Forfatter
Kristine Solland

Foto
GE Oil & Gas/Dottinger Design, GE Oil & Gas/Tommy Ellingsen

Fremtidsrettet teknologisenter i Stavanger

I Dusavik har General Electric (GE) åpnet dørene til sitt nye teknologisenter. Technology 
Solutions Center for oil and gas introduserer en rekke teknologier fra flere av selskapets avdelinger

Forfatter
Kristine Solland

Foto
GE Oil & Gas/Dottinger Design, GE Oil & Gas/Tommy Ellingsen

Det internasjonale industrikonglomeratet GE har investert fem millioner dollar og totalrenovert og bygd 
om en eldrebygning, som ligger strategisk plassert midt i GE Oil & Gas sitt eksisterende baseområde i 
Dusavik like utenfor Stavanger. 
– Teknologisenteret kan være nyttig og interessant både for våre eksisterende og potensielle 
samarbeidspartnere, samt for studenter og offentlige instanser som ønsker å lære mer om olje- og 
gassindustrien, og ikke minst for våre egne ansatte ettersom det meste av vår interne kursvirksomhet 
nå er flyttet hit, sier teknologisenterets leder Vidar Strand. Han beskriver senteret som en kombinasjon 
av interaktiv opplevelses-, undervisnings- og samarbeidsarena for en bred målgruppe. 

Interaktiv reise i olje og gass 
Det nærmere 2000m² store senteret er lagt opp slik at man følger verdikjeden, der første etasje fokuserer på 
oppstrømsaktivitet. Her er subseateknologi sterkt representert både gjennom utstilte modeller, et interaktivt 
og lysstyrt 3D undersjøisk teknologilandskap som i følge produsenten er det første av sitt slag i verden, samt 
en imponerende to-etasjes interaktiv videovegg der man via en touchskjerm kan utforske de forskjellige 
områdene ogtilhørende GE teknologi. I første etasje finner man i tillegg en robust modell av GE sitt nylig 
lanserte DVXT, et vertikalt dyptvannstre designet som et modulært system hvor tilleggsfunksjoner enkelt kan 
legges til basissystemet. Treet har en separat tubing hanger spool som tillater en passiv landing og orientering 
av tubing hanger. Intervensjon kan gjøres enten ved å lande BOP-en direkte på treet, eller ved bruk av 

åpent-vann riserteknologi. I tillegg kan Flow Control Modulen konfigureres for blant annet gassløft, pumper,
kjemisk måling og multi-fase-strøm instrumentering. GEs Naxys er også representert i senteret. Man kan 
blant annet studere en fullskala Acoustic Leak Detector (ALD) eller Birdcage som den også kalles, på nært hold. 
Dette er et akustisk monitorerings- og diagnostikkverktøy som lytter etter lyder fra undervannsinstallasjoner 
og analyserer disse for å kunne fastslå om alle operasjoner fungerer optimalt. Ved påvisning av 
uregelmessigheter kan ALD fastslå hvilket utstyr det gjelder og omfanget av en eventuell feil. Senteret byr 
også på et dedikert område for inspeksjonsteknologi. Teknologien her er basert på eksisterende 
løsninger brukt i GE Healthcare, hvorpå disse er blitt tilpasset olje- og gassindustrien. Det omfatter produkter 
og teknologi basert på ultralyd, virvelstrøm, røntgen og visuell inspeksjon. 
 Drar nytte av krysskompetanse
I teknologisenterets andre etasje presenteres produkter og løsninger for midt- og nedstrømsaktivitet, 
blant annet offshore kompressorer og beskyttelsessystemer for disse, samt flowregulering og måleutstyr. 
I tillegg inkluderer denne etasjen en egen seksjon med fokus på Industrial Internet og analyse av 
stordata, samt et avansert interaktivt opplæringsrom for GE Power Conversion, som omfatter 

dynamisk fartøyposisjonering og vedlikehold av disse systemene. 
– Noe av hensikten er å vise hvordan alt henger sammen og at GE Oil & Gas er en bred aktør som 
tilbyr integrerte løsninger innen både oppstrøms-, midt- og nedstrømssegmentet. Våre gjester kan selv

utforske områder etter ønske og behov. Eksempelvis kan en kunde ønske å vite mer om våre 
undervannsløsninger. Da kan vi ved hjelp av vår interaktive olje- og gassverden på storskjerm presentere 
passende løsninger. Ved bruk av digitale applikasjoner sammen med 3D-modeller, både funksjonelle 
og ikke-funksjonelle, vil vi være i stand til å gi en bedre forståelse av våre tjenester og teknologi. 
Gjennom en bred dekning av forskjellige teknologier kan vi foreslå løsninger som kanskje kan 
ha et annet bruksområde enn det som er vanlig i dag.GE er en teknologigigant som gjør 
at olje- og gassbiten av konsernet kan dra nytte av eksisterende teknologi fra andre industrier og slik øke 
krysskompentansen, sier senterleder Vidar Strand. 
Senterets toppetasje byr på flotte og moderne undervisnings- og møterom for både intern og ekstern bruk. 

Tettere samarbeid for de beste løsningene

For den globale giganten GE var Norge og plasseringen av dette senteret i Stavanger et bevisst valg.   
– Nærheten til Nordsjøen og det teknologiske miljøet i Norge er viktige faktorer, og noe av motivasjonen 
bak investeringen er å knytte tettere kontakt med kunder og samarbeidspartnere. Sammen skal vi komme 
frem til de beste og mest kostoptimale løsningene ved bruk av både eksisterende og ny teknologi, avslutter Vidar Strand.

 

 

TOPP