Forfatter
Morten Sletteberg Haugen, prosjektingeniĆør, Stinger Technology

Foto

Suksess for Stinger Technologys mini-ROV

I høst utførte Stinger Technology den årlige undervannsinspeksjonen ved Statoil Gina Krog ved bruk av liten ROV sjøsatt fra plattformdekket. Inspeksjonen var vellykket og kåret til IMR Subsea Services «Månedens suksess».

 

Forfatter
Morten Sletteberg Haugen, prosjektingeniĆør, Stinger Technology

Foto

Lavere oljepris, lavere produktivitetsvekst samt klimautfordringer peker i retning av at næringslivet må omstille seg. Olje- og gassindustrien befinner seg særlig i en situasjon hvor endringer er påkrevd for å opprettholde konkurransekraften, og industrien har tatt grep. Effektiviseringsprogrammer, endring av arbeidsmetodikk og bruk av ny teknologi har bidratt til økt effektivitet i bransjen, noe som også skaper tryggere arbeidsplasser. Også Statoil ASA har handlet, deriblant ved å implementere den kjente filosofien fra Toyota Production Systems – Lean. Dette er en filosofi som har bidratt til å endre norsk prosessindustri det siste tiåret og som skal sørge for at Statoil bygger en kultur for kontinuerlig forbedring.

Statoils Lean-tankegang gjorde at de søkte etter nye, kostnadseffektive metoder for gjennomføring av periodiske undervannsinspeksjoner av plattformen Gina Krog. I de to foregående inspeksjonene ble det benyttet konvensjonelle IMR-fartøy og arbeids-ROV. Statoil ønsket denne gang å prøve en, for dem, ny tilbyder og valget falt da på Stinger Technology.

Stinger Technology er et lite, Stavanger-basert selskap som har spesialisert seg på undervannsinspeksjon ved bruk av små ROV-er. Selskapet har siden oppstarten i 2003 benyttet ROV-er som kan sjøsettes ved hjelp av håndkraft, og opereres fra eksisterende lokaler om bord på plattform eller skip. Dette gjør at en omgår bruk av løfteutstyr og tilhørende kvalifisering, samt at en har stor grad av fleksibilitet i valg av sjøsettingssted. ROV-enes størrelse og vekt er ikke en fordel bare ved sjøsetting, men også under operasjon. Størrelsen muliggjør inspeksjon av steder hvor en tradisjonell arbeids-ROV ikke vil nå, f.eks. mellom konduktorrør, under lavtliggende struktur eller under GRP-beskyttelse. Utstyrets kostnad gjør at en også kan ta større risiko ved operasjon i skvalpesonen. Samtidig følger det også visse begrensninger med størrelsen, og da spesielt ved intervensjon og bruk av tunge verktøy. Stinger Technology har utviklet og brukt utstyr for lettere intervensjonsoppgaver, men ved tyngre oppdrag, som installering eller kutting, vil slike ROV-er komme til kort.


Detaljinspeksjon av ballastventil og tilhørende struktur

Undervannsinspeksjonen av Gina Krog ble gjennomført ved å sjøsette en helelektrisk ROV av typen VideoRay Mission Specialist Series (MSS) fra plattformens nederste dekk, inspeksjonsdekket. Modellen er den siste i serien til den amerikanske mini-ROV-produsenten VideoRay, og var så langt ikke utprøvd i liknende omgivelser. Kabler ble trukket fra sjøsettingsstedet, opp to etasjer, til et pumperom på hoveddekket. Der var det tilstrekkelig plass til å etablere en kontrollstasjon bestående av en PC med tilhørende skjermer og kontrollspake. ROV-en ble sjøsatt for hånd ved hjelp av en trinse montert på rekkverket, og inspeksjonen ble gjennomført fra pumperommet av ROV-personell og 3.4U-sertifisert inspektør.

Etter kundens ønske ble det i forkant av operasjonen utarbeidet en metode for måling av katodisk beskyttelse. Ettersom ROV-ens størrelse og kraft ikke tillater bruk av konvensjonelle kontaktsonder, hvor målespissen presses inn i metallet, ble det utviklet en slagmekanisme som utløses ved kontakt med strukturen. Denne ble implementert i en frittstående enhet med skjerm og batteri, helt adskilt fra ROV-ens strøm- og kommunikasjonssystem, og benyttet under hele operasjonen. I tillegg ble det utviklet en børste for enkel flekkrengjøring.     


Inspektør og ROV-operatører ved kontrollstasjon

Det benyttede ROV-systemet var nytt og lite utprøvd, men grunnet dårlige værutsikter ble det besluttet å starte prosjektet. Underveis ble det oppdaget flere forbedringspunkter som påvirket operasjonstiden, men ingenting som påvirket resultatet. Inspeksjonsomfanget ble utført i sin helhet, noe som viser at visuelle inspeksjoner kan utføres av små ROV-er som opereres direkte fra plattformen, i henhold til kundens krav om kvalitet og sikkerhet. Prosjektet har også vist hvordan inspeksjons-ROV-er, i enkelte tilfeller, kan bidra til å redusere kostnader og operasjonens fotavtrykk på og rundt plattformen. Ved å operere fra inspeksjonsdekket, og i et ledig hjørne av pumperommet, ble operasjonen gjennomført uten å påvirke øvrig arbeid i nevneverdig grad.

Tilbakemeldinger gitt av Statoil i etterkant vitner om høy grad av kundetilfredshet/suksess. IMR Subsea Services kåret prosjektet til månedens suksess og nominerte det til SubLED som «LEAN» suksess for september. Selskapsrepresentant offshore ga tilbakemeldinger som: «Suksess […], kost reduksjon 60-70% [...], kompetent personell fra Stinger […], effektiv operasjon […], svært godt samarbeid». Til slutt fikk vi en hyggelig tilbakemelding fra plattformsjef på Gina Krog: «Utrolig flott å høre en så god historie. Dette er Lean. Dette er Statoil»

TOPP