Forfatter

Foto

├śnsker flere kloke hoder til industrien

Hvilke muligheter finnes det innen undervannsteknologi? Nå skal en ny kampanjevideo som FFU har produsert i samarbeid med NSR, få flere ungdommer til å få øynene opp for alt det spennende bransjen har å by på.

Forfatter

Foto

– En slik promotering er svært viktig for sikre kjennskap til yrket, sikre rekruttering og med det drive bransjen fremover med nye impulser og  tradisjonelle ideer. Slik sikrer vi nyskaping og levedyktighet i en svært konkurranseutsatt bransje, sier FFU-leder Cato Andersen. 

En av FFU sine oppgaver er å skape kontakt mellom bedrifter som driver med undervannsteknologi og utdannelsesinstitusjoner, og det har vært mange gode initiativer opp gjennom årene. I 2020-2021 valgte FFU-styret å samarbeide tettere med Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering (NSR), som jobber for å rekruttere til realfaglige og teknologiske utdanninger i Norge. De har spesielt fokus på rekruttering av jenter og mangfold, for å sikre et bærekraftig, likestilt og konkurransedyktig samfunn. Kampanjene er rettet mot unge som skal ta sine utdanningsvalg, og skal vise frem hvordan realfag og teknologi brukes i arbeidslivet. NSR har blant annet tiltakene velgriktig.no, ENT3R leksehjelp og Girls Day in Tech.

 

Spesielt jenter er opptatt av hvordan man kan være med på å løse samfunnsutfordringene vi står ovenfor. En av våre oppgaver er derfor å vise hvordan realfag og teknologi inngår i løsningene.


Effektfull kampanje

Kampanjevideoen handler om Karoline som var lei matte på videregående, men som allikevel valgte å jobbe videre med tall og formler. Hun endte til slutt opp som petroleumsingeniør, og jobber i dag med undervannsteknologi i Subsea7, der hun gjør både prosjekter fra land og til vanns. Filmen har
fått gode tilbakemeldinger og kampanjen førte til at 25.000 elever besøkte velgriktig.no i kampanjeperioden. I tillegg gjennomførte 7.500 elever Utdanningstesten.

Denne testen viser, basert på personlige og faglige interesser, ønsket læringsform og personlighet, noen yrker innen realfag og teknologi som kan passe den enkelte. Rekkevidden i sosiale medier var stor, og elevene i målgruppen ble eksponert for budskapet flere ganger gjennom perioden.

– Bakgrunnen for kampanjen var å vise dagens ungdom hvilke type jobber som finnes innen undervannsteknologi og hvilke typer utdanninger, både praktisk og teoretisk, en kan ta for å få en jobb i industrien, sier Andersen, som selv har vært mentor for ENT3R. Dette er gratis leksehjelp i matematikk og realfag for elever i 10. klasse og på videregående skole. I tillegg til å bruke kampanjefilmen i sosiale medier skal den også vises til ENT3R elevene for inspirasjon og motivasjon.


Martine Østlie ønsker å rekruttere unge til en konkurranseutsatt bransje.

Flere ønsker å studere realfag

Årets søkertall var gode for realfagene, og høyere utdanning innen realfag og teknologi fremstår som et trygt alternativ i usikre tider. 2020 var et rekordår der teknologiske fag hadde en økning på nesten 14 prosent, derav 30 prosent jenter og de klassiske realfagene hadde en økning på 12 prosent. Søkertallene for 2021 går i samme retning og viser at flere ønsker å studere realfag og teknologi. 

– Vi vet at noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å inspirere flere til å velge realfag og teknologi er å vise frem hva man kan jobbe med. Derfor er det veldig fint å samarbeide med FFU – for å vise hva nettopp undervannsteknologi kan brukes til, sier Marit Wangen, kommunikasjonsansvarlig i NSR.

Jenter må være med på utviklingen Ifølge Wangen mangler Norge realfaglig og teknologisk kompetanse.

– Kompetansebarometeret til NHO viser at etterspørselen er større enn tilbudet. Vi vet at mange av de utfordringene som samfunnet står overfor som miljø og klima, energi, mat, helse og transport kan løses med tverrfaglig og realfaglig kompetanse, sier hun, og legger til:

– Videre har vi sett at det tradisjonelt har vært flest gutter som har søkt disse fagene, og som velger jobber innen realfag og teknologi. Dette har ført til løsninger som ikke alltid har vært optimale for mangfoldet; airbags som bare er testet på menn, og smartklokker som ikke fanger opp kvinners skritt, for å nevne noe, sier Wangen.

Derfor er det viktig at også jenter er med på den teknologiske utviklingen.

– Spesielt jenter er opptatt av hvordan man kan være med på å løse samfunnsutfordringene vi står ovenfor. En av våre oppgaver er derfor å vise hvordan realfag og teknologi inngår i løsningene. Her er det mange spennende jobber som er viktige for samfunnet i fremtiden, understreker hun.


Ikke mulig uten medlemsstøtte

FFU jobber aktivt for å promotere subseabransjen til utdannelsesinstitusjoner innenfor forskningsmiljø, på sosiale medier og offentlige instanser.  Uten støtten fra medlemsbedriftene, hadde det ikke vært mulig for FFU å bidra til slike aktiviteter.

– Det er svært givende og viktig å kunne bidra til et slikt samfunnsansvar, og det er medlemsbedriftene med sine medlemmer som muliggjør dette. Så tusen takk, sier FFU-leder Cato Andersen.

TOPP