Forfatter
Kjartan Festøy, Lennart Hoyer og Vegard Haraldstad
Vortex

Foto
Lennart Hoyer

Studentorganisasjonen Vortex bygger drone helt fra scratch

Hvert år står unge studenter fra et stort mangfold av studier sammen om ett felles mål. De skal bygge den beste AUV-en de kan - sammen. Det betyr sene kvelder, kreativ tenking, beinhardt arbeid, felleskap og god stemning.

Forfatter
Kjartan Festøy, Lennart Hoyer og Vegard Haraldstad
Vortex

Foto
Lennart Hoyer

Vortex NTNU er en av de tekniske studentorganisasjonene ved NTNU, og den eneste som driver med undervannsrobotikk. Organisasjonen ble startet i 2015 og har i dag vokst til 40 medlemmer. Vortex har blitt en anerkjent studentorganisasjon på universitetet, og det store flertallet av studenter på tekniske linjer har god kjennskap til hvem vi er, til og med før de begynner på utdanningen. På disse fem årene har Vortex utviklet tre undervannsdroner. Et stort steg var da vi gikk fra å bygge ROV-er til AUV-er i 2018. Målet vårt i år er å ikke bare ta del i, men å vinne 2021-utgaven den internasjonale konkurransen Robosub, som holdes i San Diego i USA. Konkurransen går ut på at alle dronene har et sett med oppgaver de skal løse. Eksempler på dette kan være å kjøre gjennom en port, samt ha en liten torpedo som skal treffe et mål. I år ble derimot konkurransen noe annerledes på grunn av den pågående pandemien og Robosub måtte ty til digitale løsninger.

Et stort steg var da vi gikk fra å bygge ROV-er til AUV-er i 2018.

Vortex er delt inn i ulike grupper, som hver har ansvar for ulike deler av organisasjonen. Vi har to ulike grupper som er ansvarlige for hardware på den nye dronen vår og to grupper som er ansvarlige for softwaren, i tillegg til en markedsføringsgruppe som jobber ut mot studenter, NTNU og næringslivet. Samtidig bidrar tidligere medlemmer med tips og triks, og ikke minst mye nyttig kunnskap. Med flere ulike grupper, og så mange som 40 medlemmer er det avgjørende med tverrfaglig samarbeid for at prosjektet skal komme i havn. Dette er bare en av de mange erfaringene medlemmene i Vortex sitter igjen med etter endt verv. I tillegg til å bli utfordret på tverrfaglig samarbeid og teamarbeid får man muligheten til å utvikle seg faglig og ikke minst utvikle samhold og vennskap i løpet av vervet sitt.

Som teknisk organisasjon ønsker vi også å kunne tilby spennende oppgaver til prosjekter i forbindelse med emner medlemmene våre tar, eller til bachelor- og masteroppgaver. Flere av våre tidligere medlemmer har skrevet både bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med Vortex, og fremover er planen å gjøre fjorårets drone, «Manta», om til en ROV igjen som en del av en bacheloroppgave for to av våre medlemmer. Tanken er da at denne kan brukes til å teste ut ny teknologi, i markedsøyemed og til akademiske oppgaver som vi ikke klarer å knytte direkte til utviklingen av den nye dronen. Slik kan denne brukes, samtidig som vi utvikler den nye AUV-en til selve konkurransen. Alt dette i tråd med vår visjon: «Utvikling av studenter på et dypere nivå».

Utvikler nye løsninger

Nytt for teamet som jobber mot sommerens konkurranse er at vi bygger en drone helt fra scratch. En av våre tekniske ledere, Børge Pahlm, sier følgende om årets drone: «Vi går i år over fra våre tradisjonelle aktuatormetoder, servoer (som vann-tettes til varierende grad av suksess) til et lufttrykksystem som gjør at vi forhåpentligvis kan fokusere mer på den mekaniske utførelsen av oppgavene, og ikke risikoen for vannlekkasjer. Vi utvikler også våre egne kretskort som lar oss gjøre ting mer plasseffektivt enn tidligere, samtidig som vi ikke begrenser oss til ferdigproduserte produkter. Vi har også fått en ny hovedenhet til å kjøre softwaren vår på, en Nvida Xavier som er omtrent 20 ganger kraftigere enn enheten vi har brukt tidligere. Den lar oss kjøre alt vi trenger av utstyr fra den. I tillegg er de spesielt laget for robotikk og deep learning, noe som gjør den ekstremt fleksibel. Dette kombinert En slik organisasjon og et slikt prosjekt driver ikke seg selv. Vi vil takke de som åpner dører for oss. med et splitter nytt Zed 2 stereokamera, som står for dybdesynet til dronen, vil være kritisk for oppgaveytelse. Rent visuelt vil den nye dronen samle alt av komponenter og sensorer på et praktisk vis. Vi er også i en prosess der vi designer og utvikler et skall som skal fungere fint til å manøvrere under vann, samt være estetisk tilfredsstillende.»

God hjelp på veien

En slik organisasjon og et slikt prosjekt driver ikke seg selv. Vi vil takke de som åpner dører for oss. Equinor som gjør det mulig for oss å utvikle oss i et marked som ikke har den laveste terskelen, og som legger til rette for at studenter kan utforske interesser de brenner for, og ikke kunne ha prøvd ut alene. Takk til FFU som gir oss en plattform for å ha kontakt med bransjen, NorTek som tilgjengeliggjør utstyr utenfor våre budsjetter. Og til firmaer som Senornor, SMC, Hydro, Oceaneering, NTNU, og hele næringslivet som gjør det mulig for oss å gjøre drømmen vår til virkelighet. Vortex er et prosjekt som gir oss som medlemmer en pakke. Denne pakken består ikke bare av viktig teknisk kunnskap på et ettertraktet fagfelt, men også evnen til å samarbeide i team med andre. Det Vortex gir mest av alt er samhold, vennskap og glede, samtidig som vi gjør vårt ytterste for å følge visjonen vår: «Utvikling av studenter på et dypere nivå».

TOPP