Forfatter
Susann Hellesnes, Apriil

Foto

Unge talenter om sommerjobb i medlemsbedrift

Lene Okkerstrøm (32) hos Deep Ocean: – Bedriften er svært fleksibel med sine ansatte

Forfatter
Susann Hellesnes, Apriil

Foto

Lene Okkerstrøm fra Haugesund har tatt en bachelor som maskiningeniør på Høgskolen på Vestlandet. Nylig fullførte hun sin master i maritime operasjoner, med spesialisering på Subsea. Kort tid etter fikk hun jobb som prosjektingeniør i DeepOcean.

 

Hvordan har det vært å skrive master med Deep Ocean?

– Jeg fullførte min mastergrad ved å skrive sluttoppgaven sammen med DeepOcean. Tross utfordringer som Covid-19 har gitt, har samarbeidet med bedriften vært positivt. Jeg fikk god veiledning gjennom hele prosessen og svar på spørsmål var aldri langt unna. Grunnet pandemien var det ikke de samme mulighetene tilgjengelig som det ellers kunne vært. Mye av samarbeidet foregikk over mail og online møter. Tross det, fikk jeg god kjennskap til veiledere og en hyggelig opplevelse.

 

Hva er dine fremtidsplaner og ambisjoner?

– Mine tanker for fremtiden som nyutdannet og i ny stilling er først og fremst å utvikle meg som ingeniør, med stor vekt på det faglige perspektivet som omhandler hydrodynamiske analyser og generelle dynamiske analyser for offshore og subsea operasjoner.

 

Hva synes du er positivt med bedriften?

– Bedriften er svært fleksible med sine ansatte, der målet er at den ansatte skal få arbeide innenfor de områder og med de oppgaver en trives best med. Med det sagt, er det mange muligheter  innenfor bedriften som har egne avdelinger for survey, inspeksjon, animasjon, analyse, struktur, design, innovasjon og mer. Det er også stort fokus på utvikling for ansatte innenfor bedriften. Der er

det flere muligheter for kurs og videreopplæring. Det er også mulighet for å ta turer offshore der en gjerne vil få nye perspektiver ved å se hvordan operasjonene blir utført, både i overflaten og subsea.

 

– Har samarbeidet ledet til annen jobb?

– Etter avsluttet masterstudie startet jeg i en stilling som prosjektingeniør hos Deepocean, der jeg nå arbeider med dynamiske analyser.

 

Hva var det kjekkeste, og hva var ikke like kjekt?

– Det kjekkeste med å skrive sluttoppgaven med bedriften var å få et innblikk i tidligere prosjekter, hvordan installasjonsanalyser av strømkabler har blitt gjort tidligere, samt det å bli bedre kjent med programmet Orcaflex som ofte blir brukt til simulering og analyse av maritime operasjoner. Det som ikke var like kjekt var jo å gå glipp av muligheten til å fysisk møte opp hos bedriften og se hvordan en typisk arbeidsdag ville vært foruten Covid-19.

 

Hvilke krav har du til en arbeidsplass?

– I første omgang vil jeg si at opplæring og støtte i oppstartsfasen er viktig. Videre er det viktig at en får arbeidsoppgaver som byr på utfordringer, at en har muligheter for faglig utvikling og ikke minst et bra arbeidsmiljø.

 

Møt også disse unge talentene: 

Oskar Voldsund (23) hos IKM: – Bedriften er liten nok til at stemmen din blir hørt

Amund Løyning (22): – Sommerjobben i Equinor var en positiv opplevelse

Espen Nilsen (23) hos Oceaneering: – Jeg ser for meg at jeg hadde trivdes som prosjektingeniør

Vegard Risa Reisæter (24) hos Subsea 7: – Det kjekkeste var å få reise offshore på Seven Viking 

TOPP