Forfatter
Janne Rosenberg
Cox kommunikasjonsbyrå

Foto
FFU

Oppdrift på dypt vann

Med en bransje som for øyeblikket er under sterkt press, tok årets FFU-seminar pulsen på markedet med blant annet fokus på markedsutsikter og effektivisering.

Forfatter
Janne Rosenberg
Cox kommunikasjonsbyrå

Foto
FFU

Med dagsaktuelt program ble det 20. FFU-seminaret arrangert i januar.

For 20. gang samlet subseabransjen seg for lærerike foredrag og faglig felleskap den siste torsdagen i januar. Seminaret, som i år hadde 250 deltakere fra 70 forskjellige firma, har blitt en viktig møteplass for aktørene i undervannsmiljøet i Norge. 
– Vi prøver å være dagsaktuelle når vi velger tema for seminaret og setter opp seminarprogram. I og med at FFU-styret har representanter fra mange forskjellige selskap i bransjen har vi en god oversikt over hva som rører seg. I år fikk vi presentert mange spennende foredrag om markedsutsikter, effektivisering, utdanning, kommunikasjonsteknologi, ny teknologi og prosjekter. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært gode både når det gjelder programmet og arrangementet i sin helhet, sier FFU-leder Arnstein A. Lid. 

Ambisiøse studenter
Han synes det var spesielt spennende å se hva studentene fra Universitetet i Stavanger (UiS) har fått til gjennom studentorganisasjonen UiS Subsea. Her tok en gruppe studenter selv initiativ til å lage en ROV fra bunnen av, og delta i den internasjonale konkurransen MATE ROV Competition som gikk av stabelen i USA i fjor.  
– UiS Subsea har vokst, er uredde og har store ambisjoner for 2015. De har satt seg som mål å lage to nye ROVer; en vanlig ROV og en AUV, og de har planer om å delta i to konkurranser i år. Noe som er imponerende. FFU kommer til å fortsette, og i tillegg øke sin økonomiske støtte til disse ambisiøse studentene. Jeg oppfordrer næringen til å støtte økonomisk, med kompetanse og utstyr til UiS Subsea, da dette er bra for rekrutteringen til bransjen, sier Lid.  

Innovativ teknologi
FFU-lederen trekker også fram foredragene om kommunikasjonsteknologi og ny teknologi fra årets seminar.
– Her fikk vi en idé om hvordan ny og tilgjengelig kommunikasjonsteknologi fra tre forskjellige firma kan kjøres sammen og muliggjøre en helt annen kapasitet på overføring av data helt fra havbunnen, opp til overflaten og videre inn til land med mindre en 50 millisekund forsinkelse, sier han. 
De frammøtte fikk også en introduksjon til The Surveyor Interceptor – et nytt konsept innen ROV-basert survey og inspeksjon. Den innovative ROVen fra Reach Subsea og MMT bruker høyoppløselige bilder i stedet for video under survey av rørledninger. The Surveyor Interceptor kan arbeide opp til åtte knops hastighet, noe som er banebrytende for en ROV og som vil føre til en svært kosteffektiv survey. 
– Gjennom foredrag på seminaret og samtaler med seminardeltakere oppfatter jeg det som om både oljeselskap og leverandørindustri er enige om at det må en effektivisering til i bransjen. Stikkord for effektivisering er standardisering, innovasjon, fornyelse, gjennomgang av krav, «god nok» engineering og selektivt vedlikehold, sier Lid. 
I tillegg til å få en oppdatering på hva som skjer i bransjen, treffe samarbeidspartnere, kunder og leverandører, kunne seminardeltakerne besøke et utstillerområde med 27 interessante og spennende firma. Her hadde leverandører og kontraktører brukt tid og krefter på å komme med informative og kreative stander. Utvilsomt en interessant plass å mingle både som ingeniør, arbeidssøker og innkjøper. 

 

Neste seminar avholdes 28. januar 2016.

TOPP