Forfatter
Alexander Falch Voerman og Sigvart Daniel Rodriguez Høien
UiS Subsea

Foto
Alexander Falch Voerman og Sigvart Daniel Rodriguez Høien
UiS Subsea

ROV-utvikling i en pandemi

Studentorganisasjonen UiS Subsea utvikler en ROV for den internasjonale MATE konkurransen med mål om pallplassering, tross den pågående globale Covid-19 pandemien.

Forfatter
Alexander Falch Voerman og Sigvart Daniel Rodriguez Høien
UiS Subsea

Foto
Alexander Falch Voerman og Sigvart Daniel Rodriguez Høien
UiS Subsea

– Målet er å hevde oss i toppen i MATE konkurransen, samtidig som vi forankrer vår tilstedeværelse i den internasjonale konkurransen. Årets team består nesten utelukkende av studenter som går Y-veien, dette er et studie hvor man må ha fagbrev i bunn for å kunne kvalifisere seg, så det er klart vi ønsker å vise oss frem så sant det blir noe av konkurransen, forteller Alexander Voerman.


Sigvart og Alexander inspiserer ROV’en

UiS Subsea
UiS Subsea er en studentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger som ble etablert i 2013, med formål å engasjere studenter i undervannsteknologi ved det Teknisk-Naturvitenskapelige fakultet. I årets prosjekt er det 16 studenter som har bacheloroppgaven sin i prosjektet, hvorav fire er fra maskiningeniør studiet og tolv fra elektroingeniør studiet. Det er et tverrfaglig konkurranseinnstilt studentprosjekt som vil utfordre og gi nye ferdigheter og kunnskap som vil forberede dagens ingeniørstudenter for fremtiden. Årets ROV får det norrøne navnet, Hymir.

MATE
MATE (Marine Advanced Technology Education) er en internasjonal konkurranse som holdes årlig i Amerika, og som involverer bedrifter og høyprofilerte ingeniører fra industrien. Oppdragene som skal utføres i konkurransen endres hvert år hvor fokuset i år ligger på plastikk i havet, klimaendringenes påvirkning på korall revene og å opprettholde sunne vassdrag.

– Fokuset er med andre ord høyt aktuelt i dagens utfordring rundt klimaendringene og plast i havet, forteller Sigvart Høien i UiS Subsea.

Hymir i Fjæra
 

Bra utstyrt
ROV’en er godt utstyrt med blant annet en to-leddet manipulatorarm som har tre frihetsgrader, ett sensorsystem som inneholder gyroskop, trykksensor, vannlekkasje sensor i elektronikkbeholderen og magnetometer. Den kan fjernstyres med en Xbox 360 kontroller via kabel og har automatiske dybde, rull og stampregulatorer. Den har to kameraer hvor ett er plassert nedover for kartlegging av havbunnen, bildegjenkjenning og lineære inspeksjoner, og det andre kameraet brukes i kjøreretning og navigering av manipulatorarmen. Den er også utstyrt med en mikro-ROV som plasseres under ROV’en og kan benyttes til blant annet innvendig inspeksjon av blokkerte rør over 120 mm i diameter.

 

Fokuset er med andre ord høyt aktuelt i dagens utfordring rundt klimaendringene og plast i havet

Sigvart Høien, UiS Subsea

 

Samarbeid mellom ulike disipliner
En kompleks undervanns ROV, designet, utviklet og produsert over en periode på fire måneder krever et tett samarbeid mellom de ulike disiplinene som deltar i studentprosjektet.

– Det er klart vil må kunne innstille oss til raske endringer i design og konstruksjon. Her jobber vi sammen med studenter med ulik faglig bakgrunn som alle har utstyr som skal monteres og som krever sin del av plassen i rammen til ROV’en, da må designet tillate dette forteller Sigvart Høien, medansvarlig for ramme design og konstruksjon sammen med Alexander Voerman.

De er begge avgangsstudenter ved Universitetet i Stavanger, og har gått Y-veien for maskiningeniør utdanning. Begge har fagbrev i bunn, og presiserer at den solide praktiske erfaringen har vært en klar fordel i deres ingeniør studier

Sigvart sveiser aluminiumsrammen

Legger lista høyt
MATE konkurransens krav til ROV’ens dyptgående er satt til syv dybdemeter. UiS Subsea mente derimot at deres ROV skulle klare mer, og et hårete mål på 100 dybdemeter ble satt. Rent praktisk betydde dette at ROV’ens ulike komponenter ble dimensjonert til å tåle et mye høyere hydrostatisk trykk.

– Vi ønsket å legge lista høyt, derfor valgte vi å øke trykkgrensen til ROV’en. Dette gav oss utfordringer med hensyn til vektbegrensninger med tanke på dimensjonering av delene, men manuelle beregninger og data simuleringer forteller oss at vi skal klare denne trykkøkningen med en sikkerhets faktor på 1.5, forteller Alexander Voerman.

En stor takk
Studenter som deltar i et slikt prosjekt vil sitte igjen med økt kunnskap og deltakelse ut mot industrien, men et slikt prosjekt er ikke mulig uten god støtte. Hele teamet i UiS Subsea ønsker å takke Universitetet i Stavanger for midler som muliggjør gjennomføringen av et slikt prosjekt. Videre vil vi takke alle våre sponsorer, deres støtte har ført til at prosjektet kunne gjennomføres på en god måte.

TOPP