Forfatter
Otto Nesse Ljosdal

Foto
Bildet av Frøya (Otto Nesje Ljosdal), og bildet av gruppen (Mats Røste). Resten er tatt av Fabel.

Studenter på dypt vann

Hvordan kan 21 studenter uten tidligere erfaring innen subseateknologi utvikle en fungerende ROV på 4 måneder?

Forfatter
Otto Nesse Ljosdal

Foto
Bildet av Frøya (Otto Nesje Ljosdal), og bildet av gruppen (Mats Røste). Resten er tatt av Fabel.

UiS Subsea er en studentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger, som siden 2013 har blitt drevet av engasjerte studenter med interesse for undervannsteknologi. Vi i UiS Subsea har som mål å gi studenter erfaring med å jobbe i et større prosjekt på tvers av fagområder. Våren 2022 bestod vi av 21 studenter som skrev sine bacheloroppgaver på et prosjekt hvor målet var å utvikle en ROV og en float fra bunnen av, for å delta på den internasjonale MATE (Marine Advanced Technology Education) ROV Competition i USA.

Prosjektet ble realisert av studenter fra fire forskjellige studieretninger. Selv med et bredt spekter av kompetanse hadde ingen av studentene tidligere erfaring fra Subsea industrien. Hvordan kan en gruppe studenter uten tidligere erfaring utvikle og bygge en ROV på 4 måneder og delta på 2 konkurranser?


Engasjerte studenter

Et av de mest åpenbare svarene på dette spørsmålet er engasjerte studenter. Å være student handler i stor grad om å bli flink til å ta til seg ny kunnskap. Studenter som stuper med hodet først inn i en problemstilling og leter etter løsninger, fremfor utfordringer, skaper en smittende motivasjon som drar prosjektet fremover. En fellesnevner for studentene i UiS Subsea er at den forløsende gleden ved å løse et problem man har slitt med, overgår frustrasjonen i forkant.


Tverrfaglig kompetanse

For å realisere en ROV og en float var det nødvendig med tverrfaglig kompetanse. Prosjektet bestod av 5 grupper med elektroingeniører, 2 med maskiningeniører, én med dataingeniører og én med økonomer. Denne tverrfaglige kompetansen er nøkkelen til suksess, men krever samtidig et godt samarbeid og prosjektledelse. Flere av studentene hadde erfaring fra prosjektbaserte fag ved universitetet og prosjekter på fritiden. Dette gjorde at de hadde en god forståelse av behovet for god planlegging i startfasen av
prosjektet, men også for behovet for god kommunikasjon på tvers av de individuelle gruppene.


Engasjert næringsliv

Både det å reise til USA og det å bygge en ROV koster mye, og hadde ikke vært mulig uten et engasjert næringsliv som ønsket å bidra med både komponenter og økonomisk støtte. Universitetet i Stavanger har også vist at de ser verdien av et slikt prosjekt og har bidratt med kompetanse, utstyr, arbeidsrom og økonomisk støtte. I løpet av semesteret arrangerte vi en Subsea-dag på universitetet hvor mange bedrifter fra næringen stilte opp og viste frem sin teknologi til studentene.


Hva har vi bygget?

Resultatet av prosjektet var en ROV, kalt Fenris, og en Float kalt Frøya. Fenris er designet til å nå en dybde på 70, men kan med enkle modifikasjoner kunne gå enda dypere. Roven kontrolleres via et selvdesignet operatørgrensesnitt og en Xbox kontroller. For å løse noen av oppgavene er den utstyrt med to stereo-kameraer som gjør det mulig å måle avstander og størrelser. ROV-en er også utstyrt med PID (proporsjonal, integrasjon, derivasjon) kontrollere som sørger for stabilisering i vannet og gjør det mulig å løse oppgaver som krever høy presisjon. Frøya er en prototype float, hvor fokuset er rettet mot den dynamiske oppdriftsmekanismen. I motsetning til vanlige float-er er den ikke utstyrt med biologiske eller kjemiske sensorer. Dybden den befinner seg på måles med 
en trykksensor, og reguleres gjennom en oppdriftsmotor. Oppdriftsmotoren er realisert ved hjelp av en pumpe som forflytter luft ut i en ballong på undersiden av flyteren.


Konkurransene 

Vi var heldige og fikk delta i to konkurranser, TAC (Tau Autonomy Center) Challenge på Tau og MATE ROV Competition i Long Beach, California. På Tau fikk vi vist at ROV-en vår er i stand til å utføre relevante Subsea oppdrag i et ekte maritimt miljø. I USA var konkurransen rettet inn mot FN’s bærekraftsmål og utfordret oss til å vise hvordan en ROV kan brukes til forskjellige formål, som vedlikehold av offshore vindturbiner og fiskemerder. Begge konkurransene var unike og spennende opplevelser for laget.


Fremtiden 

En utfordring med å drive en organisasjon hvor medlemmene fullfører sin bachelorgrad, er at mange av disse studentene forsvinner fra organisasjonen når de går ut i arbeid. Det er veldig positivt at næringslivet er sultne etter studenter med erfaring innen Subsea industrien, men samtidig gir det en utfordring med å sørge for en god erfaringsoverføring og kontinuitet i organisasjonen. Vi jobber derfor nå med å få med 1. og 2. klassinger samt masterstudenter på prosjekter. Målet med dette er å gjøre UiS Subsea i stand til å gi flere av studentene ved Universitetet i Stavanger et innblikk i den spennende Subsea industrien og sikre kontinuitet og erfaringsoverføring.


Relevant kompetanse 

Gjennom godt samarbeid og engasjement er det meste mulig. Etter lange kvelder på verkstedet og laboratoriet er det en utrolig opplevelse å se at det man har laget virker i det virkelige livet. Flere av studentene har gått ut i arbeidslivet med en følelse at de har relevant kompetanse og erfaring, andre har fortsatt videre på en master. Felles for alle er at vi ikke ville vært foruten denne  opplevelsen. UiS Subsea har gitt oss et nytt syn på Subsea industrien og mulighetene der.


Takk til våre sponsorer: UiS, FFU, Tekna, Oceaneering, Mechman, MacArtney, Innova, iCsys, IKM Industrigravøren, Altium Designer og Jm Robotics.

TOPP