Forfatter
Sarah Sayeed Qureshi/Vegard Haraldstad

Foto
Silje Susort

NTNU-studenter i internasjonal AUV-konkurranse

Sommeren 2019 reiste 11 av studentene fra organisasjonen Vortex NTNU til San Diego, USA for å delta i den internasjonale konkurransen Robosub for autonome undervannsfarkoster for aller første gang. Studentene har siden 2015 bygget undervannsroboter av typen Remotely Operated Vehicle (ROV), men i år tok de steget videre med å utvikle deres helt første autonome undervannsfarkost.

Forfatter
Sarah Sayeed Qureshi/Vegard Haraldstad

Foto
Silje Susort

Manta klargjøres for tellende run.

I 2018 utviklet Vortex NTNU sin siste ROV; “Manta”. Denne ble utviklet med mulighet til å gjøres autonom ved en senere anledning. De påfølgende studentene fra 2019 bestemte seg for å gripe muligheten, og brukte året på overgangen fra “Manta” som en ROV til en AUV. 

Oppgraderingen av ROVen gjorde at den internasjonale konkurransen MATE ROV Competition som studentene hadde deltatt i de tre foregående årene ble erstattet av Robosub. Sistnevnte ble en naturlig arena for å måle krefter mot likesinnede AUV-entusiaster, og ble dermed målet for sommeren 2019.


Manta i aksjon!

 

Hardt arbeid
Utviklingen av AUVen krevde ombygging av den eksisterende ROVen, for å få på plass nye sensorer og navigasjonsutstyr. Den eksisterende programvaren måtte forbedres og ny funksjonalitet måtte legges til. I tillegg ble det utviklet en simulering som kunne brukes til både brukertesting og feilsøking av problemer. Alt dette måtte gjennomføres i underkant av ett år, slik at AUVen var klar for konkurranse sommeren 2019. Etter mange lange dager og mye hardt arbeid, og ikke minst med støtte fra sponsorer både faglig og økonomisk, kunne både studentene og en fungerende AUV rette kursen mot USA. 

Intensiv testing
Ved ankomst til San Diego var det fremdeles ting som måtte jobbes med. Med et lett tilgjengelig basseng ved bostedet, var det kun antall timer i døgnet som kunne begrense arbeidsøktene. Den første dagen gikk til å montere “Manta” etter flyturen, samt ferdigstille ting som ikke ble helt klar før avreise. Deretter startet en intensiv testperiode av “Manta” for å få AUVen klar til konkurransen. Bassenget ved bostedet i San Diego ble flittig brukt, i tillegg til flere testruns på Robosub.  


Studentene følger nøye med under bassengtest. 

Kortvarig suksess
Ved konkurransestart stod 11 spente og håpefulle studenter langs bassengkanten og ventet på å se “Manta” i aksjon. Etter endeløse dager og hardt arbeid var alle veldig spente på hva vi kunne få til i første tellende run. Dessverre var spenningen kortvarig. Etter aktivering av startknappen var en AUV som dykket til bunns, om og om igjen, det eneste å se. Litt slukøret gikk studentene tilbake og startet feilsøkingen. Etter en hel del intenst arbeid ble heldigvis feilen funnet og rettet opp. I forkant av siste run ble et nytt testrun booket, for å sjekke at alt fungerte som det skulle. Håpet steg kraftig da runnet ble gjennomført eksakt etter planen. Med store forhåpninger til siste semifinalerun, ble skuffelsen desto større da “Manta” ikke klarte å gjenskape suksessen fra tidligere. Man innså at softwaren rett og slett må videreutvikles og gjøres mer robust for at man skal kunne reprodusere resultater med små miljøforandringer. 

 

Spennende, utfordrende og lærerikt
Bortsett fra opp- og nedturene i bassenget var det en utrolig fin tur. Vi fikk treffe studenter fra andre deler av verden og diskuterte AUV i timevis. I tillegg fikk vi gjort oss flere gode erfaringer som vi kan ta med oss videre. En av de viktigste og mest dyrekjøpte må være viktigheten av testtid i basseng. Selv om testing i simulator er en veldig god erstatning, er ingenting bedre en testing av de fysiske systemene. Deltakelsen i Robosub var både spennende, utfordrende og lærerik. Vi har fått mange gode erfaringer som vi tar med oss inn til neste år, der “Manta” skal redesignes og videreutvikles slik at Robosub 2020 blir en reell opptur!

TOPP