Forfatter
Roger Andersen
FFU

Foto
Havforskningsinstituttet

Master i havteknologi – Nær kontakt med næringslivet

Har deres bedrift et behov for en spesifikk problemløsning? FFU ønsker å tilrettelegge kontakt mellom bedrifter og studenter ved fordypninger/masteroppgaver.
 

Forfatter
Roger Andersen
FFU

Foto
Havforskningsinstituttet

I studieprogrammet i havteknologi er det fokus på et nært samarbeid med næringslivet, og da, av praktiske grunner, spesielt rundt Bergen. Allerede i studiets 3. semester (starten på 2. studieår) har studentene praksisutplassering hos en lokal bedrift/ forskningsvirksomhet to faste dager i uken gjennom semesteret. Deretter følger mulighet til samarbeid i masterprosjekter, som følger litt senere i studiet. Masterprosjektene har en varighet på 1 år.

Utdanningssamarbeid
Studiet i havteknologi har fokus på anvendelser som overvåking av marine miljø, fiskeri- og havbruk, klima, utforskning av nye mineral- og bioressurser i dyphavene, fornybar energi (bølge- og offshore vindkraft) og petroleumsutvinning. Studiet er videre et utdanningssamarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Forsvarets høyskole/ Sjøkrigsskolen.

Utdanningskomiteen i FFU har vært i kontakt med disse universitet og høyskoler. Hensikten med dette er at FFU sine medlemsbedrifter enklere kan komme i kontakt med akademia når de har et behov for en fordypning i et av sine prosjekter eller interne utfordringer.

Kontaktperson
Om deres bedrift har et behov for en spesifikk problemløsning oppfordrer FFU at dere tar kontakt med Bjørn Tore Hjertaker, som har ansvar for å tilrettelegge fordypningsoppgaver for studentene:

Bjørn Tore Hjertaker
Professor (Dr.Scient.)
Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen.
Epost: bjorn.hjertaker@uib.no

FFU vil publisere informasjon og kontaktpersoner fra universitet og høyskoler som er relevante for foreningen, disse vil bli trykket i DYP magasinet fremover.

Masterprogram i havteknologi:
5-årig integrert masterprogram (siv.ing.) i havteknologi: https://www.uib.no/studier/5MAMN-HTEK

2-årig masterprogram i havteknologi: https://www.uib.no/studier/MAMN-HTEK  

TOPP