Forfatter
Bjørn Bakkevig Project Leder Zeepipe IIA & Johan Sverdrup hot tap, Statoil

Foto

Hot tap teknologien er nå fullt ut industrialisert

Statoil har sammen med operatøren av rørledningen – Gassco, gjennomført en vellykket hot tap operasjon på Zeepipe IIA. Operasjonen er en del av Statoil sin Gina Krog feltutbygging. Hot Tap teknologi muliggjør en tilkobling av et nytt grenrør på en eksisterende rørledning uten at produksjonen stenges ned.

Forfatter
Bjørn Bakkevig Project Leder Zeepipe IIA & Johan Sverdrup hot tap, Statoil

Foto


Statoil har siden 1980-tallet jobbet med utvikling av subsea hot tap teknologi. De første hot tap operasjonene ble gjennomført med assistanse fra dykkere, men etter hvert ble teknologien videreutviklet til fjernstyrt og for større vanndyp. I 2012 gjennomførte Statoil sin første hot tap med ettermonterte T-klammer på Åsgard, noe som muliggjør å etablere et nytt tilkoblingspunkt på det mest optimale stedet på en rørledning, uten at rørledningen er forberedt for dette på forhånd. På Åsgard ble operasjonen utført på en 20’’ rørledning. På Zeepipe IIA har Statoil nå videreutviklet teknologien til anvendelse på en 40’’ rørledning. Med dette er det siste steget i utviklingen av fjernstyrt ettermontert hot tap teknologi fullført og Statoil anser teknologien som fullt ut industrialisert.

 


 

Bakgrunnen for prosjektet var å hente injeksjonsgass til Gina Krog feltet. Denne injeksjonsgassen benyttes for å løfte oljen fra Gina Krog. Zeepipe transportsystem eksporterer naturgass til mottaksterminalen i Zeebrugge Belgia.

System Integration Testing (SIT) og mobilisering ble gjort på Killingøy.

IKM Ocean Design har bygget og levert permanent utstyr. Offshore operasjoner ble utført av DeepOcean gjennom rammeavtaler med Statoil, hvor fartøyene Edda Fauna og Normand Ocean ble benyttet. Statoil sitt hot tap verktøy har også blitt forenklet og tilpasset håndtering i moonpool. Dette gjøres ved hjelp av hiv kompensert modulhåndteringstårn som en del av forberedelsene til Zeepipe IIA hot tap operasjonen.
 


Statoil jobber nå også med forberedelsene for en ny operasjon i 2018, hvor gassrørledningen fra Johan Sverdrup vil kobles til Statpipe ved hjelp av en hot tap operasjon.

Se animasjon av hot tap operasjonen på Gina Krog her

 

 

TOPP