Forfatter
Tekst: Tonje Strøm Olderskog

Foto
Cathrine Dillner Hagen

Partnere for mer kompetanse

Når næringslivet opplever et økende kompetansegap, nytter det ikke å jobbe med rekruttering som før og håpe at flere oppdager at realfaglige yrker er spennende helt av seg selv. 

Forfatter
Tekst: Tonje Strøm Olderskog

Foto
Cathrine Dillner Hagen

 

Samfunnet og verden for øvrig er i stor omstilling. Teknologi, kompetanse, kapital og arbeidskraft vil bli avgjørende for å løse store utfordringer. Det er samtidig, og vil dessverre være, et betydelig udekt kompetansebehov innenfor STEM-fagene i norsk arbeidsliv i årene fremover. 

Tidlig innsats og langsiktig investering

For å imøtekomme de store behovene, blir det viktig å være proaktiv, og som med alt annet bærekraftarbeid å ha et langsiktig perspektiv. For å bidra til at flere tilegner seg kompetansen vi trenger, er vi nødt til å inspirere flere til å velge realfag tidlig. Vi må derfor gjøre mer av det vi vet påvirker mestringen og motivasjonen til de unge.  

Ved Nasjonalt senter for realfagrekruttering (NSR) jobber vi med rekruttering til realfag og teknologi på mange ulike måter. For å møte etterspørselen, er det viktig at skoleelever vet hvilken kompetanse det er behov for. De må lære hvordan de kan utdanne seg til disse yrkene, og hvorfor matte og realfag er relevant for slike jobber. De må se nytten av fagene og forstå både hvorfor og hvordan de er nødvendig for samfunnet.  

Samarbeid for økt rekruttering

Vi opplever at mange bedrifter deler bekymringen for mangel på riktig kompetanse og vil bidra i arbeidet. Derfor har NSR utviklet partnerprogrammet STEM-partner, som er et fleksibelt utformet rammeverk som gir rom for å angi engasjemen-nivået som er riktig for hver enkelt virksomhet.  

Virksomheter som samarbeider med oss om langsiktig og strategisk rekruttering får mulighet til å profilere egen virksomhet, sin egen bransje og lokalt næringsliv, og kommer tettere på fremtidens arbeidstakere. De får også mulighet til å styrke sin ESG-profil, sitt interne omdømme og bidratt til at morgendagens rekrutteringsgrunnlag har både høyere kvinneandel og kulturelt mangfold. Alle partnere mottar årlige virksomhetsspesifikke rapporter over sine bidrag.  

Som STEM-partner får også virksomheten medlemskap i et STEM-økosystem. Økosystemet er under oppbygging og er et sektorovergripende nettverk som legger til rette for samarbeid mellom skole, UH-sektoren, næringsliv, og andre relevante aktører regionalt og nasjonalt. 

Virksomheten får også tilgang til STEM-arbeidsliv – plattform for samarbeid mellom skole og arbeidsliv, en portal som enkelt setter virksomhetene i kontakt med ungdomsskoler og videregående skoler fra hele landet. Plattformen er gratis for alle skoler og våre partnere administrerer sine bidrag inn i den.  

Ved hjelp av plattformen får lærerne på en enkel måte mulighet til å finne relevante STEM-aktiviteter både lokalt og nasjonalt, og raskt gjøre avtaler med registrerte virksomheter og rollemodeller. Aktiviteten er helt fleksibel og mange av dem kan gjennomføres både fysisk og digitalt.  

Hvordan bidrar virksomhetene? 

Ved å delta som STEM-partner har virksomhetene stor innvirkning på unges utdanningsvalg og fremtid. Ved å demonstrere hvordan fagkunnskapen, ferdighetene og holdningene de lærer i klasserommet er viktige for arbeidslivet er virksomhetene med på å støtte læring. Å invitere elever på bedriftsbesøk er en utmerket måte å spre kunnskap og entusiasme på.  

Ved å delta på skolebesøk, digitalt eller fysisk, kan inspirerende og mangfoldige rollemodeller fra virksomhetene vise ungdom fremtidige muligheter som er tilgjengelige for dem uavhengig av ungdommenes bakgrunn, noe som bidrar til å heve ambisjoner og sikre at flere unge utnytter sitt potensial innenfor realfag. 

Gjennom å ta imot skoleelever på utplassering i form av jobbskygge eller arbeidsuke gir virksomhetene flere ungdommer innsyn i arbeidslivet og hjelper dem i valget av videre utdannelse. Det er også med på å utjevne forskjeller, da flere ungdommer får relevant arbeidserfaring uavhengig av foreldres nettverk.  

I tillegg bidrar våre partnere til gratis leksehjelp-plasser for ungdom, tilskudd til elevtransport i forbindelse med aktiviteter, inspirasjonsfilmer og andre aktiviteter.  

Mer informasjon om hvordan dere kan bidra finner du her: https://realfagsrekruttering.no/om-oss/stem-partner

 

 

TOPP