Forfatter
Janne Vibeke Rosenberg
Cox kommunikasjonsbyrå

Foto
North Sea Shipping AS, Subsea7

Fremtiden er hybrid

Stadig flere skip bygges om fra konvensjonell til hybriddrift, noe som gir fordeler for både daglig drift og miljøet.

Forfatter
Janne Vibeke Rosenberg
Cox kommunikasjonsbyrå

Foto
North Sea Shipping AS, Subsea7

North Sea Giant, ett av verdens største og mest avanserte konstruksjonsskip, er det første i sitt slag med batteripakker ombord.

 

Ett av verdens største og mest avanserte konstruksjonsskip, North Sea Giant, er det første i sitt slag med batteripakker om bord. Henning Revne, Technical Manager i North Sea Shipping AS, synes det er positivt at North Sea Giant er et foregangsskip. 
– Det er alltid en utfordring å være først ute med noe, men vi er en fremoverlent bedrift som hele tiden ser etter nye, innovative løsninger. Vi mener det er viktig å være med på drive frem og utvikle slik teknologi for dagens og fremtidens skip, sier han.


Batterirommet på North Sea Giant.
 

En to år lang prosess
I 2016 fikk North Sea Shipping midler fra NOx-fondet, via NCE Maritime CleanTech, for å gjøre en forstudie på løsninger for energieffektivisering. Dette arbeidet førte fram til en workshop der både utstyrsleverandør, klasse og kunde var med for å diskutere løsningen de hadde kommet fram til. Dette ble positivt mottatt og de gikk videre med å utarbeide en søknad for støtte fra ENOVA.
– Søknaden ble sendt inn i mars 2017. Vi hadde da et vindu for å installere utstyret i første kvartal 2018. Vi fortsatte med detaljplanlegging av prosjektet og etter positive signal fra ENOVA, valgte vi å bestille hybridsystemet fra Wartsila i slutten av august 2017 for å sikre oss levering av batteri. Vi valgte Aibel i Haugesund som verft og arbeidet startet 29. januar 2018. Skipet var tilbake i drift som planlagt 11. februar 2018, forteller Revne.

Reduksjon i drivstoff og klimagassutslipp
Å benytte seg av batteridrift gir mange fordeler, og løsningen gir kutt i utslipp og driftskostnader på 30 prosent.
– Vi reduserer drivstofforbruk og utslipp til luft ved at vi kan operere med færre dieselgeneratorer, samt at dieselgeneratorer opererer mer optimalt. Dette gir også besparelser i driftstimer samt det blir mindre slitasje på motorer når disse opereres nærmere optimalt driftsområde, sier han. Batterisystemene fungerer som virtuelle generatorer og vil øyeblikkelig ta over og supplere strøm skulle en dieselgenerator svikte.
– Slik vi har designet dette systemet vil batterisystemet kunne erstatte to dieselgeneratorer store deler av operasjonen, noe som vil redusere dieselforbruket med to millioner liter årlig, sier Revne.


I løpet av 2018 skal også subseaskipet Seven Viking gå over til hybriddrift.
 

Bygges om til hybrid
I løpet av 2018 skal også subseaskipet Seven Viking gå over til hybriddrift. Westcon Power & Automation har fått jobben med å levere batteripakke, samt stå for installasjon og ombyggingen til hybridfartøy.
– Denne ombygging innebærer at vi setter inn en batteripakke og et nytt management system for styring av strømsystemene. Deler av skutesiden må åpnes slik at batteriløsningen kan installeres. Det vil bli en del oppkobling, og installasjonen er beregnet til å være ferdig i løpet av 2018. i-Tech Services vant nylig en langtidskontrakt med Seven Viking for Equinor og ett av kravene i kontrakten med Equinor er at skipet skal være et hybridskip, sier David Heng, Engineering Manager i i-Tech.

Positive ringvirkninger
Ombyggingen vil gi en årlig reduksjon av drivstoff på 600 tonn, tilsvarende 750.000 liter diesel, som igjen fører til en lang liste av positive ringvirkninger.
– Batteridrift fører til et lavere drivstofforbruk på grunn av at motorene kan kjøres optimalt. Lavere forbruk reduserer NOX avgiften og fører til lavere UREA forbruk. Videre er det forventet at motorene vil ha mindre slitasje som igjen fører til mindre vedlikeholdskostnader. Videre kan vi også regenerer energien fra løftevinsjer om bord tilbake til batteriene. Vi ser for oss et betydelig redusert forbruk i både transitt og ved DP operasjoner. CO2 reduksjonen er tilsvarende mens NOX reduksjonen er høyere, sier Heng.

– Veien å gå
Både David Heng og Henning Revne synes det er positivt at batteriteknologien er på full fart inn hos stadig flere rederier.
–  Det er kjempepositivt og naturlig at flere går over batteridrift da det gir lavere driftskostnader og gagner miljøet. Dette er den rette veien å gå for å være med å bidra til en grønnere og renere jordklode.

 

TOPP