FFU-seminar 2022 er avholdt


Det var kjekt og endelig kunne avholde FFU-seminar igjen. Interessante foredrag, 205 påmeldte deltakere  og mange utstillere, gjorde det til et vellykket arrangement.
Takk til alle som deltok på seminaret!

Presentasjoner fra årets seminar vil bli publisert etterhvert som godkjenning foreligger.

Neste års seminar blir torsdag 26. januar 2023 på Clarion Hotel Air, Sola. 

 
Presentasjoner fra tidligere seminar finner du her.