FFU-seminar 


Da er FFU-seminaret for 2023 avholdt. Det ble et flott arrangement med 26 utstillere og 212 deltakere.

Godkjente presentasjoner blir lagt ut etter hvert. 

Håper at vi ser deg på neste års FFU-seminaret 25. januar 2024. 

 
Presentasjoner fra årets og tidligere seminar finner du her.