Forfatter
Janne Rosenberg
Cox kommunikasjonsbyrå

Foto
Privat

Lærerikt, spennende og utfordrende!

Helene Pedersen Dybsjord (26) og Julie Vadholm (24) utkonkurrerte tusenvis av søkere da Subsea 7 og Equinor lyste ut stillinger til sine graduate-program. Les om deres erfaringer fra programmet, og hvordan de ser på sin videre karriere i oljebransjen.

Forfatter
Janne Rosenberg
Cox kommunikasjonsbyrå

Foto
Privat

Navn: Helene Pedersen Dybsjord
Utdanning: Bachelor i maskiningeniør, fagbrev som motormann og noen år med arbeidserfaring.

Hvorfor søkte du på graduate-programmet?
Jeg husker at jeg som nyudannet var usikker på hva jeg kunne forvente når jeg skulle tre inn i arbeidslivet. Jeg hadde hørt mye om forskjellige bedrifter som tilbød graduate- og traineestillinger, og tenkte at det måtte være den aller beste måten å starte på. Da jeg ble tipset om at Subsea 7 søkte nyutdannede ingeniører, fant jeg ut at en bedrift med både båter og ingeniørarbeid måtte være perfekt for meg – tenk å få jobbe med det beste fra begge verdener! Så jeg bestemte meg for å søke, og jeg har ikke angret på det.

Hvorfor tror du at du kom gjennom nåløyet?
Etter at jeg startet i Subsea 7 har jeg forstått at det er flertall av mastergrader i forhold til bachelorgrader i bedriften, så jeg har vel konkludert med at det var fagbrevet mitt og min arbeidserfaring som har hjulpet meg gjennom nåløyet. I tillegg til mitt pågangsmot, ønske om å stadig lære noe nytt og mitt vinnende vesen, så klart!

Hvordan har graduate-programmet vært så langt?
Jeg startet i Subsea 7 og graduate-programmet i oktober 2017. Jeg har nettopp gått fra å være Graduate Engineer til Engineer Level 1. Det har skjedd utrolig mye på dette året, og læringskurven min har vært bratt hele tiden. Spennende, utfordrende og gøy!

Hva vil du trekke fram som et høydepunkt?
Det absolutt største høydepunktet må være uka vi hadde med Global Session i Sutton. Det var fantastisk å møte så mange mennesker fra forskjellige kulturer og med så forskjellige bakgrunner. Vi lærte masse om andre kulturer, hvordan man samarbeider på best mulig måte og hvordan man må ta hensyn til hverandre i arbeidslivet. Denne uka var også veldig sosial, og det har skapt minner for livet. I tillegg må jeg trekke frem min offshoretur på den helt nye Aasta Hansteen plattformen i mai. Det var ubeskrivelig kult å være der ute, helt fersk i gamet, som pull-in engineer.

Hva har du lært?
Wow, det er vanskelig å vite hvor jeg skal begynne å svare. Basert på min ikke så subsea-relaterte bakgrunn så har jeg lært masse! Mye faglig, så klart, men også mye om hvordan man jobber som ingeniør. Jeg har hatt masse ansvar, og fått mange muligheter til å utfordre meg både faglig og personlig. Jeg har vært offshore med min egen prosedyre og jeg har ledet både operasjoner og arbeidsteam. Kort oppsummert har jeg vokst enormt, mens jeg har opparbeidet meg mye kunnskap og fått en bedre forståelse for offshoreindustrien.

Er det noe som har overrasket deg underveis?
Det som har overrasket meg mest må være hvor raskt jeg fikk mye ansvar. Du blir virkelig kastet ut i det jeg kaller «skikkelig voksne arbeidsoppgaver», og jeg har konstant fått pushet min komfortsone. Men du har hele tiden et godt støtteapparat rundt deg, og får hjelpen som må til for å komme i mål med arbeidsoppgaver. Det er en god måte å lære på, og du får mestringsfølelse på arbeidet du gjør.

Vil du anbefale graduate-programmet til andre?
Ja, så absolutt! Å være Graduate Engineer i Subsea 7 har gitt meg muligheten til å lære, opparbeide meg kunnskap og personlig vekst, i tillegg til nye vennskap og gode arbeidsrelasjoner. Og alt dette mens jeg har hatt det gøy! Jeg vil si at det har vært den perfekte starten på min arbeidskarriere, og jeg vil anbefale Subsea 7 sitt graduate-program på det varmeste.

Hvilke framtidsplaner har du?
I Subsea 7 har mine arbeidsoppgaver vært som prosjektingeniør, hvor du planlegger offshoreoperasjoner på kontoret før du reiser offshore og utfører jobbene. Jeg synes dette er veldig spennende siden man får følge prosjekt fra start til slutt. Per i dag trives jeg med dette, og ønsker å lære mer og utvikle meg som prosjektingeniør. Samtidig kjenner jeg at bakgrunnen min som motormann gjør at jeg kunne tenkt meg mer offshoretid, så kanskje jeg blir feltingeniør på en av båtene til Subsea 7 en dag? Det er mange muligheter internt i selskapet, du får mulighet til å utvikle deg etter dine ønsker, noe som lover bra!


Subsea 7 graduate program

Graduate-programmet til Subsea 7 har varighet på ett år, og er delt opp i tre hoveddeler: On-the-job training, offsite training sessions og local/global training.

  • On-The-Job training er enkelt sagt trening på jobb. Du blir plassert i en avdeling og får reelle arbeidsoppgaver. Her får alle graduates en mentor, som skal hjelpe deg å komme til rette. Du kan bruke mentoren til faglige spørsmål, til å vise deg rundt og spise lunsj sammen med. I tillegg er det offshore training, hvor du blir sendt offshore for å observere operasjoner og assistere med enkle arbeidsoppgaver.
  • Offsite Training Sessions er samlingsuker. Vi fra Stavangerkontoret har vært sammen med graduates fra Subsea 7 sitt Aberdeen kontor, både i Stavanger og Aberdeen. I tillegg har vi hatt en global samling i Sutton, med graduatene fra alle Subsea 7s kontorer. Disse ukene har hatt forskjellig faglig innhold, med fokus på å bygge nettverk.
    Vi har blant annet lært om Bundles og Subsea Processing, i tillegg til Communication Skills og Cross Cultural Awareness. Det har vært både sosialt og lærerikt.
  • Den tredje delen har vært local og global training. Dette har vært gjennom seminarer som har blitt holdt i klasserom og levert over nett. På disse seminarene har selskapets egne eksperter presentert forskjellige emner.


Navn: Julie Vadholm
Utdanning: Master i Marin Teknikk fra NTNU med spesialisering i hydrodynamikk.

Hvorfor søkte du på graduate-programmet?
Equinor er et spennende selskap med mange relevante oppgaver for en marin ingeniør. I tillegg er det en veldig spennende framtid for selskapet med mange utfordringer som må løses på en best mulig måte, som jeg synes det er spennende å ta del i. Graduate-programmet gir en fantastisk mulighet for å lære masse på kort tid, få innblikk og erfaring fra flere ulike områder av selskapet og få et bredt nettverk. 

Du utkonkurrerte 5544 søkere. Hvorfor tror du at du kom gjennom nåløyet?
Først og fremst har jeg nok blitt valgt på grunnlag av utdannelsen min. Jeg har hatt et utvekslingsår på UC Berkeley, noe som har gitt meg mange gode erfaringer. I tillegg til å ha brukbare karakterer, har jeg også vært engasjert i studentmiljøet og hatt diverse tillitsverv i studentorganisasjoner i løpet av studietiden.

Hvordan har graduate-programmet vært så langt?
Bra. Jeg jobbet først ett år i prosjektavdelingen med utskiftning av stigerør, og er nå i min første rotasjon i driftsteknologi i Stjørdal. I driftsteknologi jobber jeg også med stigerør, men med fokus på drift og vedlikehold. Rotasjonen har gitt meg nyttig erfaring som gjør at jeg forstår selskapet på en helt annen måte, og bedre skjønner hvordan forretningsområdene henger sammen og samarbeider. I tillegg har vi hatt flere graduate-moduler eller samlinger der vi har fått muligheten til å lære mer om selskapet, men også dele erfaringer og treffe andre i samme situasjon. Og det er veldig verdifullt med et internt nettverk på tvers av organisasjonsenhetene.

Hva vil du trekke fram som et høydepunkt?
Det må bli min første tur offshore. Jeg var med på utskiftning av stigerør i sommer og tilbrakte to uker på et installasjonsfartøy. Jeg synes det var veldig spesielt da vi ankom Åsgardfeltet etter mobilisering, og da jeg for første gang så en plattform «live». I tillegg var det selvfølgelig utrolig gøy og lærerikt å få være vitne til selve utskiftingen av stigerørene.

Hva har du lært?
Jeg synes at jeg har hatt en veldig bratt læringskurve og opplevd utrolig mye som graduate. Jeg har vært heldig og fått vært mye på «site»; plattformer, installasjonsfartøy, fabrikker og forsyningsbaser. Dette er erfaring som jeg har hatt god nytte av etterpå og som er veldig god erfaring å ha med seg i senere jobber. Det er først når jeg har fått sett og tatt på utstyr at jeg virkelig har forstått hva slags dimensjoner og krefter det er snakk om, noe som ikke er så enkelt å forestille seg fra tegninger og bilder.

Er det noe som har overrasket deg underveis?
Jeg blir stadig overrasket over kompleksiteten i og størrelsen på prosjektene og oppgavene vi jobber med, det er noe helt annet enn det man er vant til som student. Det er spennende og utfordrende å jobbe med problemstillinger som ikke nødvendigvis har en fasit, men der man må basere seg på grundige vurderinger og avveininger. Det er også spennende å erfare hvordan selskapet samarbeider med og er avhengig av leverandørindustrien, og hvordan man burde jobbe for å være en god kunde i forhold til å få gode leveranser av varer og tjenester.

Vil du anbefale graduate-programmet til andre?
Definitivt! Det er en unik mulighet til å utvikle seg og lære mye på kort tid, prøve forskjellige avdelinger og finne ut av hva som interesserer deg. I tillegg er det spennende å stadig få nye utfordringer og gå ut av komfortsonen.

Hvilke framtidsplaner har du?
Akkurat nå har jeg fokus på å lære så mye som mulig i rotasjonene og bli ordentlig kjent med selskapet. Etter jul skal jeg inn i en ny rotasjon og jobbe i avdelingen for Research and Technology. Etter den rotasjonen er planen å komme tilbake til avdelingen jeg startet i, og jobbe videre med prosjekter. Jeg ser for meg at jeg jobber med fleksible stigerør en stund til, fordi jeg ennå ikke er utlært. Jeg har lyst til å utvikle en god teknisk kompetanse og basis før jeg tenker for langt framover i tid.


Equinor corporate graduate program

  • Varer i to år og gir graduatene en introduksjon til Equinor og energi industrien. Programmet er globalt og lik for alle disipliner.
  • Tre fysiske og to virtuelle læringsmoduler som fokuserer på nettverksbygging, individuell utvikling og en god forståelse av forretningen. Eksempler på temaer er selskapets verdikjede, sikkerhet, risikoforståelse, energi perspektiver, læring og utvikling, digitalisering, innovasjon med mer.
  • Graduater vil få en «buddy» som hjelper dem med å bli en del av teamet, samt hjelper til med spørsmål de måtte ha, samt alle får en mentor.
  • I tillegg til programmet vil også graduatene ha disiplinspesifikk trening og kursing. I løpet av de to årene vil graduater rotere mellom ulike stillinger. Dette kan være rotasjoner til et annet forretningsområde, disiplin, lokasjon og noen ganger land. Graduates vil få utfordrende og meningsfylte oppgaver som samsvarer med deres bakgrunn og interesse, samt Equinor sine forretningsbehov.

 

 

TOPP