DYP Magasinet

DYP Magasinet er FFUs medlemsblad og kommer ut 3-4 ganger i året.

DYP distribueres til alle medlemmer, utdanningsinstitusjoner og andre interesserte. Bladet omhandler aktuelt stoff om undervannsteknologi. Neste magasin kommer i juni. Tips til redaksjonen kan sendes til post@ffu.no