Forfatter
Janne Rosenberg

Foto
Privat

Hederlig utmerkelse til Arnfinn Nergaard

Under årsmøtet til FFU ble professor Arnfinn Nergaard utnevnt til æresmedlem i FFU for sin innsats for FFU og undervannsmiljøet i Norge.  

Forfatter
Janne Rosenberg

Foto
Privat

– Arnfinn Nergaard har vært med i olje- og gassbransjen siden «pionertiden», og har de siste 14 årene vært professor i offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger (UiS). I tillegg til å ha vært involvert i undervannsteknologi siden starten av karrieren, har han vært en aktiv kontakt mellom UiS-miljøet og FFU, og ikke minst har han stilt opp som konferansier ved FFU-seminaret de siste ti årene.  Jeg mener innsatsen mot FFU-seminaret, og som bindeledd mellom FFU og UiS, er mer enn tilstrekkelig for å kvalifisere for æresmedlemskap, sier styremedlem Knut A. Nilsen.
I følge FFU sine vedtekter må kandidaten ha gjort en særlig stor innsats for FFU eller for det undervannsteknologiske miljøet i Norge for å bli innstilt som æresmedlem. Nergaard ble nominert fra flere hold.

– En stor ære
Arnfinn Nergaard ble nylig pensjonert fra UiS og er for tiden engasjert av Norsk Oljemuseum som medforfatter til «Norsk undervannsteknologihistorie». Han er utdannet sivilingeniør både i skipsteknologi og i petroleumsteknologi, og han har en doktorgrad i petroleumsteknologi fra NTNU. Nergaard har erfaring fra selskapene Smedvig Offshore, Norsk Hydro og Elf Aquitaine Norge.

Den engasjerte 70–åringen fra Stavanger setter stor pris på utmerkelsen som æresmedlem i FFU.
– FFU har en 30 år lang historie og er i dag mer livskraftig enn noen gang. For meg er det en stor ære å bli nevnt sammen med veteranene som tidlig innså behovet for en frittstående interesseforening, med fokus på ny teknologi og med en åpen dør for alle aktørene i subseabransjen, store som små, sier Nergaard som har lovet å stille som konferansier på FFU-seminaret i 2019. 


Æresmedlemmer i FFU
Arnfinn Nergaard
Dag Ringen
Jørn Haugvaldstad
Terje Egil Miljeteig
Lars Annfinn Ekornsæter
Nils Fjærvik

 

 

TOPP