Forfatter

Foto

Robotisering i Norge

Uavhengig forsker Paul Meldahl oppfordrer til dugnad for å få til en ønsket robotisering i Norge.

 

Forfatter

Foto

Skisse av robot mission støttet av infrastruktur ved en subsea installasjon. Operatøren på installasjonen (brukeren) tilbyr passe standardisert infrastruktur til gjestende roboter: (a) design og kontroll av robot mission (bruk av lokal kunnskap, apper, kunstig intelligens, Virtual Reality og store datalager) og (b) dokking av roboter (= overføring av energi og data).

Roboter er litt som mennesker. De er derfor noe kjent blant det ukjente, i den robotiserte (digitale) framtid
Det vi vet noe om i framtiden kan vi tenke sammen om. Det vi kan tenke sammen om, - kan vi sammen bygge. I vårt land har vi en unik kultur for å bygge framtiden kollektivt. Åpne arenaer for testing av roboter kan spesielt støtte en dugnad, – for å få til en ønsket robotisering i Norge. På slike testarenaer kan det dyrkes fram ny kunnskap, felles tenking og felles infrastrukturer for robotsystemer, ­– på brukersiden.

Roboter er litt som mennesker, de trenger andre mennesker og infrastrukturer for å yte sitt beste  
Forvaltningene i Norge har tradisjonelt sikret oss relevante infrastrukturer. Denne tradisjonen kan videreføres og bidra til å gi oss alle framtidige muligheter å yte vårt beste, for oss selv og for fellesskapet.
 

“The most important frontier for robots is not the work they take from humans but the work they do with humans — which requires learning on both sides.”
KIM TINGLEY FEB. 23, 2017


Felles infrastrukturer kan sikre at roboter bli verktøy for alle
Hver av oss skaper verdier med vår arbeidskraft, kunnskap og kreativitet. Verdiskapingen skjer i flere arbeidsprosesser, – både i industrien, forvaltningen og hjemme.  Dette er vår største nasjonale ressurs.  Denne ressursen kan spesielt forsterkes med åpen robotteknologi, dvs. at alle, lett kan bruke og trene roboter. Grunnlaget for at alle kan bli robotbrukere, er passe standardisering på brukersidene av robotsystemene og passe brukerfleksibilitet. Slik standardisering åpner også opp for at robotene kan bruke felles infrastrukturer, og dermed reduseres teknologisperrer og sløsing. Infrastrukturene kan også bli nødvendige arenaer for regulering av robotisert (digitalisert) verdiskaping.

Subsea er det allerede nå; grobunn for å dyrke fram felles infrastrukturer
Vårt felles ønske om å sikre vår ledende subsea posisjon, kan spesielt trigge strategiske aksjoner innenfor robotisering, – for eksempel å dyrke fram felles infrastrukturer for roboter. Felles infrastrukturer kan spesielt dyrkes fram med prøving og feiling og gode eksempler. Eksemplifiseringen kan effektiviseres med etablering av arenaer med infrastrukturer for roboter.

Infrastrukturer for subsea roboter på brukersiden.
Infrastrukturer for robotdokking under vann gjør roboter både uavhengig av været og kostbare overflatefartøyer. Passe standardisert infrastruktur for dokking kan ønske alle roboter velkommen til installasjonene. Standardisert infrastruktur for mission design og kontroll vil bidra til at mange faktisk kan bruke robotene og trene dem til å gjøre ulike oppgaver, - bedre og bedre, - dag for dag.

En dugnad på brukersiden til robotene nå, kan sikre store framtidige verdier   
Det kan spesielt være naturlig for forvaltningen, både av hensyn til vår verdiskapning og regulering av denne, å bidra til å videreføre vår tradisjon med felles infrastrukturer til å gjelde roboter. Uten felles infrastrukturer kan det bli vanskeligere å regulere robotisert /digitalisert verdiskapningen i framtiden. Videre kan man forvente at beslektede krefter både i forvaltningen og industrien ønsker å bidra til å sikre vår ledende Subsea posisjon ved å dyrke fram en ønsket robotisering. Ullrigg i Stavanger er en ledende utvikler og tilbyder av åpne, testfasiliteter, – og det kan de gjerne fortsette med. Slektskap mellom roboter i vann og på land kan skape ytterligere regionalt samarbeid.

Stikkord om en dugnad
Mål i forvaltningen: Kompensere tap av arbeidsplasser og regulere nye arbeidsplasser.
Mål i Industrien: Innovere, øke sikkerhet og redusere kostnad.
Våre tradisjoner: Alle i arbeid, infrastruktur for alle, godt verktøy for alle, ledende subsea
Visjon: Øke våre nasjonale ressurser med åpen robotisering.
Strategi: Regionale test arenaer og dugnad.

  • Bidra til effektive arenaer for å dyrke fram eksempler, kunnskap, felles tenking og standarder for infrastrukturer, apper og opplæring på brukersiden.
  • ​Samle regionale, beslektede innovasjonskrefter i forvaltning og industri, for å beskrive, utvikle og drive testfasiliteter med åpen infrastruktur for Roboter, – på brukersiden.
  • Finne muligheter for regulering av kommersiell virksomhet i nye infrastrukturer.

  

Paul Meldahl
f: 26.12.53 i Sauda

  • 1983-2016 /geofysiker /forsker i Statoil

  • ca. 10 patenter og ca. 10 internasjonale publikasjoner

  • 2006-2016 Delphi Project Advisor Board

  • Antatt på Vestlandsutstillingen 2002

 

 

 

 

TOPP