Forfatter
Nina Blågestad
Cox kommunikasjonsbyrå

Foto
Hans Kristian Kvangardsnes
Statoil

Siste brikke på plass

I disse dager plasseres modulene for verdens første våtgass kompressorstasjon på havbunnen ved Gullfaks C. Med det er siste brikke av undervannsfabrikken på plass.

Forfatter
Nina Blågestad
Cox kommunikasjonsbyrå

Foto
Hans Kristian Kvangardsnes
Statoil

Modulene til verdens første våtgasskompressorstasjon installeres i disse dager.

Verdens første undervanns våtgasskompressorstasjon er nå klar for installasjon og oppkobling mot Gullfaks C. I juni ble de enorme modulene plasseres på havbunnen, og fra september skal produksjonen være i gang. Dermed er verdens første subsea våtgasskompressor en realitet. Teknologien er et stort steg på veien for å øke utvinningsgraden og levetiden til et felt.

– Undervannsfabrikken er Statoils teknologivisjon for å drive feltutvikling i mer krevende områder og områder på dypere hav. Med havbunns våtgasskompresjon er en av de siste store teknologibrikkene på plass for å gjøre det mulig i det å flytte produksjon fra plattform til havbunn, sier Hans Kristian Kvangardnes.

Han er IMR-ingeniør for Statoil, og har jobbet med prosjektet siden juni 2012.

– Når produksjonen er i gang i september, vil utvinningsgraden på reservoarene på Gullfaks C øke fra 62 til 74 prosent, sier Kvangardsnes.

 

På plass i juni

Prosjektet har pågått siden 2008 og tar utgangspunkt i Framo Engineerings (nå OneSubsea) flerfase pumpeteknologi. Hensikten med våtgasskompresjon på havbunnen er å øke trykket mot plattformen og dermed kunne senke brønnhodetrykket for å gjøre det lettere for gassen å strømme inn i brønnen. Kompressorstasjonen består i hovedsak av en beskyttelsestruktur, en manifoldstasjon samt to prosesstog og et avansert kontrollsystem. Hvert tog består av en kompressor og en kjøler, og disse skal håndteres av fartøyet «Seven Viking».

 Med dimensjoner opp mot 5 x 4 x 8,5 (l x b x h) meter og en vekt på 65 tonn, utnytter man den kapasiteten som fartøyet «Seven Viking» kan håndtere. I desember 2014 ble det ble utført grundige systemintegrasjonstester om bord på «Seven Viking» hos OneSubseas fasiliteter på Horsøy.

– Dette var nyttige tester hvor vi fikk testet modulene sammen med «Seven Vikings» systemer og mannskap. Utfordringer både rundt utstyr og task planer kan dermed løses i god tid før offshore-kampanjen, sier Kvangardsnes.

I juni ble modulene plassert på 135 meters dyp ved Gullfaks C. 15 dager er satt av til selve installasjonen, som gjøres ved med IMR-fartøyet «Seven Viking». Det har vært en målsetning for Gullfaks Subsea Compression prosjektet å utnytte den fartøyskapasiteten som allerede ligger inne i Statoils IMR-portefølje og på denne måten unngå innleie av spesialfatøyer eller utføre omfattende modifikasjoner og tilpassninger for å kunne håndtere prosessmodulene.

Fra «Seven Viking» installeres modulene gjennom moonpool ved bruk av modulhånderingssystemet. Hele teamet håper at juniværet viser seg fra sin beste side. Personell fra One Subsea, Subsea 7, Statoil og Eidesvik er til stede når modulene skal installeres, og spenningen er knyttet til når modulene skal flyttes fra fartøy til havbunn.

– Vi har gjennomført en vellykket fartøys-integrasjonstest, og har god tro på at dette funker, sier Kvangardsnes.

Norsk teknologi

Modulene skal fraktes til Gullfaks-feltet i to omganger. Det er Subsea 7 som har ansvar å få installert utstyret på havbunnen.

– Dette er første gang vi gjør denne type modulhåndtering. Det spesielle med prosjektet er størrelsen på modulene, sier Bernt Ståle Hollund, prosjektingeniør i Subsea 7.

Han er stolt over å være med på noe som ikke har vært gjort før.

– For oss i Subsea 7 er prosjektet bra å ha på CVen. Vi håper på flere liknende oppdrag fremover, sier Hollund, som tror vi vil se mer av denne type teknologi fremover. Han synes det er kjekt å være med på nybrottsarbeidet.

– Dette er en stor kontrakt med høyt fokus hos kunden, og mange flinke folk involvert, sier Hollund.

Nå følger oppfølging og læring av prosjektet, som etter planen skal utvides til flere felt. For Gullfaks Sør Brent-reservoaret vil havbunn våtgasskompresjon øke utvinningen med 22 millioner fat oljeekvivalenter. Teknologien passer for små og mellomstore felt, og Statoil jobber med å identifisere flere kandidater for våtgasskompresjon. Også Kvangardsnes ser frem til fortsettelsen.

– Dette er norsk teknologi, hovedsakelig fra Vestlandet. De som har fulgt prosjektet siden starten, har hatt en spennende jobb, konkluderer Kvangardsnes i Statoil.

 

Fakta Våtgasskompresjon

• Havbunn våtgasskompresjon bidrar til å opprettholde høy gassproduksjon. Teknologien kombinert med konvensjonell lavtrykksproduksjon gjør at utvinningsgraden av gass fra Gullfaks Sør Brent kan økes fra 62 til 74 prosent.

• Den tekniske løsningen består av to våtgasskompressorer på 5 megawatt hver som settes i en havbunnsramme på 135 meters dyp. Disse kobles opp mot eksisterende brønnrammer og rørsystem 15 km fra Gullfaks C.

• Kraft og styringsmoduler vil bli integrert på Gullfaks C-plattformen.

Kilde: Statoil

 

Fakta M/S Seven Viking

• IMR-fartøy (Inspection, Maintenance and Repair) utviklet av Ulstein Design & Solutions i samarbeid med Eidesvik og Subsea 7. Utleid til Statoil for operasjoner i Norskehavet og Nordsjøen.

• Det avanserte og innovative skipet ble kåret til «Ship of the Year» i 2013 og har blant annet:

• skreddersydd modulhåndteringssystem (MHS) for håndtering av undervannsmoduler med en vekt på opptil 70 tonn.

• offshorekran som kan løfte 100 tonn ved 25 meters radius samt fire mindre dekkskraner.

• ROV-Hangar med moonpool på 7,2x7,2 meter med ekspansjonstanker.

• Kontrollrom på 105 m2 som er spesialdesignet for samhandling mellom ulike funksjoner.

• «Seven Viking» har hotellkapasitet til 90 personer, og har også kino, treningsrom, to solarier og sauna.

TOPP