Forfatter
Bjørn F. Esaiassen, Kjetil Njærheim

Foto

Smarthouse subsea

Vi har latt oss inspirere av smarthus prinsippet og gjort dette aktuelt subsea-basert på ett sentralt spørsmål; Hvorfor skal man mobilisere hele service- og vedlikeholdsteam av eksperter for å operere enkelt subsea-utstyr?

Forfatter
Bjørn F. Esaiassen, Kjetil Njærheim

Foto

 «Det er i nedgangstider innovasjon oppstår» – er et uttrykk man ofte hører. Og kanskje er det riktig. Man benytter ofte anledningen i slike tider til å se etter nye og smartere løsninger i andre bransjer og segmenter. Noen ganger viser det seg også at inspirasjonen kan hentes fra uventede steder; I dagens moderne hus kan alle, inkludert tante og bestefar styre varme, lys, musikk og kjøkkenredskaper via enkel og forståelig programvare.

Den tradisjonelle subsea utstyrsparken har gjort det vanlig å måtte mobilisere ekstra personell offshore for å sette opp kommunikasjon og konfigurasjon mellom ulike typer utstyr, til og med for helt enkle operasjoner. Dette medfører både direkte kostnader som lønn, men også indirekte kostnader som helikoptertransport, lugar og catering. Personell for å operere utstyret er som regel allerede tilstede, og disse innehar mye kunnskap om både operasjonen og utstyret som skal benyttes, samtidig som de ofte sitter på verdifull erfaring. På tross av dette må det altså ofte eksternt personell til for å sikre at utstyret er korrekt konfigurert.

Vi tror ikke dette er morgendagens løsning. Vi tror at morgendagens løsning er utstyr med nok intelligens til å konfigurere seg selv, og om det skulle oppstå feil kan support på land enkelt og sikkert koble seg til for å bistå i sanntid via fjernhjelp. Shell, BP og Island Offshore er blant våre kunder som har gjennomført kampanjer med denne løsningen. Her har vi sett at det virker, at det reduserer behov for IT-personell offshore og at det forenkler mobiliseringen betydelig. Hva er så de sterkeste motargumentene for å standardisere et slikt konsept? Det er definitivt både kostnads- og tidsbesparende, det ivaretar sikkerhet og kan til og med forbedre responstid dersom det oppstår feil. Det sterkeste motargumentet er nok at det ikke har vært utprøvd over lengre perioder og i større skala. Enda.

Vi har her latt oss inspirere av hvor enkle og brukervennlige systemer for hjemmeautomasjon fremstår for sluttbruker. Disse komponentene kobler seg sammen, henter og leverer komplekse signaler og tar vare på historikken fra disse signalene, helt på egenhånd. Dette blir så forenklet og presentert på en forståelig måte uten at man må ha en grad innen programmering eller automasjon.  Ved å la hydraulikere og mekanikere jobbe tett mot programmerere og elektronikk har vi utviklet et system som tar disse prinsippene subsea.  Dette består av to kategorier utstyr: Programvare og styringselektronikk.
Programvaren bærer preg av en verden hvor stadig flere benytter seg av mobiltelefoner og nettbrett. Det aller meste av oppsett og tilpasning i softwaren kan utføres ved hjelp av «drag and drop». Dette gir operatøren mulighet til å gjøre hele oppsettet selv og tilpasse dette til sine egne ønsker/behov, helt uten en eneste kodelinje. Da systemet baseres på ethernet, er det mulig å sette opp flere enheter med styringselektronikk på samme nettverket, og disse vil sammen med softwaren kommunisere seg imellom slik at operatøren slipper å tenke på oppsett og konfigurasjon, og kan beholde fokuset på det som er viktig, nemlig operasjonen.

Erfaringer fra bruk av dette systemet viser at vi har truffet godt på målsetningen om å lage et system som reduserer behovet for personell offshore, samtidig som det har gitt våre operatører bedre kontroll over utstyret. At operatøren selv har fått større påvirkningskraft når det kommer til oppsett og tilpasning er det tydeligste i rapporter både fra testing, mobilisering og utførelse av operasjoner. Tilbakemeldinger fra kunder er at de sparer tid, penger, og at de opplever både operatører og support som høyt kvalitetsfokuserte.

Morgendagens løsning er allerede her. Vi ser fjernoverføring av data, landbaserte operatører og fjernstyrte ROVer. Vi har begynt det teknologiske skiftet. Et skifte som vil sette operatøren tilbake i førerstolen i en verden uten komplekse algoritmer og vanskelige grensesnitt.

 

 

 

 


 

 

TOPP