Forfatter
Janne Rosenberg
Cox kommunikasjonsbyrå

Foto

Spennende paneldebatt i vente

Etter fjorårets suksess kan seminardeltakerne også i år glede seg til paneldebatt under årets FFU-seminar den 31. januar. Tema blir «Havroms-økonomien: hva er framtidas subsea-teknologi og hvor vil den bringe oss?» Vi tok en prat med debattleder Arnfinn Nergaard og noen av paneldebattantene.

Forfatter
Janne Rosenberg
Cox kommunikasjonsbyrå

Foto

 


Arnfinn Nergaard
Debattleder


Hva tenker du om temaet som skal diskuteres?
Temaet er svært betimelig fordi subsea-industrien i løpet av de siste 50 årene har utviklet teknologi som er nøkkelen til å utvikle nye havnæringer. Industrien har utviklet tilkomstteknikker, støttefunksjoner og fjernstyringsteknologi som kan brukes uavhengig av og på tvers av de basisnæringer som de eksisterende i transport, fisk og olje- og gass og videre inn i de nye som energiproduksjon, havbasert havbruk, mineralutvinning osv.

Hvilke forventninger har du til paneldebatten?
At vi får en forståelse for hvor lite eller hvor mye av havet og havrommet som er blitt kartlagt med tanke på ressursgrunnlag for nye næringer, hvilke næringer det kan være snakk om og hvilke forventninger de nye næringer måtte ha til vår industri med tanke på ny teknologi, spesielt med tanke på nye prosesser på større dyp og skiftende forhold. Og om muligheten for å utnytte havet på en bærekraftig måte uten miljømessige inngrep.

Hva tenker du om at mange etterspurte en paneldebatt også i år?
FFU er dominert av leverandører som gjerne vil høre hva forskningsinstitusjonene og industriselskapene foretar seg. En god paneldebatt er i denne sammenheng som å ta pulsen på industrien for at vi som leverandører skal se om vi har interessante fellesnevnere for fremtidig utvikling. Det bør være hovedgrunnen til at folk etterspør paneldebatt på FFU-seminaret.

 


Paneldebattant Steffan Lindsø
Director of Emerging Technology, Oceaneering

Si litt om din bakgrunn.
Jeg har en Masters i Naval Architechture fra University of Southampton. Siden den gang har jeg jobbet for Maersk Shipdesign og Damen Shipyards med bygging av nye skip, både i Europa og Asia. Gjennom mine ni år i Oceaneering har jeg hatt roller innen prosjektledelse, operasjon og ny-utvikling. I min nåværende rolle er jeg akkurat der jeg hører hjemme: Å finne opp nye, smarte løsninger innen eksisterende rammeverk er en av mine favorittutfordringer, og dette har etter hvert blitt en livsstil. Det handler ikke om å oppfinne hjulet på nytt, men å se verdi i det som er på nye måter. Hodet mitt er alltid fullt av nye oppfinnelser og hendene mine alltid travelt opptatt med å bygge de, både på jobb og hjemme.

Hva tenker du om temaet for paneldebatten?
Jeg ser fram til å delta på paneldebatten. Ingrid Schjølberg og hennes team ved NTNU Havrom jobber med så mye spennende forskning/research for tiden, og jeg ser frem til å høre hva et så fremoverlent selskap som AkerBP synes om fremtiden vår innen remote operations. Med Oceaneering sin rolle som teknologiutvikler og operatør av denne, så er sammensetningen Research (NTNU), Development (Oceaneering) og End User (AkerBP) på plass i panelet. Det skulle gi en veldig interessant debatt.

Hvilke forventninger har du til debatten? 
Vi tre i panelet har forskjellige bakgrunner, og jobber med så forskjellige parallelle teknologier at jeg håper at vi kan gi et bredt og nyansert bilde av hva som rører seg i markedet akkurat nå. All utvikling som forgår nå har fantastisk mye potensiale for både olje og gass, shipping og oppdrett.

Hvilke forventninger har du til FFU-seminaret?
Som alltid er FFU en bra møteplass og en plass hvor teknisk innsikt i nye prosjekter blir prioritert. Jeg kommer alltid til FFU med en forventning om å lære hva som blir brukt av nye teknologier og tilganger i norsk oljeindustri. Man skal aldri undervurdere verdien av nettverksbygging for å få en føling med hva som rører seg.Paneldebattant Stian A. S. Ødegaard
Project Manager – Unmanned Installations Technology & Digitalization Projects, AkerBP


Si litt om din bakgrunn.
Jeg er utdannet ved NTNTU. Jobbet 15 år i Aker Solutions hvor jeg startet som system engineer og avsluttet som prosjekt direktør for NCS2017+ (inkludert Johan Castberg) subsea. Startet i AkerBP i 2018 med ansvar for ubemannede installasjoner.

Hva tenker du om temaet for paneldebatten?
Dette er et tema jeg har vært involvert i gjennom mange år. Jeg jobbet 15 år i Aker Solutions før jeg startet i AkerBP. Havbunnsøkonomien er et viktig tema som gjør det mulig å oppnå AkerBP sitt mål om ubemannet, fjernoperert og utvidet bruk av undervannssystemer

Hvilke forventninger har du til debatten?
Jeg ser for meg at det blir en god debatt der vi får belyst betydningen av temaet, og hva dette betyr for fremtiden på norsk sokkel.

Hvilke forventninger har du til FFU-seminaret?
Faglig påfyll, oppdatering om hva som skjer utenfor egen bedrift og møte med aktører i bransjen.
 

TOPP