Forfatter
Ann Karene Rasmussen
Cox kommunikasjonsbyrå

Foto
OLF/Anne Lise Norheim, Norsk olje og gass/Tom Haga Oseberg feltsenter

Viktig å bevare kompetansen

Tross nedgangstider i bransjen, er det bedrifter som satser på lærlinger og praksisstudenter. 

Forfatter
Ann Karene Rasmussen
Cox kommunikasjonsbyrå

Foto
OLF/Anne Lise Norheim, Norsk olje og gass/Tom Haga Oseberg feltsenter

– Olje- og gassbransjen vil fortsette å være en av Norges viktigste næringer i flere tiår fremover, og inntak av lærlinger er i så måte et viktig signal til ungdommen om denne langsiktigheten. For oss er det samtidig et betydelig virkemiddel for å opprettholde kompetanse og antall fagarbeidere i bedriften, og en del av selskapets samfunnsansvar. På sikt er ikke bransjen tjent med at rekrutteringen til utdanninger som næringen trenger, går ned, sier pressesjef i Aker Solutions, Anne Cecilie Lund-Andersen.

Opprettholder lærlingeordningen
Aker Solutions har lang tradisjon for å ta inn lærlinger, og antallet varierer med aktivitetsnivået lokalt. I 2016 tok de inn om lag 15 nye lærlinger på lokasjoner rundt om i Norge, i tillegg til et høyere antall lærlinger som er hos dem på andre året.
– Fjorårets inntak er noe lavere enn tidligere år, men inntaket vil alltid variere i forhold til markedet. Lærlingene våre er på jobb først og fremst for å lære, og da er det viktig at de har meningsfylte arbeidsoppgaver etter målene i fagplanene. Nå er det lavere aktivitet i markedet og høy fokus på kostnadsreduksjon, som igjen påvirker lærlingeinntaket. Vi vil likevel opprettholde ordningen fremover. Vi har også gått inn i et samarbeid med en lokal videregående skole om et opplæringsprogram for tredje året, Vg3, hvor all praktisk opplæring foregår i bedriften vår, sier hun.  

Bruker store ressurser på lærlingeprogrammene
Første del av lærlingeprogrammene til Aker Solutions er sikkerhetsrelatert undervisning, før det bærer ut i praksis i prosjekter.
– Vi er stolte av lærlingeprogrammene våre, hvor vi har satt av betydelige midler og ressurser for å sikre nødvendig tilrettelegging. Lærlingene har en egen veileder i avdelingene de jobber i, for å sikre god opplæring i arbeidsmetodikk og på utstyrsnivå. Så varierer opplegget noe per lokasjon, relatert til fag og kravene fra opplæringskontor og Fylkeskommune. Vi forventer at lærlingene har fleksible holdninger i forhold til jobbens art, der det viktigste er å kunne jobbe praktisk og på en sikker måtte, innenfor læreplanens rammer, sier Lund-Andersen.

Tenker fremover i rekrutteringen
Aker Solutions ser at det vil være behov for kompetanse innen olje og gass i lang tid fremover.
– Hele bransjen jobber nå knallhardt med en omstilling, som vil bidra til å styrke næringen fremover og sikre arbeidsplasser i et marked som fortsatt er utfordrende. Vi har langsiktig tro på olje- og gassbransjen. Ta for eksempel Johan Sverdrup-feltet som er landets største industriutbyggingsprosjekt med en forventet produksjonstid på rundt 50 år. Vi tenker fremover i rekrutteringsarbeidet vårt, og det er ingen tvil om at det også i årene som kommer vil være bruk for dyktige personer med riktig kompetanse til å drive utviklingen innenfor bransjen.

Stor nedgang i søkere til undervannsteknologistudiet
Studiekoordinator ved Institutt for maskin -og marinfag ved Høgskulen på Vestlandet, Tone Helene Bergset Røkenes, merker på flere måter at tidene har snudd og at det er en utfordrende tid for næringen. 2013 har hittil vært det vanskeligste året å komme inn på ingeniørstudiet i undervannsteknologi. Studiet hadde da 903 søkere, og det høyeste snittet for alle ingeniørstudier i landet. I 2016 var søkertallet nesten halvert, til 475 søkere.
 – Nedgangstidene i bransjen får konsekvenser for søkertallene, men vi ser ikke så svart på det. Vi har samarbeid med store bedrifter på Ågotnes som tidligere har gitt tilbud til våre studenter før de har vært ferdige med studiene, men som nå har ansettelsesstopp. Samtidig ser vi at mindre leverandørbedrifter ikke sliter så mye. De har oppdrag inne og ansetter folk. Så det er ikke så svartmalt som vi får inntrykk av i mediene.

Må vise forståelse for at bedriftene sliter
Som en del av utdanningen har studentene praksis i lokale bedrifter. Røkenes forteller at det var vanskelig å skaffe praksisplasser i fjor. Hun er opptatt av å vise forståelse for at det er tøffe tider, og ikke bruke opp godviljen til bedriftene i vanskelige tider.
– I fjor delte jeg klassen i to, og de som hadde fagbrev fra før var i praksis på verksteder der de også kunne være til hjelp for bedriftene. For de med allmennfaglig bakgrunn hadde vi en avtale med Bergen Maritime Skole der de var på lab, i tillegg til at de var ute i bedrifter som hadde kapasitet. Det lærte studentene veldig mye av. Det er mulig vi vil ha en lignende modell i år. Det er viktig å beskytte bedriftene når de sliter, sier Røkenes.

Majoriteten videre til master
Institutt for maskin og marinfag hadde en kandidatundersøkelse i 2016 for å se hvor studentene hadde endt opp to måneder etter innlevert eksamen. Undersøkelsen viste at majoriteten av studentene hadde gått videre på masterstudier, og dette gjaldt også studentene fra undervannsteknologistudiet. 14 % av studentene hadde fått relevant jobb i forhold til studiene og 34 % var arbeidssøkende.
– Dette er positive tall til tross for nedbemanningen i bransjen. Det er få arbeidsledige av de som gikk ut i 2016, men mange har irrelevante jobber. Studentene som begynte på ingeniørstudiet i undervannsteknologi i 2013 hadde et svært høyt karaktersnitt, og det er kanskje også en av grunnene til at flesteparten gikk videre på master da de var ferdige i fjor. Men hadde arbeidsmarkedet vært som for fire år siden hadde ikke massen gått til masterstudier, sier hun.

Nedgangstid betyr innovasjon
Røkenes fremhever at arbeidsfeltet for undervannsingeniører ikke utelukkende er innenfor drift og vedlikehold av olje- og gassinstallasjoner på havbunnen.
– Vi oppfordrer studentene våre til å være kreative og tenke tverrfaglig. De har en grunnkompetanse i bunn som kan brukes til mye mer enn olje og gass. Det fins mange spennende næringer, som energi og maritim næring, der de kan få bruk for kompetansen sin. Næringslivet er opptatt av at alle innenfor havnæringene må jobbe tettere, og at de skal spille hverandre gode. Det er fokus på å bruke kompetanse som fins i noen næringer i andre næringer, som for eksempel kompetanse fra oljenæringen i havbruk. Nedgangstider betyr innovasjon, og vi må tilpasse oss. Det er ikke svart/hvitt, og kompetansen til studentene kan brukes til mye, sier Røkenes.

TOPP