Forfatter
Janne Rosenberg
Cox Kommunikasjonsbyrå

Foto
Statoil

Nytt havbunnskonsept fra Statoil

Cap-X solution er en helt ny Statoil-utviklet løsning for havbunnsutbygginger som skal kutte kostnader og øke effektiviteten. 

Forfatter
Janne Rosenberg
Cox Kommunikasjonsbyrå

Foto
Statoil

– Cap-X solution er tilrettelagt for å kunne bruke forskjellig utstyr fra forskjellige leverandører. System layout er vesentlig forenklet og grensesnitt mellom utstyrspakker er forbedret, sier Kjell Einar Ellingsen, Leading Engineer Subsea Technology and Operation i Statoil.
I følge Ellingsen gir dette en rekke fordeler.
– Det at fundament og beskyttelse nå er et felles leverandøruavhengig rammeverk, gjør at anskaffelse kan gjøres på komponentnivå og dermed utnytte konkurranse i markedet. Det gjør det også enklere å tilrettelegge for implementering av ny teknologi, sier han.

Nedgangstider krever nytenkning
Nettopp utvikling av ny teknologi mener Ellingsen er viktig i de nedgangstidene bransjen nå opplever.
– I nedgangstider er man tvunget til å utfordre etablerte sannheter for å spare kostnader. Man må spørre seg hva som er godt nok uten å gå på bekostning av miljø og sikkerhet. Man starter en løsning med «bare bone» som utgangspunkt, og må argumentere inn funksjonalitet heller enn å starte med «top notch» og argumentere ut, sier han, og legger til at for å kunne hente det fulle potensialet i teknologiutvikling er det nødvendig å se potensialet også i tilhørende grensesnitt og aktiviteter.
– For Cap-X solution er ikke potensialet kun rettet mot utstyrsleverandører. Det er når man også tar inn besparelser mot marine operasjoner, boring og brønn, undergrunn, drift også videre, og setter dette i en standardiserings kontekst at man virkelig henter ut det fulle potensialet, sier han. 

 

 

TOPP