Forfatter
Jostein Reinsnos

Foto
IKM, DeepOcean

TÃ¥lmodighet gir oppdrift

En ny oppfinnelse pluss en god dose tålmodighet er lik suksess. Slik gikk det til da en unik subsea løfte-enhet ble skapt; VBS (Variabel Buoyancy System).

Forfatter
Jostein Reinsnos

Foto
IKM, DeepOcean

Ved en tilfeldighet startet dette prosjektet tilbake i 2012. De første årene ble brukt til utvikling og demo-testing. Litt etter litt kom støttemidler på plass, og Equinor, som da het Statoil, kom med som partner til prosjektet; en VBS med løfteevne på 8 tonn, som tåler 450 MSW og er operert med vanlig arbeidsklasse ROV.


I største laget

Det viste seg at 8 tonn-enheten var fysisk i største laget for formålet den ble designet for. Ikke på bunn, men på installasjonen den skulle brukes på. Under testen hadde vi gjort oss en viktig erfaring: vi måtte lære oss å håndtere «fritt vann». Det vil si at vann som er fordelt på flere rom/seksjoner/flasker har en naturlig måte å bevege seg. Det betyr at kontroll av balanse er særdeles viktig for å unngå at alt vann renner ned til laveste punkt og dermed gjør VBS’en ustabil. Denne erfaringen har vi tatt med oss. For nyere systemer ble tyngdepunkt og balanse ivaretatt med andre metoder. Hva gjør man så? Jo, vi splitter 8 tonneren og bygger henholdsvis en 1,2 tonner og en 2,5 tonner. Begge ble testet i vann med ROV og med gode resultater.


Verifikasjoner og tester

Som alltid skal nye oppfinnelser gjennom en rekke verifikasjoner og tester for å oppnå et høyt nok TRL (Technical Readness Level). 2,5 tonneren var veldig nær dette i forbindelse med et prosjekt i 2021, men ble på grunn av tidsmessige årsaker ikke brukt til det formålet den skulle brukes til. Kunden, som var DeepOcean, kom tilbake. Denne gang ble 2,5 tonner brukt. Nesten 90 dager i operasjon på havets bunn, nye bruksområder utenfor plan og gode tilbakemeldinger gjorde at humøret virkelig fikk et oppsving hos alle involverte. Når kunden og har gitt veldig gode tilbakemeldinger, så anser vi både prinsipp og løsning for å være godkjent. Neste punkt for VBS-en er Equinor der en Equinor offshore test (TRL) venter på Snorre B. Denne testen er planlagt i løpet av høsten 2022.


Neste fase

Den neste fasen for dette prosjektet vil bli å ferdig-utvikle en ROV skid som i tillegg til verktøyskuffe vil ha interfacer til ulike standard-sensorer. Den vil ha en variabel oppdrift på tentative 500 kg. Den blir helt og holdent styrt gjennom ROV-systemet, uavhengig av type og leverandør. Dette skal gi enhver WROV mulighet for å øke sitt arbeidsfelt og ikke minst øke effektiviteten betydelig under de fleste operasjonelle forhold. Som kjent er en ROV tjent med å ha en vekt i vann som er tilnærmet nøytral. Ved løfting av tyngre verktøy, utstyr på bunn og så videre, vil bruk av thrustere virvle opp en mengde partikler som ødelegger sikten. Dette unngås ved bruk av VBS - skidden. I tillegg kan kraner/tuggere frigis til andre og mer presserende formål mens ROV’en kan arbeide der nede med høyere effektivt ved hjelp av VBS-løsningen.

 

Enkelt prinsipp

Denne løfte-enheten er i prinsippet veldig enkel: En tett flaske som er i utgangspunktet full av vann. En pumpe brukes til å tømme tanken, og for hver liter ut blir enheten
en kilo lettere. Nå er det sjelden at pumper liker å pumpe med negativt trykk på tilførselsiden. Vel, den utfordringen er løst og pumpene som brukes er ikke helt standard. Det skal ikke legges skjul på at dette har vært et tidkrevende prosjekt, og da er det ekstra godt når vi kommer i mål. 


Et element som retningslinje

Et element som teamet bak VBS har hatt som retningslinje hele tiden er utholdenhet, resident, under vann. Teamet har heldigvis gjort sine erfaringer og har rimelig god innsikt etter å ha levert kanskje verdens eneste Residente ROVsystem. Det er ikke magi, mer gjennomtenkte løsninger for å forenkle der dette er mulig, samt jordinger og anoder satt i system. Bruken av korrekte materialer er selvsagt også en kilde til suksess.

TOPP