Forfatter
Jim L. Hansen, Director Sales & Marketing, Morild Interaktiv

Foto
Morild Interaktiv

Simulerer på dypt vann

Det er store verdier i bevegelse når olje og gass skal utvinnes fra dypet. Om bord i den nye riggen Deepsea Nordkapp brukes nå simulatorteknologi for å øke sikkerheten og effektiviteten ved undervannsoperasjoner.

Forfatter
Jim L. Hansen, Director Sales & Marketing, Morild Interaktiv

Foto
Morild Interaktiv

Den splitter nye boreriggen Deepsea Nordkapp av Moss CS-60-design er nykommeren i flåten til Odfjell Drilling. Riggen er bygget for å gjennomføre operasjoner i Barentshavet. Den skal i de neste to årene bore for Røkke-eide Aker BP, og har nettopp blitt utrustet med tredjepartsutstyr på kystbasen CCB på Ågotnes.

Trene på reelle operasjoner
Det Ålesundsbaserte firmaet, Seaonics, utvikler og leverer løfte- og håndteringsteknologi knyttet til marine og offshore relaterte operasjoner. Til Deepsea Nordkapp har de levert en elektrisk drevet vinsj med tilhørende operatørstasjoner og system-containere som oppfyller alle redundans- og funksjonskrav for operasjonen. Vinsjen skal benyttes til å plassere ut undervannsinstallasjoner i tilknytning til brønnhoder. Sammen med leveransen leveres det også en simulator som skal benyttes til opplæring og trening av personellet.

I simulatoren interagerer vinsjens redundante styresystem med alle de simulerte delsystemene. Fysiske krefter som påvirker operasjonen har og sine digitale tvillinger i systemet. Dette gjør at en kan trene på uønskede situasjonene på en reell måte der både system og personell settes på prøve.
– Kunden ønsket simulator fordi selve vinsjen blir benyttet relativt få ganger i året, og da med store verdier involvert. Operatørene må derfor lett kunne trene på operasjonen i periodene mellom de reelle vinsjeoperasjonene. Det er derfor denne simulatoren er laget som en mobil enhet og plassert ombord, forteller Kai Johnsen i Digital Solutions, avdelingen hos Seaonics som har ledet utviklingen av simulatoren.

– Vi har simulert fysikken som påvirker vinsjen, vaieren og lasten, samt simulert feilmoder i de enkelte delkomponentene. Dermed oppleves det å kjøre vinsjen i simulatoren helt reelt med vinsjeoperasjonen og man kan enkelt trene på uønskede situasjoner, sier Arne Johan Trandal hos Seaonics, ansvarlig for utviklingen av styresystemet til vinsjen.

Realistisk visualisering
Morild Interaktiv i Ålesund står bak visualiseringen og vaierfysikken i simulatoren. Selskapet har spesialisert seg på å lage simulatorer for maritim industri. Simulatoren som skal plasseres om bord i Deepsea Nordkapp er et samarbeidsprosjekt hvor Seaonics simulerer kontrollsystemet og fysikken til vinsjen, som så kobles opp mot visualiseringen til operatørene.
– Dette er et eksempel på et samarbeidsprosjekt vi har levert flere av. Kunden sender signaler fra sine simulatormodeller som representerer håndtering av utstyret til vår visuelle verden, der våre løsninger visualiserer dette på en realistisk måte i sanntid. Vi benyttet samme tilnærming i Rolls-Royce Marine sin nye brosimulator på Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund, sier daglig leder Olav Vorren i Morild Interaktiv. Vorren legger til at selskapet også leverer komplette løsninger, hvor de utfører både simulering og visualisering.

Bruker simulator i utvikling
Seaonics bruker også simulator-teknologi aktivt i utviklingen av sine produkter.

– Før vi leverer løfte- eller håndteringsutstyr; være seg vinsjer, kraner eller gangveier, så blir styresystemet til disse testet i simulator gjennom utviklingsløpet for at vi skal avdekke eventuelle feil, sier Kai Johnsen i Seaonics, som legger til at løsningen til Odfjell Drilling har blitt grundig simulatortestet før installasjon om bord i riggen.

Johnsen forteller videre at simulatoren som leveres til Deepsea Nordkapp består av en transportkasse på hjul med simulator, maskinvare for kjøring av styresystem, kontrollpanel for vinsjen, radiostyring som gjerne brukes på dekk, og en instruktørstasjon i form av et nettbrett. I utgangspunktet et duplisert oppsett i forhold til styresystemet til selve vinsjen. Simulatoren kobles opp mot vanlige skjermer.


Simulatoren 

Instruktørstasjon som app
Med instruktørstasjonen kan instruktøren trigge situasjoner i simulatoren som operatøren må respondere på. Instruktørapplikasjonen er web-basert og kjører på et nettbrett, og kommuniserer med simulatoren via Wifi. Instruktøren kan velge mellom fire pre-definerte scenario som gjør at en kan øve på de mest kritiske fasene i nedsetting og løft. I tillegg kan instruktøren iverksette flere sett med feilkoder, alt fra overoppheting til kabelbrudd som operatøren må kunne håndtere etter gitt prosedyre.Mobile løsninger er fremtiden
Den visuelle verdenen består av et 3D-modellert miljø av riggen og havbunnen. I tillegg er det modellert bevegelige objekter som vinsj, vaier, kjøreverktøy, juletre, tralle, ROV-er og statiske objekter som brønnhode og generelt miljø, slik at det blir en så realistisk opplevelse som mulig for operatøren under trening.

Vorren i Morild Interaktiv opplever at flere og flere aktører innen maritim næringen leverer simulator sammen med produktene sine. Tradisjonelt sett har det vært mest fokus på brosimulatorer, men med inntoget av VR så kan en nå lage mobile løsninger som passer utmerket til opplæring av operatører. Og siden en kun trenger briller, joystick og laptop – så kan opplæringen foregå omtrent hvor som helst.
– Vi har nettopp sluttført VR simulator for gangvei og livbåt rettet mot opplæring av operatører. Med utgangspunkt i de erfaringene vi nå har gjort sammen med Seaonics så ser vi helt klart muligheter for å utvikle simulatorer eksempelvis til ROV-industrien, avslutter Vorren.
 

TOPP