Forfatter
Asmund Sætre
AXTech

Foto
AXTech

Fjernstyrte løfteoperasjoner

Resident ROVer operert fra land har vært et mye omtalt tema de siste årene, og flere vellykkede prosjekter har for alvor løftet diskusjonen om fjernstyrte løfteoperasjoner fra en vill idé til en mulighet. Men er vi klare for å la en person operere avanserte løftesystemer uten å fysisk være tilstede?

Forfatter
Asmund Sætre
AXTech

Foto
AXTech

Kontrollrom for testing av fjernstyrte løfteoperasjoner

AXTech har i en årrekke vært en av de ledende leverandørene på løftesystemer for modulertil undervanns gass- og oljeinstallasjoner. Over disse årene har vi sett en trend med stadig mer avanserte og automatiserte systemer.

En naturlig utvikling vil kanskje være autonome operasjoner? De fleste av oss trenger nok litt modning før vi lar en maskin sette ut en subseamodul i grov sjø på egenhånd. Fjernstyring derimotkan nok kanskje være lettere å akseptere. Den åpenbare fordelen med fjernstyring er en mer effektiv bruk av operatører. Et lite team i et kontrollrom på land kan håndtere mange systemer fordelt på mange skip. Dette er ikke bare kostnadseffektivt, men gjør også at en operatør gjør langt flere løft oftere, og dermed øker erfaring og kompetanse raskere enn hva en klarer i dag.

Men teknologien bak fjernstyring åpner for mer enn bare å spare penger. Fjernstyring baserer seg på utstrakt strømming av dataog video. Denne strømmen kan utnyttes selv om systemet blir operert lokalt på skipet. De fleste opplever å måtte jobbe med løftesystemer, moduler eller installasjoner de ikke kjenner godt fra før. Da ville det vært til stor hjelp at noen som har vært der før, men som sitter et annet sted, kan se det samme som operatøren og kan bidra med sin erfaring og kunnskap. Et slikt samarbeid kan gjerne være mellom skip og land, men også like godt være mellom to skip. På denne måten kan samarbeid, opplæring og feilsøking gjøres langt enklere og mer effektivt enn i dag. For å bedre kunne forstå utfordringene og teknologien rundt fjernstyring har AXTech testet det ut i praksis på et fullskala modulhåndteringssystem. Vi har brukt vårt Light Module Handling System (LMHS) og koblet det opp mot kontrollrommet i våre lokaler i Molde. LMHSen har stått 4 km unna på et av våre verksteder. Ikke akkurat offshore, men likevel mer en langt nok unna til å kalles fjernstyring.

KONTROLLROMMET
For å teste systemet etablerte AXTech et kontrollrom som ble utstyrt med en av våre operatørstoler samt en stor videoskjerm. Kontrollrommet ble knyttet sammen med LMHSen ved hjelp av 4G mobiltelefon nett. 4G-nettet ble brukt til kontrollsystemets datatrafikk, samt å strømme lyd og video fra LMHSen og området rundt. LMHSen er utstyrt med et kamera i bommen, men i tillegg la vi opp to ekstra kamera som viste LMHSen fra forskjellige vinkler. Våre løftesystemer knytter sammen de forskjellige enhetene i kontrollsystemet i et datanettverk. Det vil si at en AXTech kontrollstol bruker en databus for å snakke med resten av kontrollsystemet. For å fjernstyre LMHSen utvidet vi det lokale Espon Moverio BT-300 nettverket til kontrollrommet vårt via en sikker 4G-forbindelse. Så lenge tidsforsinkelsen i 4G-nettet er begrenset, vil ikke kontrollsystemet merke noen forskjell på en lokal eller fjern kontrollstol.


AXTechs Light Module Handling System
 

OPERASJON
Løfteoperasjoner under vann overvåkes ved hjelp av kameraer. Det er kun i en kort del av operasjonen, mens vi er på dekk, at operatøren kan se modulen som løftes. Operasjon av AXTech løftesystemer basert på kameraer er derfor ikke noe ukjent begrep. Det viste seg også raskt at strømmingen av video var så god at det føltes komfortabelt å operere LMHSen selv om vi ikke kunne se den gjennom vinduet. Vi valgte tidlig også å strømme lyd. Dette var mest som en kuriositet, men vi oppdaget raskt at muligheten til å høre LMHSen jobbe var en god ekstra effekt for å føle seg komfortabel med fjernstyring. Fjernstyring av løftesystemer krever fremdeles et tett samarbeid med mannskapet på skipet, og gode kommunikasjonskanaler er viktigere enn noen gang. Som en del av prosjektet så vi derfor også på annen teknologi som kan være til nytte. Tre verktøy som utmerket seg spesielt var Augmented Reality, Body Camera og Radio datalink.

AUGMENTED REALITY
AR-briller er briller utstyrt med kamera, mikrofon, høyttalere og evnen til å projisere bilder og video. Dette gir et såkalt grafisk overlegg der brukeren for eksempel kan se på manualen til en maskin samtidig som en opererer maskinen. AR-briller henter gjerne informasjonen sin fra en server, men de støtter også kommunikasjon med andre personer gjennom en internettportal. Fra portalen kan en se og høre det samme som personen med brillene, snakke sammen og legge inn forskjellige overlegg. Brillene er trådløse og brukeren kan bevege seg fritt rundt med dem. Vi testet Espon Moverio briller. Disse kommer i forskjellige versjoner, blant annet med støydempede mikrofoner. Vårt testpar var et par enkle BT-300 briller, men selv disse visste seg å være svært effektive og gode.


AR-briller, Espon Moverio BT-300
 

BODY CAMERA
Et annet visuelt hjelpemiddel er kroppskamera, små trådløse kamera som bæres på kroppen. Disse har vært brukt i en årrekke av politi og militæret, og vil være en god forlengelse av CCTV kameraene allerede på skipet. Kameraet kan knyttes opp mot skipets CCTV system eller AXTechs interne CCTV system. Kroppskamera gir ikke samme fleksibilitet som AR-briller, men brukt sammen med UHF radio er også disse et godt hjelpemiddel.Zepcam T1 kroppskamera 
 

RADIO DATALINK 
Radio datalink er en radio-basestasjon på skipet som konverterer radio til datakommunikasjon. Datalinken gjør at fjernoperatøren kan snakke med dekksmannskapet via deres vanlige UHF radioer, noe som ofte er helt essensielt under en operasjon.

OPPSUMMERING
Introduksjonen av 4G dekning i Nordsjøen og satellittlinker med god nok kapasitet i resten av verden, åpner for helt nye måter å kommunisere på. Teknologien for fjernstyring er tilgjengelig, og sammen med ny teknologi som AR åpner det helt nye muligheter sammenlignet med noen år tilbake. Framover tror vi at måten vi opererer utstyr offshore på kommer til å endre seg mye, og fjernstyring vil etter hvert være en naturlig del av enhver operasjon.

 

 

TOPP