Forfatter
Susann Hellesnes
Apriil

Foto
MobiDeck

Sparer kundene for 30 prosent av tid til kai: – 2020 har vist at det vi gjør fungerer

Hva om man kunne effektivisere tid til kai og spare selskaper for millioner? MobiDeck har gjort nettopp det. Og i år kan Bryne-selskapet feire fem år og doblet omsetning i en tid hvor de fleste opplever det motsatte.

Forfatter
Susann Hellesnes
Apriil

Foto
MobiDeck

Til tross for at de ikke var sikre på suksess, turte MobiDeck å satse på ideen om et sveisefritt sjøsikringsystem. Det var nemlig på nyttårsaften for fem år siden at gründer John Sverre Gundersen og resten av aksjonærene bestemte seg for å gå inn med 30.000 kroner for å satse på idéen som skulle spare offshorenæringen for både tid og penger. I tillegg til å fjerne en hel del HMS-faktorer som bransjen vanligvis må forholde seg til.

– Det ble på nyttårsaften fordi det var da vi hadde tid til å samles, sier John Sverre lattermildt.

2020 ble et supert år for oss. Alle kuttet i ansatte, mens vi ansatte fire nye.

– Vil spare kunden for mest mulig tid til kai

I dag utgjør MobiDeck et team på åtte. Selve systemet fant John opp etter mange år med frustrasjon på dekk. Det ble en ambisjon å spare mest mulig tid til kai, før man kunne begynne å løfte ombord. En prosess som byr på mange uforutsigbarheter underveis. Allerede i internlogistikken til de ulike selskapene skjer det endringer som gjør at ting ikke alltid blir som opprinnelig planlagt. Ofte blir ting pakket i andre containere enn først antatt, som gjerne er større eller mindre enn det som først ble oppgitt.

– Litt av bakteppet for vårt system er at en båt kan koste en halv million i døgnet mens den ligger til kai. Om det har skjedd en feil, kan det ta opp til flere timer å fikse den. Det er en veldig høy timepris på små ting som kunne vært unngått, understreker han.

For i praksis leverer MobiDeck rammer som står mellom utstyr og dekk. Ofte har båtene variasjoner i høyde og dekktype. Det kan være alt fra rent ståldekk til delvis tredekk. Slike variasjoner tar MobiDeck på stående fot.

– Målet har vært å spare kunden for 30 prosent av tiden de bruker til kai, men det viste seg at 50 prosent var mer reelt. For når en båt ligger til kai i tre døgn betyr det store kostnader, både når det gjelder tid og penger. Jo raskere kundene kommer i operasjon, jo raskere kan de dra ut i felt, og dermed starte jobben tidligere.

Sveisefri sjøsikring under forberedelse på Island Constructor TIOS.

Fra Norskekysten til Aberdeen

Målet har de nådd. Og gjennom de fem årene de har eksistert har de levert tjenesten sin til en rekke fartøy langs hele norskekysten. Turene har gått fra Stavanger og Bergen til Kristiansund, Kirkenes og Tromsø, i tillegg til oppdrag i utlandet i Singapore og Aberdeen. Fra mars 2020 har MobiDeck levert sjøsikring til TIOS ombord på nesten alle operasjonene på Island Constructor og Island Valiant, som var på tokt for Oljedirektoratet på sensommeren. Island Constrcutor går inn i 2021 med MobiDeck sitt system på dekk. Og da koronapandemien brøt ut i Norge og sørget for økonomiske utfordringer for de fleste i norsk næringsliv, leverte MobiDeck et kanonår og doblet omsetningen fra 2019.

– 2020 ble et supert år for oss. Alle kuttet i ansatte, mens vi ansatte fire nye. Med solide medarbeidere kan vi levere en tjeneste på meget kort varsel, forklarer Gundersen og legger til:

– Det vi gjør fungerer og det har 2020 vist. Men vi kunne ikke gjort det uten dyktige leverandører på Jæren som alltid leverer raskt.

FFU har spilt en større rolle i MobiDecks suksess. For allerede på første FFU-seminaret etter etableringen nyttårsaften 2015, møtte de på Scanmudring, som i dag er en trofast kunde.

– De traff vi som en følge av at Scanmudring hadde fått beskjed om å forbedre tiden for mobilisering av båten før de skulle offshore. Når de la til kai og satt på utstyr tok det for lang tid. De fikk rett og slett beskjed fra sin kunde om at her var det forbedringspotensiale.


Utstyr klart på kai for mobilisering før fartøy kommer.

Tjenestene til MobiDeck viste seg å være løsningen

Etter å ha blitt vist en fullskala-modell på størrelse med en palle, sa Scanmudring at de likte produktet og at MobiDeck kunne være det de trengte. En uke senere kom Statoil for å se på løsningen, og første oppdrag sammen med Scanmudring var i gang.

– Det var kjempestas å få jobbe med dem, sier Gundersen. Begeistringen har gått begge veier.

– Hvis vi må sveise kan vi eliminere 75 prosent av sveisene, da er mye tid spart. Systemet er rett og slett perfekt for jobber som har flere trinn der enheter må skiftes ut, eller hvor man kan planlegge flere operasjoner etter hverandre

Ser lyst på 2021

2021 ser ut til å bli et innholdsrikt år. For da skal nemlig systemet prøves ut på rigger i nordsjøen sammen med Moray Systems. Moray sin enhet tas av og på en rekke lokasjoner uten bruk av sveising eller annet varmt arbeid. I tillegg har mange andre kunder varslet om økt aktivitet. Og skal vi tro gjengen i MobiDeck, er det når de har det travelt at de trives aller best.

TOPP