Forfatter
Janne Rosenberg
Cox kommunikasjonsbyrå

Foto
UiS Subsea

Innovativ studentsatsing

Ved Universitetet i Stavanger (UiS) samarbeider 50 studenter på tvers av studieretninger om å skape avanserte undervannsfarkoster. I 2015 satser de knallhardt for å hevde seg internasjonalt.

Forfatter
Janne Rosenberg
Cox kommunikasjonsbyrå

Foto
UiS Subsea

Studentforeningen UiS Subsea ble opprettet av fire studenter i 2013, og allerede året etter deltok de som første norske lag i den internasjonale finalen i MATE ROV Competition i Michigan, USA. Dette er en årlig konkurranse arrangert av Marine Advanced Technology Education Center i USA. Formålet med konkurransen er å motivere og eksponere studenter innenfor feltene vitenskap og teknologi.  Med sin egenproduserte ROV (Remote Operated Vehicle), en fjernstyrt undervannsfarkost som styres av en pilot på overflaten, og som får strøm og signaler gjennom en kabel, kom de på 14. plass av 30 lag i finalen. Oppgavene var blant annet utforskning av skipsvrak og opphenting av søppel og biologiske prøver fra havbunnen. I år deltar de igjen, og ambisjonene er skyhøye. 
– Som et lag fra en region der mange av de aller beste innen subseaindustrien holder til, og med de erfaringer gjort fra fjorårets konkurranse er vi nødt til å ta sikte på førsteplass i denne konkurransen, sier leder for UiS Subsea Håkon Kjerkreit. Han er en av gründerne, og sammen med de andre studentene som var med i fjor, har han en viktig rolle som mentor for årets lag som består av 50 studenter fra studieretninger som subsea, elektro, maskin og data. 
– Å jobbe i tverrfaglige team har vist seg å være en utfordring, men også det mest lærerike med hele UiS Subsea. Når vi har vært rundt på seminarer og holdt foredrag for industrien har de aller fleste kjent seg igjen i historiene vi forteller om hvilke utfordringer vi har møtt med tverrfaglige team. Den evige kampen mellom ingeniører fra ulike disipliner, og hvordan de ser forskjellig på utfordringer er noe så å si alle i industrien har kjent seg igjen i, forteller han. 

Ny teknologi
UiS Subsea skal i år også delta i Eurathlon i Italia, en robotkonkurranse for studenter, støttet av blant annet NATOs Centre for Maritime Research & Experimentation og EU. Konkurransen bygger på et scenario der forskjellige typer roboter skal jobbe sammen. I den anledning holder studentene på å lage en AUV (Autonomous Underwater Vehicle), en selvtenkende farkost som går på batterier, og som er nødt til å ta egne beslutninger basert på informasjon den får inn gjennom sensorer. Oppdraget programmeres inn på forhånd, og den har ikke kontakt med overflaten før den kommer tilbake etter endt oppdrag.  Selv om nivået i konkurransen er særdeles høyt, har de ambisjoner om å hevde seg som beste nykommer.
– AUV-prosjektet gir også nye utfordringer til de som har vært med å utvikle en ROV. AUVen utvikles både fordi vi skal delta i konkurransen, men også fordi vi ser muligheter for å være med å utvikle ny teknologi.  Industrien i regionen har blitt veldig ivrig på å samarbeide med oss etter at de fikk høre at vi har planer om å bygge en AUV, sier Kjerkreit. 
 
Viktig samarbeid med næringslivet
Nettopp denne tilgangen til mentorer og sparringspartnere i subseaindustrien i Stavanger har gjort at UiS Subsea har gjort store framskritt på kort tid. Å gå fra å være en liten nøktern gruppe med intensjon om en spennende bacheloroppgave, til et team med 50 studenter i løpet av ett år hadde ikke vært mulig uten pådrivere fra sponsorer og støtten fra blant annet Forening for Fjernstyrt undervannsteknologi (FFU) påpeker Kjerkreit. 
– UiS Subsea har i dag blitt en organisasjon som strekker seg langt forbi det kun å delta i konkurranser. UiS Subsea har etter hvert blitt et fenomen, og ett av universitetets viktigste forum for kontakt mellom studenter og næringslivet i regionen.  Utenom konkurranser har vi også så smått begynt å satse på forskning. Etter hvert som flere har begynt å skrive masteroppgaver i samarbeid med UiS Subsea, har industrien vist stor interesse for samarbeid på andre felt enn de som er knyttet direkte opp mot bygging av farkostene, sier han.
 
Verdifull erfaring for fremtiden
Leder for FFU, Arnstein A. Lid er imponert over hva studentene i UiS Subsea har fått til.
– UiS Subsea har vokst, er uredde og har store ambisjoner for 2015. De har satt seg som mål å lage to nye farkoster; en vanlig ROV og en AUV, og de har planer om å delta i to konkurranser i år. Noe som er imponerende. FFU kommer til å fortsette, og i tillegg øke sin økonomiske støtte til disse ambisiøse studentene. Jeg oppfordrer næringen til å støtte økonomisk, med kompetanse og utstyr til UiS Subsea, da dette er bra for rekruttering til bransjen og utvikling av ny teknologi, sier Lid. 
Både Lid og Kjerkreit tror at erfaringen studentene opparbeider seg i UiS Subsea gir dem et fortrinn når de skal ut på jobbmarkedet. 
– Med stadig økt fokus på automatisering i bransjen bør fremtiden være relativt sikker for studenter med erfaring fra produktutvikling innen dette feltet. Når dette i tillegg gir praktisk erfaring fra et tverrfaglig studentprosjekt bør studentene fra UiS Subsea stille langt fram i køen for jobber innen subseaindustrien, sier Håkon Kjerkreit.

TOPP