Forfatter
Janne Vibeke Rosenberg
Apriil Story

Foto
RTS

Hele verden ser til Karmøy for bølgekraft

Sammen med SeaMotion Energy, utvikler RTS et konsept for produksjon av fornybar energi basert på bølgekraft. 

Forfatter
Janne Vibeke Rosenberg
Apriil Story

Foto
RTS

SeaMotion WEC på vei ut i havet for testing

SeaMotion WEC (Wave Energy Converter) vil kunne gi blant annet lademuligheter til autonome undervannsfarkoster, kan brukes i områder uten infrastruktur, og er ikke avhengig av større konstruksjonsfartøy for mobilisering på felt.

SeaMotion WEC er et hydraulikk-system som tar opp bølgeenergien ved at vi har to elementer som svinger i utakt. En generator lader da en batteribank som igjen kan forsyne kraft til eksterne sensorer, AUVer, ROVer eller USVer. Bøyen vil bli designet konfigurerbar og skal settes opp med sensorer og teknologi i forhold til oppdraget, sier Freddy Knutsen.

Han er prosjektleder i RTS, et teknologiselskap som utvikler og leverer elektronikk og hydraulikkløsninger til undervannsindustrien. Selskapet ble startet i 2002 og har gjennom mange år opparbeidet en ledende posisjon innen sitt fagfelt. Flere av RTS sine produkter er ansett som industristandard, blant annet RTS Gen5 ROV multiplekser som brukes av de største ROV-operatørene i undervannsindustrien. Fra hovedkontoret i Åkrehamn på Karmøy leveres det tekniske løsninger som blir brukt over hele verden.
 

 

Tar energi fra bølgene

For noen år tilbake investerte RTS i selskapet SeaMotion Energy. Dette selskapet har jobbet frem et internasjonalt patentert konsept for å ta opp energi fra bølgene.

Vi har sett på å kombinere vår ekspertise på datainnsamling og kommunikasjon med kraftproduksjon fra SeaMotion Energy-konseptet, sier Knutsen som har observert at det de siste årene har blitt en økende interesse og et behov for å produsere kraft lokalt. Han sier at det har vært gjort mange forsøk på dette, men få har lykkes.

Til tross for dette, har vi stor tro på at konseptet vårt vil fungere. Løsningen kan brukes i forbindelse med offshore vindprosjekter, generell havovervåkning over lengre tidsrom der det er manglende infrastruktur. Det kan også brukes til senfase offshore-prosjekter, eksempelvis overvåkning av pluggede brønner, sier han.
 

Enkelt og miljøvennlig

SeaMotion WEC-systemet har mange fordeler kontra tradisjonelle løsninger. Det er enkelt å bygge og installere, og er lite synlig fra land. I tillegg avgir det lite støy og er enkelt å plassere i klynger. Miljøfaktoren er derfor stor i og med at mange systemer kan bygges i grupper hvor som helst. Parken kan også utvikles og utbygges etter hvert.  

Bøyen kan plasseres ut for kortere eller lengre perioder og produserer lokal kraft. Den kan også kommunisere med omverden, og i noen tilfeller erstatte tradisjonelle fartøy. Dette vil føre til reduserte utslipp, og gjøre offshore-operasjoner mer miljøvennlige. Bøyen kan også utstyres med flere typer sensorer som eksempelvis kan brukes til miljøovervåkning og havforskning, sier Knutsen entusiastisk.
 

Løsningen kan brukes i forbindelse med offshore vindprosjekter, generell havovervåkning over lengre tidsrom der det er manglende infrastruktur.

Freddy Knutsen, prosjektleder i RTS
 


Viktig å skynde seg langsomt

Selv om konseptet kan virke som en revolusjon, er systemet ifølge Knutsen et utviklingsløp som har pågått over flere år. Nå er hovedfokus å få det testsikkert før systemet slippes på markedet.

  SeaMotion WEC er mer en evolusjon enn et teknisk gjennombrudd. Vi har et testområde, cirka en kilometer fra vår base, hvor vi skal ankre opp bøyen og gjennomføre en rekke tester og forsøk før vi tilbyr dette til markedet. Dette er utstyr som skal virke, og overleve over tid så her gjelder det å skynde seg langsomt og gjøre de rette valgene, understreker Freddy Knutsen.

 

RTS:

  • Etablert i 2002.
  • Norges største leverandør av survey-utstyr. Leverer prosjektløsninger som brukes i forbindelse med undervannsposisjonering, inspeksjon, utbygginger og overvåkning. Tilbyr også utleie av tekniske løsninger.  
  • Hovedkontor i Åkrehamn på Karmøy. Bedriften har også et prosjektkontor i Stavanger for å være nær sine kunder innen subsea og fornybar energi.
  • Flere av RTS sine produkter er ansett som industristandard, blant annet RTS Gen5 ROV multiplekser som brukes av de største ROV-operatørene i undervannsindustrien.

 

Les mer på: https://rts.as

 

 

 

 

 

 

TOPP