Forfatter
Susann Hellesnes, Apriil

Foto
Equinor

Unge talenter om sommerjobb i medlemsbedrift

Amund Løyning (22): – Sommerjobben i Equinor var en positiv opplevelse

Forfatter
Susann Hellesnes, Apriil

Foto
Equinor

Foto: Equinor

I sin sommerjobb hos Equinor fikk Amund Løyning bryne seg på en rekke spennende oppgaver. Maskiningeniøren tok bachelorgraden sin ved Universitetet i Stavanger. Gjennom sin sommerjobb i Equinor fikk han utvidet sin kompetanse på nesten alle områder i oljeindustrien. 

 

– Hvordan har det vært å ha sommerjobb i Equinor?

– Sommerjobben i Equinor var en positiv opplevelse. Selv om det på grunn av ferieavvikling var forholdsvis hektisk for de som er på jobb, tok flere seg god tid til å hjelpe og involvere meg som  sommervikar. Siden programmet var virtuelt, gikk man likevel glipp av en del. Deler av folks arbeidsdag går gjerne ut på å møte folk i gangen, drikke en kopp kaffe eller å ta en kort samtale med kollegaer, og for en ny eller midlertidig ansatt, er gjerne disse uformelle møtene spesielt viktige. Da var det god hjelp i hyggelige og hjelpsomme kollegaer som gjerne slo av en prat «mellom slagene», for å få meg som sommervikar til å føle meg hjemme i avdelingen.

 

Hva synes du var positivt med bedriften?

– Sommervikarene hadde ukentlige møter der ledere fra forskjellige deler av bedriften holdt foredrag om forskjellige temaer. Det var blant annet stort fokus på omstillingen til grønn energi, arbeidsmiljø og hvordan de forskjellige avdelingene i bedriften samhandler om de overordnede målene. Det at de tar seg tid til å snakke med oss sommervikarer, og ta imot spørsmål uansett hvor kritiske de måtte være, synes jeg er sporty og ikke minst viser at de ønsket å være åpne og imøtekommende med oss som fikk være der om sommeren. I tillegg fikk jeg et inntrykk av at mine kolleger følte seg godt ivaretatt, som jeg jo synes er en veldig god ting. Det er med på å bygge et godt arbeidsmiljø.

 

– Hvordan har kompetansen din blitt hevet etter denne sommerjobben?

– Gjennom mine uker hos Equinor fikk jeg bedre kompetanse på mer eller mindre alle områder innenfor oljeindustrien. Det være seg boring, vedlikehold, planlegging, logistikk og veldig mye mer. I tillegg fikk jeg høre mye om teknologiske nyvinninger som effektiviserer og forbedrer dagens prosesser og kan gjøre jobber både raskere, tryggere og billigere. Det som gav meg absolutt mest kunnskap var definitivt det som kom frem i møter og samtaler med kollegaer og eksterne. Her gjaldt det å være på ballen for å henge med på hva som ble sagt, og på den måten fikk jeg lære mye nytt som jeg ikke hadde forventet å lære noe om på forhånd.

 

– Hvilke krav har du til en arbeidsplass?

– Selv om jeg er nyutdannet er ikke lysten til å lære nye ting forsvunnet. Derfor er mitt hovedkriterium for en arbeidsplass at det er rom for å vokse og lære noe nytt. Det å gå seg fast i et spor hvor man får sine faste rutiner virker veldig demotiverende over tid. Derfor ønsker jeg å kunne arbeide et sted hvor jeg kan lære så mye som mulig og alltid ha muligheten til å ta fatt på spennende oppgaver.

 

– Hva var det kjekkeste, og hva var ikke like kjekt?

– Det kjekkeste med sommerjobben var nok det faktum at jeg fikk delta på, og tidvis også bidra litt, i møtene som ble holdt. Det å holde seg oppdatert på hva som foregikk i Subsea operasjonssenteret fra dag til dag, og komme inn i rutinene syntes jeg var både interessant og givende. Når det gjelder det som ikke var like kjekt, må jeg vel nevne det faktum at sommerjobben var virtuell. Det var jo på tidspunktet ikke så mye å gjøre med det, men i en ideell situasjon skulle jeg gjerne deltatt face-to-face, da jeg føler det ville gi en helt annen opplevelse av arbeidsdagen.
 

Møt også disse unge talentene: 

Espen Nilsen (23) hos Oceaneering: – Jeg ser for meg at jeg hadde trivdes som prosjektingeniør

Lene Okkerstrøm (32) hos Deep Ocean: – Bedriften er svært fleksibel med sine ansatte

Oskar Voldsund (23) hos IKM: – Bedriften er liten nok til at stemmen din blir hørt

Vegard Risa Reisæter (24) hos Subsea 7: – Det kjekkeste var å få reise offshore på Seven Viking 

TOPP