OM FFU

FFU er en nasjonalt samlende forening for alle med interesse for fjernstyrt undervannsteknologi.

Foreningen ble stiftet i 1987 og medlemsmassen har siden starten vært i stadig vekst i takt med utviklingen innen fagområdet og markedet for denne teknologien. Bransjemessig spenner foreningen vidt med hovedtyngden av medlemmene innenfor olje og gass offshore. Både bedrifter, privatpersoner, offentlige institusjoner og studenter kan melde seg inn.

FFU utgir medlemsbladet DYP og arrangerer et årlig FFU-seminar. Begge deler har fokus på å formidle ny teknologi innenfor fjernstyrt undervannsteknologi til våre medlemmer. FFU tar pulsen på bransjen, bidrar til nettverksbygging og teknologiutvikling. Bladet har fokus på at nye bedriftsmedlemmer får presentere seg og sine produkt i DYP, og at vi får publisert spennende prosjekter og teknologi til våre medlemmer.

FFU-seminaret er vinklet mot teknologi innen for robotikk og undervannstekonologi. Det er i tillegg stands fra leverandører til industrien. Vi har fokus på at seminaret skal være en god møteplass for vedlikehold og bygging av nettverk innenfor undervannsteknologi.

FFU har fokus på rekruttering til bransjen. FFU ønsker å motivere skoleelever og studenter til å utdanne seg.

Se våre vedtekter.

Styret i FFU

Samarbeidspartner