Forfatter
Kristin Elisabeth Winther Jørgensen, Apriil

Foto
Equinor/Oceaneering

Verdens første og eneste E-ROV er norsk

Den er unik, norsk og det finnes bare én av den i hele verden. Den er en ROV som kan jobbe uten å ha med seg et fartøy. Nå er det mange ute i verden som vil bestille den miljøvennlige og rimelige løsningen.

Forfatter
Kristin Elisabeth Winther Jørgensen, Apriil

Foto
Equinor/Oceaneering

E-ROVen kan operere uavhengig av å ha med seg et fartøy hele tiden, og det skiller denne ROVen fra andre ROVer. Arve Iversen i Oceaneering forklarer.

– Det koster mye å ha et fartøy liggende ved ROVen. Uten et slikt støttende fartøy, blir løsningen rimeligere og mer miljøvennlig. Det er hovedtanken, sier Iversen.

Som prosjektleder i SSR Operations Norway, kjenner han E-ROVen godt. Det var nemlig han og hans kollegaer i Oceaneering som i samarbeid med Equinor laget den aller første modellen av E-ROV tilbake i 2017.

Vant anbudskonkurranse

– Den gangen var det Equinor som hadde en idé om E-ROV og utlyste en anbudskonkurranse. Oppdraget var å lage en demo-modell av en ROV som kunne vise at det gikk an å ha en ROV som opererte alene. Bransjen var enig i at dette var mulig å gjøre, forteller Iversen. Det var Oceaneering som vant anbudet da Equinor ville undersøke muligheten for en slik ROV. - I Oceaneering brukte vi eksisterende teknologi og eksisterende ROVer, og vi klarte å lage en E-ROV. Det var stort, husker Iversen. Han forteller at suksessen med demoen ble avsluttet i 2018. Etter en ny anbudsrunde for å bygge et nytt system, vant Oceaneering også denne. - Da hadde vi allerede erfaring fra forrige gang, og det var nyttig for oss. Så brukte vi et år på å bygge selve E-ROVen. Det er for øvrig ganske kort tid, da mange trodde dette ville ta et par-tre år i alle fall.

Miljøvennlig farkost

Et av hovedargumentene for denne ROVen nå, er at den ikke har noen utslipp mens den er på jobb.

– Fordi vi ikke har med et støttefartøy som slipper ut CO2, er denne ROVen veldig miljøvennlig. Den fraktes dit den skal med beredskapsfartøyet Stril Herkules, og så henter skipet den igjen når den er ferdig med oppdragene. - Stril Herkules er på felt hele tiden, uansett. Slik kan E-ROVen benytte seg av dette, sier Helene Sund Refsnes, som er E-ROV Representant i Equinor. Hun forteller at dette er et tett samarbeid mellom Oceaneering, Møkster og Equinor. Andre IMR- fartøy kan også benyttes etter behov.

– Vi koordinerer hele tiden, og planlegger operasjoner sammen. Å ha E-ROVen ute, krever nøye koordinering og logistikk, da vi er avhengig av å ha med oss det vi trenger der ute på feltet. Dette er en fullverdig arbeids-ROV som vi ønsker å ha mest mulig i drift, sier Sund Refsnes. Både hun og Iversen er opptatt av å legge til rette for at arbeidet skal gå så smidig og bra som mulig.

– Vi har mange kontaktpunkter der vi blant annet snakker om værforhold, optimalisering og koordinering, forteller de to.

Stigende global interesse

Nå merker de at mange er interessert i å lage E-ROVer som er maken til denne.

– Vi tror at konseptet blir enda bedre om man lager flere. Slik blir de billigere å drive med tanke på reservedeler, og vi kan utveksle erfaringer. Vi har fått henvendelser fra både Malaysia og Brasil i det siste, de er veldig interessert i denne teknologien.

– Det er jo spennende da! Vi blir jo litt stolte.

TOPP