksjoner.

– Å sende personell til Ghana på det aktuelle tidspunktet var både forbundet med høy smitterisiko, stengte landegrenser og perioder på opptil 30 dager i karantene, sier Bjørn Tore Lien, salgsdirektør i Envirex Group og fortsetter:

– Som teknologi- og serviceselskap med leveranse av kritisk utstyr er det også viktig for Envirex Group å komme frem til en fleksibel løsning som tillater at offshore-kampanjer kan utføres som planlagt, samtidig som utstyret blir operert på en forsvarlig og pålitelig måte. Oppgaven ble løst ved å sette opp et Remote Control Center med bemanning 24/7 under hele prosjektperioden.

Eksisterende kontrollsenter i Envirent sine lokaler på Klepp som ble hastemobilisert for Ghana-prosjektet. 
Eksisterende kontrollsenter i Envirent sine lokaler på Klepp som ble hastemobilisert for Ghana-prosjektet. 

Utvidet rov-kapasitet

RWOCS monteres som et midlertidig tilleggsutstyr hengende under ROV som deretter kommuniserer med en laptop gjennom eksisterende infrastruktur på subsea fartøy og ned til ROV. Med dette oppnås en utvidet utnyttelsesgrad av ROV-tjenester og dens kapabilitet til å utføre flere avanserte arbeidsoppgaver uten ekstra kostnader eller spesialtilpasninger på farkostene. Løsningen til fjernstyring dukket opp i søsterselskapet iCsys AS (Intelligent Control System). Siden oppstart i 2014 har selskapet utviklet et universelt kontrollsystem og løsning for kommunikasjon og styring av utstyr offshore, subsea og på land.

– Alt utstyret vårt er satt opp med kamera og nødvendige sendere og mottakere. I prinsippet er det ingen forskjell på å styre RWOCS fra skipet i Ghana og på Klepp. Nå er det plutselig personell som er flaskehalsen, og da blir alle fordelene ved fjernstyring mye tydeligere. Tidligere har vi gjort mye fjernsupport, men nå skal vi kjøre hele operasjonen herifra, sier Vidar Haus, Managing Director iCsys AS, som er over middels interessert i fjernstyring.

– Kriser presser frem nye løsninger. Denne gangen kan det bli fjernstyring som får sitt virkelige gjennombrudd, og da er det bra at vi gjennom de siste årene har hatt stort fokus på teknologi som muliggjør dette, sier Thomas Aunvik, CEO
Envirex Group.


Høyt sikkerhetsfokus

Første offshore-kampanje i Ghana startet som planlagt våren 2020, og etter 21 dager offshore er det gjennomført vellykket brønnstimulering på en rekke subsea-brønner. RWOCS blir i disse operasjonene brukt til å operere ventiler på juletre under pumping av kjemikalier. For å ivareta krav til sikkerhetsnivåer og nedstengning av brønn barrierer leveres RWOCS med eksterne ESD paneler (Emergency Shutdown Panel). Panelene plasseres flere steder på fartøy for rask og effektiv nedstengning av systemet under operasjon. Sikkerhetssystemer er en viktig faktor for å lykkes med disse operasjonene, og en lokal nedstengingsknapp er nødvendig for å ivareta de krav som stilles i regelverket. På den måten overstyrer man fjernstyring hvis det skulle bli behov for å umiddelbart stoppe operasjonen.


Fjernstyring gav ekspansjon

Dette vellykkede prosjektet har bekreftet at fjernsupport er fremtiden. For å imøtekomme økt etterspørsel på denne typen tjeneste har Envirex ekspandert med nytt industribygg hvor
det også etableres et dedikert kontrollsenter for fjernsupport og styring av subseautstyr rundt i hele verden, slik at bedriften står klar for fremtiden.

TOPP