Forfatter
Tekst: Bjørg Mathisen Døving, VP Reach Remote

Foto
Reach Subsea

Reach Remote

Det foregår et høyteknologisk maratonløp i de indre skogene på Kongsberg. Om lag 100 teknologer og ingeniører jobber intenst med å ferdigstille Reach Remote; verdens første norskregistrerte, ubemannede og fjernstyrte fartøy.

Forfatter
Tekst: Bjørg Mathisen Døving, VP Reach Remote

Foto
Reach Subsea

Det er 24 gylne meter vi snakker om. Reach Remote er fullspekket med norsk teknologi, designet av ingeniører med Kongsberg på brystet og Reach på skulderen. Våren 2024 er planen å seile i norsk farvann uten en eneste sjømann om bord. Reach Remote er i tillegg svanger med et flunkende nytt Kystdesign e-ROV konsept. Nok en gang skal partnerskapet med Reach Subsea bringe til markedet, en helt ny måte å løse undervannsoppgaver på. 

Undervannsrobotikken som er tilgjengelig, er et resultat av en høyteknologisk evolusjon det siste århundret, muliggjort av det økosystemet med kunder og leverandører som bransjen består av. Blar vi 30 år tilbake i FFU-nytt, kan vi lese «er det realistisk å tenke seg at all intervensjon bare vil bli løst med fjernstyrt teknologi?» DYP-lesere vet allerede svaret på det. Kunstig intelligens, automatisering og digitalisering forandrer våre liv, både privat og på jobb. Utviklingen har akselerert betydelig de siste årene. I kappløpet med robotene, skal vi innføre dronestrategier, regelverk og retningslinjer, mens både prest og fut må forholde seg til nye varianter av AI-teknologi som introduseres hver eneste dag, både i innsjekkingsskranken på flyplasser og under kniven på operasjonsbordet. Dette skaper utfordringer både for finans- og utdanningsinstitusjonene; hvilken hest er best å satse på? Hvilke føringer skal vi ha? 

Næringslivet er definitivt inne i en omstillingsfase. Men historien viser at de kundene som har vist vilje til å legge penger på bordet for å stimulere digitaliseringsreisen (slik Equinor gjorde ved å fjernstyre Valemon allerede i 2017), har store gevinster av dette. Og når i tillegg Norge ønsker å være et foregangsland i utvikling og bruk av droneteknologi, så burde vel alt ligge til rette, for å ønske robotene velkommen til gards?

Reach Subsea ble etablert i 2008, og er fundamentert av mennesker med robust erfaring fra utvikling av undervannsrobotikk tilbake til 80-tallet. Bidraget til bransjeutviklingen er helhetlig; fra utvikling av nye ROV’er og verktøy, til å etablere rammeverk for både ROV operasjoner (NORSOK U-102) og ikke minst ROV-fagbrevs-utdanningen. Nå ønsker Reach Subsea å bruke denne erfaringen til å spenne fart i bruken av den nye, maritime robotikken. Automasjon kombinert med AI-teknologi gjør det mulig å sette sjømannen i land. Ganske kontroversielt, men motivasjonen for å gjøre dette har mange fasetter. Reach Subsea gjør ikke dette for å erstatte sine andre, egne fartøy - men for å øke porteføljen av maritime tjenester, vel vitende om at det fortsatt er mange maritime operasjoner som krever en konvensjonell løsning. En løsning som er ubemannet, har mange fordeler; både for miljøet, personsikkerhet og ikke minst på kostnadssiden. I tillegg åpner dette for ny sysselsetting, og stimuli til en skog av underleverandører som er sultne på å bevise at fjernstyring er fremtiden. Reach Subsea kaller det for et nytt maritimt eventyr, og med Kongsberg gruppen og Wilhelmsen konsernet i ryggen, så påkaller Reach Remote seg berettiget oppmerksomhet. 

Men hva betyr dette for kompetanseprofilen til de som skal håndtere robotene? Trenger de å ha seilt til sjøs? Må de ha spilt Playstation siden de var 5 år gamle? De konvensjonelle løsningene vil eksistere i mange år til, og et sunt økosystem er essensielt i alle bransjer.  Så hvordan skaffer FU-bransjen seg god nok tilgang på de viktige, menneskelige ressursene med en ny og riktig kompetanseprofil? Det vil være ødeleggende for bransjen å ta med den ene hånda og gi med den andre.

I snart ti år har forskere ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) kartlagt kompetansebehovet til norske bedrifter. Det er stort behov for kompetanse innen automasjon og robotikk. I 2022 oppgir 65 prosent av bedriftene å ha et udekket kompetansebehov. Et udekket kompetansebehov får konsekvenser for bedriftene, og 45 prosent av bedriftene som mangler kompetanse oppgir at de har tapt kunder og markedsandeler, og nesten like mange oppgir at de har skrinlagteller utsatt utvidelse av virksomheten sin. Rundt 25 prosent sier også at de har måttet redusere virksomheten sin.

Men innerst på Jæren skjer det meget spennende ting. Med utgangspunkt i den populære modellen fra Kuben i Oslo, har Ganddalen Videregående Skole allerede en fulltegnet linje for robotikk og automatisering til høsten 2023. Kombinert med prosjekter som iMaster ved Universitetet i Sør-Vest Norge, satsingen på simulatortrening og kontrollromsopplæring, så ser vi kanskje konturene av den fremtidige kompetanse-profilen vi er ute etter? Men det er fortsatt en missing link. FU-bransjen er ikke aktiv nok i utdanningsmiljøene. Det mangler lærere og undervisningskompetanse. Det oppfordres til økt oppmerksomhet omkring dette temaet, slik at vi sikrer oss riktig og nødvendig kompetanse til riktig tid. Reach Subsea bretter opp ermene og inviterer resten av bransjen med til å tilby gjesteforelesninger, hospitering, bedriftsbesøk, både for å oppdatere lærere og ikke minst begeistre våre barn som skal velge riktig utdanning. 

Slik at eventyret får en happy ending, og menneskene vinner over robotene til slutt!

TOPP