Forfatter
Jørgen Drønnen
OSC

Foto
Morten Person
OSC

Simulerer gigantisk subsea-løft

Nylig har Statoil gjennomført løft av en 300 tonns modul, installert på 265 meters dyp. Mannskapet fra Technip, DeepOcean og North Sea Shipping har alle forberedt seg i toppmoderne simulatorer hos Offshore Simulator Centre (OSC) i Ålesund.

Forfatter
Jørgen Drønnen
OSC

Foto
Morten Person
OSC

Jørgen Drønnen kjører SHS tårnet i kransimulator. Kompressormodul er på vei i vannet.

Nylig har Statoil gjennomført det som til nå omtales som verdens tyngste og mest kompliserte subsea løft. En spesialbygd kompressormodul på 300 tonn ble montert til en konstruksjon på størrelse med en fotballbane 265 meter under havoverflaten på Åsgard-feltet i Norskehavet.
Totalt er 27 undervanns strukturer og moduler installert på feltet, som er tilknyttet Åsgard plattformene.

Ingen dokk stor nok
Vanligvis vil en forberede seg på slike operasjoner i tørrdokk, men på grunn av størrelse og tyngde på modulene var dette ikke mulig, pga kostnader og tidsforbuk. Det er ingen dokk i verden som er dyp nok til å få til et realistisk løft. Løftet ble derfor simulert i OSCs simulator i Ålesund.
– Denne undervannsoperasjonen er som en månelanding, sier Joel Mill, administrerende direktør i Offshore Simulator Centre.

– Det er aldri tidligere blitt utført en simulatorøvelse av denne størrelsen. Det gjøres integrerte løfteøvelser både for bro, kran, OCS (Operasjonsleder) og ROV i en komplett virtuell, undervannsverden. Totalt er over 100 personer blitt trent i simulatoren for å forberede seg på operasjonen på Åsgård-feltet, sier Mills.  

Alf Knutsen og Jørgen Drønnen opererer ROV-fartøyene fra ROV simulator-rommet.
 

Teknologi gir fortrinn
OSC er først i verden med å levere en fullt integrert subseasimulator. Denne teknologien gir store fordeler. Tradisjonelt har subseaoperasjoner vært plaget av dårlig sikt og bruk av todimensjonale kart av havbunnen. Senteret har tatt i bruk et nytt tredimensjonalt navigasjonssystem, kalt Agumentet Subsea, som gir en realistisk gjengivelse av havbunn og utstyr, i tillegg til at posisjoner til undervannsfartøy og løfteobjekt oppdateres i sanntid. Dette systemet er utviklet av OSC i Ålesund. Systemet er også levert til verdens største subsea konstruksjonsskip, North Sea Giant, som har gjennomført selve løfteoperajonene. Dette gir de som gjennomfører operasjonene en svært god oversikt av risikoforståelse de ikke har hatt tidligere. Oppløsningen på simulator-skjermene som brukes er på 35 000 000 piksler, til sammenligning har en vanlig full HD TV 2 000 000 piksler.

 

To kransimulatorer ved Offshore Simulator Centre. 


Realistiske forhold
Simuleringen fant sted mer enn 200 km fra der hvor løftet ble gjennomført, i en kule på om lag 15 diameter. Allikevel simuleres det forhold som er svært like de faktiske forholdene. Simulatorkulen inneholder en komplett skipsbro med alle relevante kontroller og systemer. Ved hjelp av dette kan instruktørene med små justeringer starte en liten storm, endre bølgehøyde eller sende inn et helikopter for landing på skipet som gjennomfører løftet.

Lavere kostnader
En tradisjonell øvelse, i en dokk med ROV’er og mannskap samt kraner for å løfte modulene, ville kostet omtrent en million kroner per dag. Ved å ta i bruk simulator i forberedelsene, sparer man store kostnader. Hele simuleringen koster om lag 2-5 prosent av det en tradisjonell øvelse ville ha kostet.

Simulatortreningen har også ført til besparelser og ikke minst en høy kvalitet på offshore operasjonene. Regina Hermelin, sjefsingeniør fra Technip, som var hovedkontraktør for Åsgard Subsea Compression marine operasjoner, sier at offshore aktivitetene ble gjennomført på kortere tid enn planlagt. Feltingeniør Leon Brady fra Technip har gjennomført opplæringen og vært om bord under store deler av subseainstallasjonen. Han forteller at simuleringen underlettet jobben offshore.
– Når teamet fikk trent på operasjonene sammen, fikk alle en forståelse for jobben som skulle gjøres, og ROV-pilotene ble kjent med området på forkant av installasjonen.

Ved simulatortrening, har man også mulighet til å trene et fullt sett med mannskap samtidig når de har en onshore-periode. Det gjør at det går kort tid fra de har vært gjennom treningen til de faktisk skal utføre operasjonen. Statoils prosjektleder for marine operasjoner, Morten Person, poengterer at samtlige løft og oppkoblinger under vann skjedde overhodet uten feil eller uhell, noe som i høy grad kan tilskrives den grundige testingen av prosedyrer og treningen av personell i simulatoren hos OSC, Ålesund.

Arbeidsdekket til installasjonsfartøyet North Sea Giant, samt SHS-tårnet. 


Offshore Simulator Centre AS (OSC) er leverandør av verdens mest avanserte simulatorer for krevende offshore operasjoner.

Basert på tett samarbeid med rederier, utstyrsleverandører og forskningsinstitusjoner har OSC utviklet innovative løsninger som gir mannskaper på offshore-fartøy og offshore-installasjoner anledning til å trene på gjennomføring av krevende operasjoner uten å utsettes for risiko. Ved hjelp av toppmoderne grafiske 3D visualiseringssystem har de tilgang til blant annet komplette offshore-broer til fartøy med alt av relevante kontrollere og systemer. Med et tastetrykk kan man endre fartøyets omgivelser som vær, vind, bølger og tidspunkt på dagen slik at det hele blir mest mulig realistisk. OSC har blant annet levert komplette offshore treningssentre til Bourbon Offshore i Marseille og i Singapore, Farstad Shipping i Perth, Australia, Rolls-Royce Marine i Ålesund og til Fosnavåg Ocean Academy.

 

TOPP