Forfatter
Elisabeth Kold Monclair Bakkevig

Foto
Marcin Szpryngiel og Øyvind Sætre

Innoverer med fjernstyrt renhold i oppdrettsnæringen

Med den fjernstyrte undervannsfarkosten Stealth Cleaner ønsker KYSTDESIGN å revolusjonere renholdet i oppdrettsnæringen.

Forfatter
Elisabeth Kold Monclair Bakkevig

Foto
Marcin Szpryngiel og Øyvind Sætre

Stealth Cleaner er den eneste kommersielle farkosten i sitt slag med 6 DOF (Degrees of Freedom).

Den fjernstyrte undervannsfarkosten Stealth Cleaner er den eneste kommersielle farkosten av sitt slag. Utviklet av teknologibedriften KYSTDESIGN AS, er 6 DOF (degrees of Freedom) spesialisert for skånsom rengjøring av oppdrettsanlegg. I dag har undervannsfarkosten blitt et viktig verktøy for bekjempelse av lus og sikringen av god fiskevelferd. Per mai 2021 vasket den mer enn 150.000.000 m2. 
 

Skånsom rengjøring av oppdrettsanlegg 

Da KYSTDESIGN, en av verdens mest anerkjente produsenter av fjernstyrte farkoster (ROVer), i 2016 fikk en forespørsel fra serviceselskapet Abyss Aqua AS om å utvikle en fjernstyrt undervannsfarkost for skånsom rengjøring av oppdrettsanlegg, kom ideen til det vi i dag kjenner som Stealth Cleaner. 

Abyss Aqua er en ledende leverandør av servicetjenester for havbruk, et område KYSTDESIGN har lite erfaring med. 

– Dermed ble dette en glimrende mulighet for innpass i en ny bransje. Spesielt når KYSTDESIGNS største kundegruppe på dette tidspunktet var olje- og gassektoren; en ny bransje var nådd, og et nytt samarbeid oppstått.

– Timingen var veldig beleilig med tanke på oljekrisen vi da sto overfor. Vi ønsket flere bein å stå på ved siden av leveranser til olje- og gassindustrien, og det å kunne alliere seg med noen som virkelig kunne bransjen var alfa og omega, meddeler daglig leder i KYSTDESIGN, Åge Holsbrekken.

Undervannsfarkosten har blitt et viktig verktøy i bekjempelsen av lus.
Undervannsfarkosten har blitt et viktig verktøy i bekjempelsen av lus.


Bestillingene kom på løpende bånd 

 

Sammen med sin svenske partner, Ocean Robotics utviklet KYSTDESIGN den første prototypen for Stealth Cleaner. Dette var en full 6 DOF ROV, som raskt, og under full kontroll, kan bevege seg i alle retninger. 6 DOF-kontrollsystemet er, sammen med det innovative designet, en viktig faktor i suksessen bak notvaskerne. God manøvrerbarhet og et design som effektivt kommer til i vanskelige områder gjør Stealth Cleaner til en svært effektiv rengjørings-ROV for oppdrettsnæringen. Etter én prototype, noen designendringer og en leveranse på fem notvaskere, hadde Abyss Aqua blitt så komfortable med produktet at de ønsket å kommersialisere det og åpne opp for salg til hele bransjen.

– Selskapet Ocean Innovations ble dannet i 2018 og bestillingene kom på løpende bånd. 65 nye notvaskere ble bestilt i perioden 2018 til 2021. 

Holsbrekken forteller at det å kaste seg ut i en ny bransje på denne måten, har gitt både utfordringer og god lærdom for KYSTDESIGN.
– Sammenlignet med en svært etablert olje- og gassektor, der teknologi og rutiner for drift og vedlikehold har vært i kontinuerlig utvikling gjennom flere år, er bruk av høyteknologisk utstyr som Stelath Cleaner en ny erfaring for oppdrettsbransjen. Her har nemlig standarder for drift og vedlikehold ikke vært like godt etablert, forklarer Holsbrekken og legger til:

– Vi ser at utstyret får hardere medfart enn i oljebransjen. Dette har bakgrunn både i enklere håndteringssystem, tauverk, leppefiskehjul og andre ting som ROVen kan vikle seg inn i. Vi ser likevel at bransjen ønsker å bli bedre på dette, og i tett samarbeid med Ocean Innovations legger vi stor vekt på utarbeidelse av gode brukermanualer, samt opplæring av operatører, for å sikre best mulig drift og vedlikeholdsrutiner.


Stealth Cleaner er spesialisert for skånsom rengjøring av oppdrettsanlegg.


– Fruktbart samarbeid med Ocean Innovations 

Videre trekker han frem at det å ha et så tett samarbeid med en stor aktør som Ocean Innovations, har vært veldig fruktbart.

– Noe av det som er så bra med å ha kunden direkte i bransjen, er at produktet umiddelbart blir testet i virkeligheten. KYSTDESIGN har et av Europas beste testbasseng, og kombinert med en kunde som selv er storforbruker, gir dette en kort vei fra prototype til praktiske erfaringer med rask  tilbakemelding.

Bedriften er fortsatt liten nok til å tilpasse seg kunden raskt. Produktene lages i takt med tilbakemeldinger og brukererfaringer.

– Derfor må fokuset alltid ligge på support av eksisterende kunder, og at de skal oppleve at de er ivaretatt. 
Kundene må oppleve at de får støtten de trenger. Det er er vi har bygget suksess tidligere, og vi mener at dette må være på plass før volumsalg. Veien videre for KYSTDESIGN blir å videreutvikle og levere notvaskere så lenge det er behov for det i markedet. Det kommer stadig ny teknologi som gjør  at forutsetninger og behov kan endre seg raskt. Om utviklingen går mer i retning av landbaserte eller lukkede anlegg, vil behov for vasking endre seg.

– KYSTDESIGN er i så fall klare til å bli med på denne utviklingen. Selskapet er også i et partnerskap som leverer systemer for skrogvasking. Kanskje er det synergier her man kan spille på i fremtiden?

TOPP