Forfatter
Stig VĂ¥genes
UiB

Foto
Robbin Hjertenes

ROV-dykking i Dronning Maud Land

Da Norges nye isgående forskningsskip, FF Kronprins Haakon, i slutten av februar 2019 kastet loss i Punta Arenas på sørspissen av Chile og satte baugen i retning Sørishavet og Dronning Maud Land, var målet å samle inn kunnskap om dyrelivet og økosystemet i dette lite undersøkte havområdet.

Forfatter
Stig VĂ¥genes
UiB

Foto
Robbin Hjertenes

Norge er en av tolv stater som i 1939 signerte Antarktistraktaten. Traktaten legger rammer for forvaltingen av kontinentet, og her i landet er det Norsk Polarinstitutt som har ansvar for forskning- og miljøovervåkingen i Antarktis. Produksjon av planteplankton, havets karbondioksid-opptak (CO2), havforsuringstilstand og endringer i marine økosystemer var hovedfokus. Det er nærliggende å anta at økosystemet i Dronning Maud Land og Sørishavet er påvirket av et varmere globalt klima, men i hvor stor grad og på hvilken måte vet vi lite om.

Toktet til Dronning Maud Land var FF Kronprins Haakon sitt første tokt til Antarktis. Skipet er et av verdens mest avanserte forskningsfartøy. Det har isbryterklasse og skal dekke både eksisterende og nye behov for tilstedeværelse, overvåking og datainnsamling i islagte og åpne farvann til alle årstider.

Om bord i fartøyet er det 15 laboratorier, fire kjølerom og to fryserom. Midt i fartøyet er det en moonpool, slik at utstyr også kan settes ned i is eller dårlig vær. Fartøyet kan operere ROVen Ægir over siden og gjennom moonpool-en som er levert fra Seaonics, og er også utrustet til å håndtere den autonome undervannsfarkosten AUV/Hugin. I tillegg har fartøyet landingsplass for helikoptre og kan ta med seg to mindre helikoptre på tokt i isen.


Monopool om bord på FF Kronprins Haakon. 

Kan seile 65 døgn uten bunkring
«Kronprins Haakon» har en besetning på 16 sjøfolk og to instrumentteknikere. I tillegg er det plass til 37 forskere/toktpersonell. Skipet har en rekkevidde på 15 000 nautiske mil (tur-retur Tromsø-Cape Town). Det vil si at det kan seile i 65 døgn sammenhengende uten bunkring. Skipet har isbryterklasse og kan gå i 3,5 knop i én meter tykk is.

Mobilisering og avreise
Vinteren 2017 ble det besluttet at Ægir 6000 skulle bli med KRH på tokt til Sørishavet. Sommer, vår og høst gikk med til å forberede utstyr og oppgradere spareparts og lignende noe som er en ganske så omfattende og kostbar oppgave. Når utstyret skal sendes så langt sør og nærmeste havn er 12 døgns seilas unna, så krever det god planlegging når man ønsker at toktet skal bli vellykket for forskeren og ikke strande pga dårlige forberedelser.


ROVen Ægir 6000

Ægir 6000 ble mobilisert om bord på Kronprins Haakon i Tromsø i november 2018. Samtidig valgte vi at Kystdesign skulle foreta en oppgradering fra 125 til 150 HK på Ægir 6000. Siste uken i november ankom KRH Bergen hvor de siste forberedelsene til toktet ble utført. Her ble alt utstyrt testet nok en gang før avreise.1. desember satte KRH kursen mot Punta Arenas på sørspissen av Chile hvor de ankom 5. januar. Første tokt i Antarktis toktet var krilltokt fra 7. januar til 24. februar i regi av Havforskningsinstituttet.  

24. februar satte Stig Vågenes, Eyvind Ernstsen og Patrick H. Vågenes fra UIB kursen mot Punta Arenas. Reisen gikk fra Bergen via Amsterdam-Buenos Aires-Santiago og til slutt landet vi i Punta Arenas sør i Chile. Etter en natt på hotell mønstret vi på KRH, og spenningen var stor da vi kastet loss 28. februar med kurs mot Dronning Mauds Land. Seilasen var planlagt til å ta ca 12 dager. På seilasen foretok vi vedlikehold og monterte og testet utstyret som skulle brukes under toktet.


Stig, Patrick og Eyvind med isfjell i bakgrunnen.

Toktet
De første isfjellene traff vi på etter vi hadde passert Drake Passage på speilblankt hav. De 12 dagene gikk fort unna da opplevelsene stod i kø under transitt. Vi passerte blant annet verdens største isfjell B12. 14. mars var vi kommet oss godt inn i isen og var klar for første ROV dykk under isen. Isen drev med en fart av 0,2-0,8 knop. ROV var utrustet med blant annet ROV suction sampler med 5 kammer, push cores og Niskin flasker for å innhente prøver til spente forskere. Første dykket varte 12 timer på 2200 meters dyp og det med stor suksess.  ÆGIR 6000 var full av spennende prøver som var innhentet til forskerne.

27. mars måtte vi gi opp målet om å nå inn til Shelfen pga for tykk is, så vi satte kursen mot Maud Rise som er et vulkansk område.

Vi ankom Maud Rise 28. mars, og arbeidet her på 1300-1500m dybde frem til uværet stanset oss 31. mars. 1. april satte vi kursen mot Cape Town i et forferdelig dårlig vær med 9-11 m høye bølger inn på babord side. Vi ankom CT tidlig om morgen 10. april etter å ha tilbakelagt 6077nm på et meget vellykket tokt. ROV-utstyret fungerte utmerket under hele perioden, og det er fantastisk kjekt og se at en norsk produsert ROV fungerte så godt under de utfordrende forhold som det er i Antarktis og under isen. 14. april var det tid for hjemreise fra Cape Town. KRH satte kursen mot Cap Verde og Norge. ROV crewet reiste i slutten på mai til Cherbourg i Frankrike og mønstret på KRH der for å forberede demobilisering klargjøring for sommerens tokt på G O Sars, og det forestående Kongebesøket ved ankomst i Oslo.

Ankomst Oslo
H.M. Kong Harald og H.K.H. Kronprins Haakon besøkte oss om bord i forskningsfartøyet FF «Kronprins Haakon» 29. mai når vi ankom Oslo.

FF «Kronprins Haakon» kom direkte fra tokt utenfor kysten av Dronning Maud Land i Antarktis. Om bord fikk de kongelige informasjon om det ferske toktet, og om skipets egenskaper i isen og Ægir 6000. Etter Kongebesøket fikk Forsvarsministeren, Fiskeriminister og Klima og Miljøvern minister informasjon om Ægir 6000, dens bruksområder og bruksmuligheter. https://www.hi.no/hi/nyheter/2019/mai/konge-kronprins-og-kronprins


H.M. Kong Harald og H.K.H. Kronprins Haakon. 

I skrivende stund er Ægir 6000 på ombygging hos Kystdesign for å forberede den for nytt tokt under isen, denne gang i Arktis mot Nordpolen hvor arbeidet vil foregå på ca 4000m dybde. Ny trommel med positiv tether blir montert på TMS. Drop off Buoyancy på ROV, som gjør at ROV setter seg på bunn ved en eventuell tether seperasjon mellom ROV og TMS. Oppgradering av Auto track og Auto pos systemet. Tilt på skid lys og oppgradering til 6 skid lys. Nye Kongsberg Transpondere og emergency running latch for ROV.

TOPP