Forfatter
Kjersti Andreassen
Cox kommunikasjonsbyrå

Foto
Water Linked

Spin-off ble gründerbedrift

Det som i 2013 startet som en spin-off fra konsulentfirmaet Embida, utviklet seg til å bli en gründerbedrift som beveget seg fra nedgang i oljenæringen til suksess i oppdrett og skipsfart.

Forfatter
Kjersti Andreassen
Cox kommunikasjonsbyrå

Foto
Water Linked

Med nøyaktig undervannsposisjon og navigasjonsdisplayer, kan ROV-basert inspeksjon, leting, søk og redning og andre applikasjoner bli revolusjonert.

Akustisk posisjonerings- og kommunikasjonsteknologi under vann, er det Water Linkeds banebrytende produkter går ut på.
–  Det hele startet med at vi så at det var mulig å gjøre ting både bedre og billigere enn løsningene som fantes på markedet, og at det derfor var et stort forbedringspotensiale, forteller gründer og daglig leder i Water Linked, Torgeir Trøite.

Han har aldri titulert seg med ordet «gründer», men heller en person som utvikler teknologi, og i tillegg skaper industri og arbeidsplasser.
–  Hjertet mitt banker for teknologi, og det finnes så mange forskjellige fagfelt innenfor dette, sier han.


Datakortet, Master-D1, beregner posisjonen til en lokaliseringsenhet i forhold til mottakerens posisjon med APS100-teknologien, samt global posisjon ved bruk av GPS og IMU. 
 

En kamp for livet
Men å være gründer i Norge i dag er lettere sagt enn gjort. Trøite mener en finansiell støtte i ryggen er alfa omega i et slikt yrke.
–  Jeg vil si det er en kamp for livet, humrer industriskaperen, og legger til at entreprenørskap er mer tilpasset dem som har fast jobb.

Å starte opp en bedrift på egenhånd, uten noen form for sikkerhet som pensjon eller sykepenger, er en stor risiko.
–  Det er så klart urettferdig at det er slik. Det er en alt for stor risiko å starte opp på egenhånd når en risikerer å ikke få lønn på et halvt år. I tillegg har man gjerne hus, barn og regninger å betale. Han ser ikke bort i fra at det hadde vært langt flere gründere i Norge dersom den private risikoen ikke hadde vært så stor.

Banebrytende produkt
Radiobølger fungerer ikke under vann, og det gjør at man ikke kan benytte seg av vanlig teknologi som GPS, Wi-Fi eller annen kommunikasjon. Selv om løsninger for akustisk posisjonering og kommunikasjon under vann har eksistert lenge, har ikke løsningene hatt nytte av den voldsomme teknologiutviklingen som har preget lignende teknologi til bruk på land.
–  Det er definitivt et banebrytende produkt. Vi lager løsninger som muliggjør bruk av akustikk i tøffe undervannsmiljøer hvor dette tidligere har vært utopi. Typiske eksempler er innen fiskeoppdrett og i havner, forteller Trøite.

Water Linked løsninger tilbys både som moduler til selskaper som vil integrere posisjoneringsfunksjonalitet i deres undervannsutstyr, men også som separate produkter.

 

Water Linkeds nye teknologi vil åpne flere muligheter, inkludert undervanns GPS-system, og i fremtiden trådløs undervannskommunikasjon. 
 

Nedgang i oljen
Utfordringene møtte selskapet like etter startfasen. Produktene var i hovedsak rettet mot serviceselskaper innenfor subsea, olje og gass, og flere av disse fikk det tøft som følge av nedgangen i sektoren i 2014. Dette tvang Water Linked til å endre fokuset fra olje og offshore, mot annen industri som oppdrett, skipsfart, havnedrift, kaianlegg, samt mindre og billigere ROV-er.
–  Andre lignende produkter koster fra hundre tusener til flere millioner kroner, mens vi har kunnet tilby produkter som er bedre og mindre, og med priser helt ned i titusenkronerklassen.

Selv om selskapet fortsatt er ungt, nærmer Trøite seg å ha en god og solid bedrift som vokser seg større i markedet.

Framtidsutsiktene tør han ikke å svare på, men trådløse sensorer, kommunikasjon, og flere akustiske navigasjonsprodukter er innenfor planene.
–  Vi har ennå ikke lansert noe, men alt avhenger av kapital, og så får vi se hva som skjer, sier en tilbakelent Torgeir Trøite.

TOPP