Forfatter
Jojo Soon
Cox kommunikasjonsbyrå

Foto
FIRST Scandinavia

Bygger subsea-interesse

I samarbeid med  FIRST LEGO League Scandinavia (FLL) har FFU funnet ut hvordan de skal engasjere unge til læring gjennom lek. Nå kan din bedrift bidra til økt kunnskap og interesse for næringen.

Forfatter
Jojo Soon
Cox kommunikasjonsbyrå

Foto
FIRST Scandinavia

«Subsea challenge» skal engasjere til økt interesse for undervannsteknologi og realfag.

FFU og FLL har utformet «Subsea challenge» som gjennom ulike oppgaver relatert til undervannsteknologi skal vekke interessen blant unge. Foreningen håper på at flere bedrifter ser viktigheten av prosjektet og ønsker å bidra til distribuering av flere sett til barn og unge.
– Vi ønsker å gi aktører i bransjen muligheten til å bidra til å stimulere unge til å bli morgensdagens ingeniører. Bedriftene kan få sin logo eller eget design på mange av elementene på oppgavebrettet. Midlene vil brukes til å utforme subsea-baner som skal tilbys gratis til skoler og teknolaber, sier prosjektleder Ørjan Røvik-Larsen.

I FLL går konkurransen av stabelen 5. eller 12. november, da har lagene skapt og ferdigstilt prosjektene sine innenfor en arbeidsperiode på åtte uker. Lagene som deltar kommer gjerne fra skoler, fritidsklubber eller vennegjenger som vil gjøre noe morsomt og meningsfylt sammen. Det stilles ingen krav til forkunnskaper og lagene er sammensatt av både jenter og gutter.

Barna utfordres til å tenke som forskere og ingeniører. Lagene har åtte uker på seg til å løse en praktisk og en teoretisk del.
 

Spesialtilpasset subsea-faget

Oppgavebrettene som er laget i forbindelse med «Subsea challenge» er spesialtilpasset fagområdet.
 – Vi ønsker at unge skal få øynene opp for mulighetene i bransjen, vi hører stadig i media at det er en nedgang i søkere til petroleumsrelaterte studier, og vi ønsker å virke som en motpol til dette, forteller han. Videre håper han at prosjektet på lengre sikt kan sørge for at man tiltrekker seg den rette kompetansen til bransjen.

LEGO-roboter er noe som har skapt stort engasjement blant de unge. Utbytte de får gjennom konkurransen er direkte læring gjennom lek. Undervannsteknologi og programmering blir vist frem på praktisk måte som gjør det enklere for barn å få en forståelse for fagene.

Oppgavebrettet, som er utviklet av FLL, er spesialtilpasset subsea-faget. Her skal lagene navigere roboter rundt på banen for å utføre gitte oppgaver.
 

Realfag i praksis

Konkurransen består av syv oppgaver som omhandler ulike problemstillinger tilknyttet fagområdet.
– Barna skal ved bruk av roboter navigere rundt på banen og utføre gitte oppgaver. Det kan være alt fra å plassere ulike verktøy, inspeksjon av utstyr til å rengjøre fiskemerden. Det at de får prøvd seg på reelle problemstillinger vil gi de en bevisstgjøring av bransjen, sier Røvik-Larsen.

Oppgavebrettet består av et bord med LEGO-installasjoner, hefte med arbeidsoppgaver og bruksanvisninger, programmerbar LEGO-robot, ekstra LEGO til verktøybygging og datamaskin til programmering.
- I år har banen blitt oppdatert til å inngå flere næringer, eksempler på det er oppgaver knyttet til oppdrett. Det er for å belyse sider ved subsea utenfor olje og gass, forteller han.

Skaper positive holdninger

Konseptleder ved FIRST LEGO League Scandinavia, Nina Sivertsen forteller at det er en spennende næring å vise frem.
– FLL er en kunnskapskonkurranse som tar opp ulike samfunnsrelaterte problemstillinger. Subsea er et nytt fagområde for oss. Teknologien har sikret Norges velstand, og vi håper konkurransen kan bidra til økt oppmerksomhet rundt de mange spennende og viktige arbeidsplassene som finnes, sier hun.

FLL ønsker å gi barn og unge gode opplevelser med teknologi og prosjektarbeid tidlig, slik at de bevisstgjøres i forhold til valg av senere utdannelse. Konkurransene skal føre til personlig og faglig utvikling gjennom samarbeid og praktisk læring mot et felles mål.
– Det er viktig å påvirke de unge mellom 10-16 år før de skal velge studieretning. Dersom de ser hvor spennende faget kan være, kan det føre til en endring i holdninger mot realfag. Skoler, teknolaber, bedrifter bør se på «Subsea challenge» som en investering i fremtiden, sier hun.

Gjennom lek lærer barna om undervannsteknologi. 

TOPP