Forfatter
Alexander Urrang Hauge

Foto
Joakim SlettemeƄs

Kystdesign tar steget mot elektrisk framdrift

ROV-spesialisten letter på sløret: når leverer de den første ROVen med elektrisk framdrift?
 

Forfatter
Alexander Urrang Hauge

Foto
Joakim SlettemeƄs

ROV

– På mange måter følger utviklingen av elektrisk framdrift av ROVer Kysdesigns typiske metode: Vi bruker tradisjonell teknologi og komponenter på en utradisjonell måte, forteller R & D manager Torbjørn Hansen.

 – Vi gjenbruker gjerne komponenter eller enheter som funker på land og tilpasser det til verden under vann, sier han.

Hos Kystdesign i Aksdal i Tysvær er det hektiske dager og på mange måter står de kanskje i bresjen av et paradigmeskifte: elektrifisering av ROV. Innen året er over skal de levere seks komplette ROV-systemer med TMSer. To av systemene er elektriske. Kystdesign tror dette bare er begynnelsen.

– Kundene våre i det norske markedet er helt klare på at elektrisk framdrift av ROVer er veien å gå og som de vil prioritere. For Kystdesign handler det hele tiden om å levere den aller beste kvalitet, med høy oppetid og den beste funksjonalitet. For oss er elektrisk framdrift en spennende nøtt å bryne seg på - og vi er godt i gang med å knekke den, sier han og fortsetter:

– Vårt mål er at ROVer med elektrisk framdrift skal ha minst like høy oppetid og kvalitet som de tradisjonelle

Mange fordeler
Hansen peker på en rekke fordeler med elektrisk framdrift.

– Hydraulikk er godt utprøvd og har vært i bruk i mange år og har nådd et meget pålitelig nivå både når det gjelder oppetid og i forhold til lekkasjer. Men uansett hvor solid ting er, vil det alltid være en større fare for lekkasje når man jobber med trykksatt olje. Da er det større fare for uønsket utslipp. Nå snakker vi jo sjelden om store volum, men denne problematikken blir mye mindre med elektrisk framdrift hvor oljen eller væsken som er i bruk ikke blir trykksatt dermed mye mindre risiko for lekkasje gjennom tetninger og lignende.

Hansen forteller også at i et powermanagement-perspektiv vil elektrisk framdrift ha et fortrinn. På samme måte som at en elbil kun bruker kraft når du faktisk tråkker på gasspedalen, vil også en ROV kun bruke strøm når thrusterene går. Ved hydraulisk fremdrift har du alltid en HPU som går.

Kystdesign har selvsagt tenkt på elektrisk framdrift lenge, men har også avventet. De to store, grunnleggende spørsmålene er jo: Hvordan skal Kystdesign få det til å fungere og er markedet klart? Svaret på det første spørsmålet er allerede besvart - Kystdesign har knekt nøtta og er godt i gang med både tester og produksjon.

– Vi opplever absolutt at markedet er klart og ikke minst har teknologien også tatt store skritt som muliggjør dette. Blant annet Equinor er en sterk pådriver og jeg tror også vi kan si at det er en forventning om at denne teknologien blir tilgjengelig. Når elektrifiseringen pågår i hele samfunnet, hvorfor ikke også på dypet, sier Hansen retorisk.

Høy effekt på dypet
Kystdesign er i full gang med å teste ut den nyutviklede elektriske undervannsmotoren for ROVens framdrift. Testene er lovende.

– Målet vårt er at vår ROV med elektrisk framdrift skal kunne gå like dypt som de konvensjonelle. Vi har testet driver elektronikken ned til 6000 meters dyp men det gjenstår mer tester og utvikling for å få det stabilt på så stort dyp, så foreløpig setter de 4000m som grense. Det innovative selskapet har designet motoren for 20kW men kan godt kjøre mer effekt i kortere perioder ved behov.

Normalt har ROVene våre sju thrustere. Med krefter på mellom 3-400kg pr thruster skulle det gi ROVene nok kraft til både å utføre operasjoner og stå imot havstrømmene.

Allerede til høsten skal de to første ROV-systemene med elektrisk framdrift leveres.

– Hele elektrifiseringen er godt ledet an av bilbransjen. I første rekke snakker vi om teknologien, men jeg tror ikke vi skal undervurdere effekten av at vi forbrukere blir stadig mer vant til at strøm og elektrisk kraft kan erstatte energien som før har vært fossil. Disse holdningsendringene forplanter seg jo videre inn i alle deler av næringslivet - også subsea, forteller Torbjørn Bredland Hansen.

Utfordringen for Kystdesign som for bransjen generelt, å få tak i de riktige komponentene. Slik markedet er i dag kan komponenter som var tilgjengelige i går være vanskelige å få tak i i morgen. For dette er gjerne komponenter som er mye brukt innen elbiler.

Kostnadsbilde i endring
Hansen forteller at så langt er priser og kostnader noe annet for en elektrisk thruster enn for en tradisjonell hydraulisk thruster.

– Selv om elektrisk framdrift foreløpig er dyrere, ser vi også betalingsvillighet for ny teknologi fordi kundene er opptatt av å være innovative og ikke minst miljøvennlige. Det er jo ikke momsfritak på elektriske -ROVer, sier Bredeland Hansen spøkefullt og legger til.

– Men på samme måte som i andre deler av elektrifiseringen av samfunnet, er vi ganske sikre på at vi vil få kostnadene ned etter hvert som produksjonen går opp.

 

 

 

 

TOPP